Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 205 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Jubileusz XXII-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

wtorek, 24 marca 2015 20:25

 

 

 

Jubileusz XXII-lecia powstania

Polskiego Lobby Przemysłowego

 

 

plplogo.jpg

 

 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

21 marca 2015 r.

 

Na spotkaniu były obecne poetki i poeci naszego, i nie tylko, RSTK. Byli obecni również poeci ze Świdnika. Całość prowadził przewodniczący Rady Krajowej RSTK, prof. Paweł Soroka, który jest koordynatorem PLP.

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z Koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego prof. dr hab. Pawłem Soroką przeprowadzony przez Telewizję Internetową INTERWIZJA z Białej Podlaskiej - przez red. Tadeusza Kucharuka.

 

 

Stanisław Dominiak

 

.


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP

piątek, 21 listopada 2014 19:00

 

 

 

 

flagi003.gif

 

 

Ogólnopolska Konferencja  Naukowa

 

„Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”

 

 

 

93.jpg

 

Uczestnicy Konferencji przed budynkiem WAT

 

 

Strzałka w dół.GIF

 

 

 

 

19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Kubie WAT, odbyła się Ogólnopolska Konferencja  Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowana  przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Była ona kontynuacją wcześniejszych konferencji i seminariów organizowanych przez Polskie Lobby Przemysłowe, we współpracy  z uczelniami wojskowymi, tj.: 29 października 2008 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie pt. „Możliwości wyprodukowania polskiego samolotu szkolno-bojowego nowej generacji we współpracy międzynarodowej”; 20 października 2009 r. w Akademii Marynarki Wojennej pt. „Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężanie kryzysu gospodarczego w Polsce”; 26 maja 2011 r. w Wojskowej Akademii Technicznej pt. „Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki”; 24 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. „Wojska Specjalne w systemie obronnym RP, aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne”, oraz w dniach 14-15 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. „System Obrony Powietrznej Polski”.

W Konferencji w dniu 19 listopada 2014, oprócz niżej wymienionych dowódców i przedstawicieli Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wzięli udział m.in. : Poseł na Sejm RP, członek sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach, radcy ministra obrony narodowej - dr Janusz Onyszkiewicz i admirał floty Ryszard Łukasik, rektorzy- komendanci czterech wyższych uczelni wojskowych: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – rektor WAT, kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz – rektor Akademii Marynarki Wojennej, gen. bryg. dr hab. pil. Jan Rajchel – rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i płk prof. dr hab.  inż. Mariusz Wiatr – rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, oraz prof. dr hab. Romuald Szeremietiew – Szef Biura Inicjatyw Obronnych przy Akademii Obrony Narodowej.

Konferencja „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”stała sięokazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem modernizacji Sił Zbrojnych RP, jak również nad dalszymi kierunkami jej rozwoju w aspekcie nowych wyzwań, wynikających ze zmienionej sytuacji geopolitycznej wskutek  konfliktu między Rosją a Ukrainą. Zamiarem organizatorów było skoncentrowanie uwagi autorów referatów na przedsięwzięciach dotyczących modernizacji uzbrojenia, które może zaspokoić wspólne potrzeby różnych rodzajów sił zbrojnych. Takie wspólne podejście do zagadnień modernizacji wynika z wymagań współczesnego pola walki, którego istotną cechą są operacje połączone. Jak stwierdził w wygłoszonym podczas konferencji  referacie Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Gen. broni pil. Lech Majewski, zjawisko „połączoności” działań coraz silniej determinuje współczesne operacje i wymaga kompatybilności i interoperacyjności środków walki, a także harmonijnego współdziałania Sił Zbrojnych ze środowiskiem naukowo-przemysłowym. Stąd celem konferencji było także przeanalizowane korzyści dla polskiej gospodarki wynikających  z zaangażowania polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w procesy modernizacji Sił Zbrojnych, polonizacji uzbrojenia i sprzętu pozyskiwanego z zagranicy oraz wdrażania lub pozyskania z zagranicy nowoczesnych technologii, w tym zwłaszcza technologii podwójnego zastosowania, które unowocześnić mogą także przemysł cywilny.

Konferencja stanowiła forum do poznawania wzajemnych oczekiwań oraz prezentowania wizji i możliwości rozwoju Sił Zbrojnych RP w formie dialogu między przedstawicielami polskiej armii i przemysłu. Taki dialog jest bardzo potrzebny  szczególnie teraz,  kiedy z jednej strony dokonuje się na dużą skalę modernizacja Wojska Polskiego, a z drugiej - zmieniona sytuacja geopolityczna wymaga zmiany priorytetów i zaplanowania nowych perspektywicznych prac badawczo-rozwojowych. Jak słusznie podkreślił w swoim referacie kmdr por. Bogdan Tomaszycki z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: „Proces modernizacji technicznej SZ RP prowadzony musi być w ramach ścisłego współdziałania użytkownika i producenta. Sprzężenie zwrotne między potrzebami i wymaganiami wojska a możliwościami krajowego sektora przemysłu obronnego jest jednym z zasadniczych determinantów osiągnięcia oczekiwanych zdolności operacyjnych wojsk”.

Na konferencję wydana została monografia ( jej okładkę załączamy), w której zamieszczone zostały referaty Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Inspektorów: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych oraz Zespołu Oficerów Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także  przedstawicieli uczelni wojskowych będących współorganizatorami konferencji, w tym rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

Tematyka referatu I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP Gen. dyw. dr Anatola Wojtana nawiązywała do głównej idei konferencji i dotyczyła modernizacji połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem kwestii planowania i programowania. Z kolei referat Dowódcy Generalnego RSZ odnosił się do zagadnień modernizacji z punktu widzenia użytkownika uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Inspektorzy poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych przedstawili specyficzne wymagania stojące przed ich formacjami na współczesnym oraz perspektywicznym polu walki i wyrastające z tego potrzeby w zakresie uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. W monografii znalazły się również opracowania przedstawicieli niektórych uczelni wojskowych, w których m.in. dokonana została charakterystyka nowoczesnych, spójnych i efektywnych systemów dowodzenia i wspomagających je środków, a także pod tym kątem dokonana została analiza i ocena niedawno wprowadzonego w Polsce nowego systemu kierowania siłami zbrojnymi.

Referaty wygłoszone podczas Konferencji i opublikowane w monografii konferencyjnej przez przedstawicieli przemysłu ( ich autorami byli menedżerowie i konstruktorzy uzbrojenia z  firm skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej  i Polskim Holdingu Obronnym, a także z firm prywatnych) skoncentrowane były na perspektywicznych programach i przedsięwzięciach modernizacyjnych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które będą mogły zaspokajać potrzeby co najmniej kilku rodzajów sił zbrojnych. Takie holistyczne podejście do zagadnień modernizacji wynika z rosnącego znaczenia operacji połączonych na współczesnym polu walki. Większość tekstów napisanych i wygłoszonych przez przedstawicieli firm przemysłu obronnego to nie tylko prezentacja określonej oferty lecz problemowe zaprezentowanie możliwości naszego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Referaty te były sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby wojska w zakresie operacji połączonych. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że większość z nich uwzględnia wymagania sprzętowe przyszłościowych  systemów pola walki, które charakteryzuje się nie tylko operacjami połączonymi, lecz także sieciocentrycznością i działaniami w cyberprzestrzeni.

 

 

Prof. nadzw. dr  hab. Paweł Soroka

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

www.plp.info.pl

 

 

 

 

1.za Harmonogram Konferencji WAT&PLP 500px.jpg

 

 

 

Filmowy pokaz zdjęciowy wykonał i zamieścił:

Stanisław Dominiak

 

 

.


oceń
3
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Stanowisko PLP w sprawie systemu obrony powietrznej ''Tarcza Polski''

środa, 16 lipca 2014 13:57

 

 

 

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego

w sprawie systemu obrony powietrznej

“Tarcza Polski”

 

 

 1 PLP.jpg

 

Polskie Lobby Przemysłowe
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Świętokrzyska 14 „a” pok. 540 (ZG SIMP)
00-050 Warszawa
tel: (22)827-17-68; fax: (22)826-03-54;
tel. kom. 603 425 568
e-mail: pawel@plp.info.pl ; www.plp.info.pl

 

 

 

Warszawa, 10 lipca 2014 r.

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przesyła Stanowisko w sprawie udziału polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programu budowy nowego systemu obrony powietrznej „Tarcza Polski” wraz z uzasadnieniem.

 

Zał.2

 

z poważaniem

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

 

 

Otrzymują:

 

- Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
- Janusz Piechociński
Wicepremier, Minister Gospodarki
- Tomasz Siemoniak
Minister Obrony Narodowej
- Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa
- Mateusz Szczurek
Minister Finansów
- Poseł Stefan Niesiołowski
Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
- Poseł Wojciech Jasiński
Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki
- Senator Wojciech Skurkiewicz
Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP
- Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
- Gen. broni Mieczysław Gocuł
Szef Sztabu Generalnego WP
- Gen. broni pil. Lech Majewski
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
- Gen. broni Marek Tomaszycki
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
- Wojciech Dąbrowski
Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
- Marcin Idzik
Prezes Polskiego Holdingu Obronnego
- Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
- prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej
- Stanisław Głowacki
Przewodniczący Sekcji Krajowej
Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
- Stanisław Janas
Przewodniczący Związku Zawodowego
Przemysłu Elektromaszynowego
- Małgorzata Kucab
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Sfery Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska

 

 

Warszawa, 10 lipca 2014 r.

 

 

 

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie udziału polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programu budowy nowego systemu obrony powietrznej “Tarcza Polski”

 

W szczególnym położeniu Polski potencjalne zagrożenia z powietrza przemawiają za zbudowaniem nowoczesnego i skutecznego systemu obrony powietrznej, który nie tylko wzmocni suwerenność naszego kraju i jego zdolności obronne, ale jeszcze bardziej zintegruje nas z sojusznikami w NATO. Konieczność realizacji programu Tarcza Polski, a nawet jego przyspieszenie, wynika z aktualnego stanu naszej obrony powietrznej. Jest on jest wysoce niezadowalający, a jej efektywność ogniowa z roku na rok zmniejsza się. Sukcesywnie wycofywane są stare zestawy rakietowe jeszcze z lat siedemdziesiątych. Wzmocnienie potencjału lotniczego obrony powietrznej nie rozwiązuje tego problemu, bo jego użycie uwarunkowane jest możliwościami bojowymi obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, a tych brak lub są ograniczone. Posiadane w zdecydowanej większości postradzieckie uzbrojenie i sprzęt wojskowy mogą być mało efektywne do zwalczania najnowszych generacji środków napadu powietrznego.

 

Program modernizacji obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej jest jedynym wśród wszystkich pozostałych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP wpływającym bezpośrednio na bezpieczeństwo państwa, a nie tylko poprawianie zdolności bojowych wojsk obrony powietrznej. Jest to gwarant funkcjonowania systemu kierowania państwem podczas kryzysu i wojny, warunkujący możliwość sprawnego funkcjonowania podsystemu militarnego Sił Zbrojnych oraz infrastruktury gospodarczej kraju. Podjęcie decyzji w jego sprawie będzie miało zasadnicze znaczenie dla polskiej obronności i polskiej gospodarki.

 

Przed Polską istnieją trzy możliwości. Pierwszy z nich to zakup całego systemu za granicą. Drugi sposób to produkcja zestawów w całości w kraju. Ten sposób jest niemożliwy do realizacji ze względu na brak zdolności w zakresie najnowszych technologii rakietowych. Trzeci sposób (mieszany), który powinien być realizowany dla dobra kraju i Sił Zbrojnych RP, za którym się opowiadamy, to produkcja w kraju z udziałem kontrahenta zagranicznego, z założeniem różnej głębokości polonizacji pozyskanych zestawów. Możliwe są trzy stopnie polonizacji. Drugi stopień odpowiada zakupowi systemu rakietowego u dostawcy zagranicznego z podzleceniem niewielkich ilości prac do wykonania w Polsce. Prace te dotyczą ok. 15% wartości całego kontraktu. Natomiast trzeci stopień polonizacji reprezentuje realne możliwości polskiego przemysłu obronnego i właściwe działania w fazie negocjacji mogą doprowadzić do jego realizacji. Realizacja stopnia trzeciego daje Polsce dodatkowe prawie 5300 miejsc pracy w stosunku do stopnia drugiego w okresie 10 lat realizacji programu Zdaniem Polskiego Lobby Przemysłowego, możliwy ze względu na możliwości i zdolności polskiego przemysłu oraz jego zaplecza badawczo-rozwojowego trzeci stopień polonizacji zestawów rakietowych gwarantuje prawie 36% zwrotu do polskiego budżetu globalnej kwoty w formie podatków i innych obciążeń. Realizacja z tak dużym udziałem polskiego przemysłu gwarantuje suwerenność w zakresie eksploatacji zestawów. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z realizacji projektu przez firmy polskie z poddostawcą zagranicznym są korzyści strukturalne i korzyści w sferze transferu i komercjalizacji polskich technologii. Kolejnym atutem dużego stopnia polonizacji jest łatwa dostępność użytkownika do serwisu i wpływ na sposób zabezpieczenia logistycznego w trakcie eksploatacji sprzętu oraz łatwość dokonywania zmian, adaptacji, modernizacji i wprowadzania nowych funkcji. Od czasu pozyskania wyrobu do czasu zakończenia jego użytkowania mija bowiem przeciętnie ok. 30 lat. Mając na uwadze jego dalszą modernizację po tym okresie nie powinniśmy brać pod uwagę systemów rakietowych, których docelowa eksploatacja kończy się w najbliższym trzydziestoleciu, gdyż będzie to ze szkodą dla Sił Zbrojnych i gospodarki.

 

Polskie Lobby Przemysłowe uważa, że w przypadku programu budowy nowego systemu obrony powietrznej Polski konieczne jest zastosowanie procedur podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, a nie organizowanie przetargu, którego finał ma nastąpić pod koniec 2015 roku. Wspólnie z głównym realizatorem programu – Konsorcjum OPL, które skupia 10 polskich przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych, powinien być wybrany kooperant zagraniczny, który przedstawia najlepszą ofertę współpracy z polskim przemysłem i którego wyroby gwarantują spełnienie wymogów i oczekiwań Sił Zbrojnych. Dla sprawnego kierowania programem należy w MON powołać biuro wraz z zapleczem eksperckim.

 

Do naszego stanowiska załączamy jego uzasadnienie, w którym zawarliśmy szczegółowe argumenty przemawiające za wyżej przedstawionym podejściem do problemu budowy nowego systemu obrony powietrznej Polski.

Zał. 1

z poważaniem

Koordynator

Polskiego Lobby Przemysłowego

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

 

Załącznik do Stanowiska

 

 

Uzasadnienie

 

Stanowiska Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie udziału polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programu budowy nowego systemu obrony powietrznej “Tarcza Polski”

 

 1. Konieczność budowy nowego systemu obrony powietrznej Polski.

 

Wskazujemy na dwa niezwykle ważnych determinanty, wpływające na konieczność realizacji tego projektu. Tymi determinantami w naszej ocenie są: zagrożenia przestrzeni powietrznej Polski oraz aktualny stan techniczny i możliwości bojowe Systemu Obrony Powietrznej Polski.

 

Bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wydarzeń na Ukrainie z aktywnym uczestnictwem w tym konflikcie naszego największego sąsiada Federacji Rosyjskiej. Wydarzenia te pokazują, że opinie strategów i wojskowych, iż w najbliższych 15-20 latach nie grozi nam konflikt na dużą skalę, można schować do lamusa. W ostatnich latach obserwujemy bowiem szybką militaryzację w FR i na Białorusi. Potwierdzają to wydatki zbrojeniowe, które w ostatniej dekadzie w Rosji wzrosły dwukrotnie i wyniosły za 2013 rok ponad 85 mld dolarów i były wyższe od wydatków Republiki Federalnej Niemiec o 40 mld dolarów. Planowane na obecną dekadę wydatki na zbrojenia armii rosyjskiej mają przekroczyć 700 mld dolarów. Zapowiedź szybkiej modernizacji rosyjskich sił zbrojnych potwierdził też w ubiegłym roku Prezydent Władmir Putin, deklarując do 2020 roku zwiększenie tylko potencjału bojowego Sił Powietrznych o 1000 śmigłowców i 600 samolotów najnowszej generacji. W Obwodzie Kaliningradzkim zgromadzono znaczne siły lotnicze, morsko-desantowe i lądowe, a planuje się rozmieścić taktyczne rakiety balistyczne Iskander, których zasięg praktycznie obejmuje prawie cały obszar Polski.

 

W szczególnym położeniu Polski, wymiar działań powietrznych odgrywa znaczącą rolę, tym bardziej, że wszystkie konflikty końca XX i początku XXI wieku rozpoczynały się uderzeniem sił powietrznych. I te właśnie realne zagrożenia z powietrza wymuszają zbudowanie takiego systemu obrony powietrznej Polski, który nie tylko wzmocni suwerenność naszego kraju i zdolności obronne, ale jeszcze bardziej zintegruje nas z sojusznikami w NATO.

 

Drugim determinantem, według naszej oceny, mającym wpływ na konieczność realizacji programu Tarczy Polski, a nawet jego przyspieszenie, jest aktualny stan naszej obrony powietrznej. Zgodnie z wymaganiami współczesnego pola walki, efektywność obrony powietrznej powinna posiadać skuteczną zdolność niszczenia różnorodnych środków napadu powietrznego na poziomie 20-30 %, co oznacza, że potencjalny przeciwnik nie wywalczy i nie utrzyma panowania w powietrzu, a tym samym nie osiągnie celów wojny (konfliktu zbrojnego).

 

Aktualny stan naszej obrony powietrznej jest wysoce niezadowalający, a jej efektywność ogniowa z roku na rok zmniejsza się. Wzmocnienie potencjału lotniczego obrony powietrznej nie rozwiązuje tego problemu, bo jego użycie uwarunkowane jest możliwościami bojowymi obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, a tych brak lub są ograniczone. Posiadane w zdecydowanej większości postradzieckie uzbrojenie i sprzęt wojskowy może być mało efektywne do zwalczania najnowszych generacji środków napadu powietrznego. Wskutek wycofania najstarszych zestawów rakietowych klasy ziemia-powietrze, ilość brygad obrony powietrznej, broniących główne aglomeracje, zredukowana została z czterech do jednej, a pułków rakiet przeciwlotniczych z sześciu do trzech. Podstawą wyposażenia tych jednostek są zmodernizowane zestawy rakiet przeciwlotniczych z lat siedemdziesiątych. Największym problemem jest brak zdolności do zwalczania pocisków balistycznych i manewrujących. Należy podkreślić, iż znaczna część z posiadanego przez Polskę sprzętu rakietowego obrony przeciwlotniczej powinna być wycofana do końca tej dekady. Proces wymiany powinien być realizowany na zasadzie zamiany starych zestawów na nowe i potrwać może nawet do roku 2026, co potwierdza stan techniczny i wiek niektórych zestawów rakiet przeciwlotniczych np. OSA AK, będących na uzbrojeniu wojsk lądowych.

 

Ta cezura czasowa jest nieubłagana i musimy jako Polska zbudować taką nowoczesną obronę powietrzną, która nie tylko ilościowo zastąpi wycofywaną technikę, ale zmieni jej jakość poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie. Według oceny Polskiego Lobby Przemysłowego, budowa nowego systemu obrony powietrznej Polski, zwanego „Tarczą Polski”, jest szansą dla polskiego przemysłu obronnego i ośrodków badawczo-rozwojowych ze względu na ewentualny transfer wiedzy i pozyskanie technologii na światowym poziomie, co umożliwiłoby w przyszłości uczestnictwo naszych przedsiębiorstw na globalnym rynku zbrojeniowym, a dzięki dyfuzji technologii wojskowych do sfery cywilnej, także modernizację polskiej gospodarki.

 

2. Znaczenie programu modernizacji obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

 

System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej jest jednym z jedenastu programów operacyjnych planu modernizacji Sił zbrojnych RP. Koszt realizacji tych programów ma wynieść około 140 mld złotych. Jest to moment historyczny zdarzający się raz na pięćdziesiąt lat. Podejmowane decyzje w tym momencie powinny doprowadzić do zmiany jakościowej Sił Zbrojnych, a jednocześnie spowodować przeniesienie w nowy wymiar rozwoju technologicznego Polski Przemysł Obronny, a nie zagraniczny.

 

Program modernizacji obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej jest jedynym wśród wszystkich pozostałych programów modernizacyjnych wpływającym bezpośrednio na bezpieczeństwo państwa, a nie tylko poprawianie zdolności bojowych wojsk obrony powietrznej. Jest to gwarant funkcjonowania systemu kierowania państwem podczas kryzysu i wojny, warunkujący możliwość sprawnego funkcjonowania podsystemu militarnego Sił Zbrojnych oraz funkcjonowania infrastruktury gospodarczej kraju. Wszystkie pozostałe programy zwiększają tylko zdolności bojowe wojska. Główne cechy tego programu to:

 

• Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i zdolności do wykonania zadań przez siły zbrojne.
• Nowoczesna obrona powietrzna ze zdolnością do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych.
• Wstępna wymagana gotowość operacyjna w 2018 roku.
• Zaplanowany budżet programu 26,4 mld złotych ( systemy Wisła i Narew), a w czasie 30 lat eksploatacji ok. 50 mld zł lub więcej.

 

Niezbędne środki na realizację programu zostały dzięki staraniom Prezydenta RP zagwarantowane w trybie ustawowym, Finansowanie budowy Systemu Obrony Powietrznej Polski reguluje bowiem ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm RP w dniu 22 lutego 2013 r. (Dz.U.2013 nr 0 poz. 496). W art. 7 ust. 2a ustawy zostały jasno określone zasady i źródła finansowania SOPP: W latach 2014 – 2023 na sfinansowanie wyposażenia Sił Zbrojnych w środki obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej przeznacza się corocznie wydatki budżetowe z części budżetu państwa „obrona narodowa” co najmniej w wysokości stanowiącej przyrost planowanych wydatków tej części budżetu na rok bieżący w stosunku do ich wysokości w roku poprzednim. Zasada ta jest przejrzysta i ma wszelkie szanse powodzenia przy założeniu dodatniego przyrostu PKB w tym czasie, dzięki któremu będzie możliwe powiększanie z okresu na okres wydatków przeznaczonych na obronę narodową, a tym samym również finansowanie Systemu Obrony Powietrznej Polski. Niestety, w roku 2014 i 2015 przewidziane na ten cel środki finansowe nie zostaną wykorzystane z powodu opóźnień. A przecież doświadczenia z realizacji wcześniej realizowanych Strategicznych Programów Rządowych ostrzegają, że nie wykorzystanie środków w danym terminie może spowodować bardzo negatywne skutki dla realizacji programu. Zakończenie finansowania na podstawie w/w ustawy kończy się w 2023 roku.

 

3. Możliwości polskiego przemysłu w realizacji programu

 

Polski przemysł obronny posiada wyroby, wiedzę i wieloletnie doświadczenie pozwalające na włączenie się polskich firm w proces pozyskania zestawów rakietowych. Ze względu na brak wiedzy i doświadczenia w zakresie najnowszych technologii rakietowych najbardziej korzystnym jest połączenie wysiłku firm polskich i zagranicznego dostawcy rakiet. Zależnie od wielkości udziału polskich firm w procesie pozyskiwania zestawów rakietowych możemy mówić o wielkości stopnia polonizacji zestawu rakietowego (możliwe są trzy stopnie polonizacji), co ilustruje poniższy rysunek:

 

 2 PLP.jpg

 

Polski przemysł obronny posiada liczący się dorobek przede wszystkim w zaprojektowaniu i produkcji przeciwlotniczych zestawów rakietowych i artyleryjskich bliskiego zasięgu VSHORAD (Very Short Range Air Defense). Są to zestawy przeciwlotniczej osłony bezpośredniej, których produkcja jest w toku. Spełniają one wymagania współczesnego pola walki. W obecnej sytuacji geopolitycznej sprzęt VSHORAD powinien być produkowany na dużo większą niż dotąd skalę, co umożliwiłoby zwiększenie tempa jego rotacji w pododdziałach przeciwlotniczych i dostarczenie im nowych zdolności bojowych.

 

W ostatnim czasie odbyły się konferencje w Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej, podczas których uczelnie te przedstawiły dorobek naukowy oraz kierunki dalszej współpracy w zakresie budowy polskiego przeciwlotniczego systemu rakietowego krótkiego zasięgu. Bardzo ważnym i zarazem wyjątkowym w realiach naszego kraju jest efekt działań integracyjnych Polskiego Holdingu Obronnego. PHO na podstawie sugestii MON zaprosił do współpracy firmy z poza holdingu i 19 marca 2013 roku powołał Konsorcjum OPL w celu budowy nowego systemu obrony powietrznej Polski. Weszły do niego: Bumar Elektronika S.A., Bumar Amunicja S.A., Bumar PCO S.A., ZM Tarnów S.A., Huta Stalowa Wola S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. i Jelcz Komponenty.

 

 

3 PLP.jpg

 

Od tego czasu minął już rok bardzo intensywnej i efektywnej pracy nowo powołanego Konsorcjum. Podpisanie i funkcjonowanie konsorcjum jest dowodem jak głębokie pozytywne zmiany zaszły w polskim przemyśle obronnym. Niepokojącym jest fakt zwlekania z podjęciem decyzji oraz próby wycofania Konsorcjum OPL z dalszego postępowania i zrobienie z polskiego przemysłu obserwatora poczynań MON. Każdy rok opóźnienia ma istotne znaczenie dla terminowego dostarczenia zestawów. I może być przyczyną podjęcia w stanie zagrożenia państwa decyzji o kupieniu zagranicą gotowych zestawów, co będzie bardzo kosztowne i niekorzystnie wpłynie na rozwój polskiego przemysłu obronnego oraz ograniczy suwerenność kraju. Istnieje także opóźnienie w zakresie realizacji prac badawczo- rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z powodu przewlekłych procesów opiniowania. Ponadto, w naszej ocenie postęp prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie elektroniki półprzewodnikowej (obecnie dotyczy to głównie tranzystorów mocy) nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Jest więc konieczna efektywna kontrola postępu prac i zdyscyplinowana koordynacja przy obecnym ich rozproszeniu. W tym celu należałoby utworzyć w Bumar Elektronika lub osobno (np. w Instytucie Technologii Elektronowej) centralny ośrodek nadzorujący i korygujący te prace, aby ich wyniki mogłyby być praktycznie wykorzystywane. Wymaga to pilnego rozstrzygnięcia bo środki finansowe przeznaczone na ten cel już są wydawane.

 

Technologie które są w zainteresowaniu firm Konsorcjum OPL mogą być dostępne o ile będzie akceptacja sposobu pozyskania zestawów rakiet przeciwlotniczych z udziałem polskiego przemysłu i z wybranym przez ten przemysł kooperantem. Bez dostępu do nowych technologii nie będzie rozwoju i przeskoku technologicznego. Sam fakt dzielenia się produkcją podzespołów na powierzonej dokumentacji nie dostarczy innowacyjnych technologii i nie umożliwi rozwoju produkowanych przez polski przemysł systemów uzbrojenia.

 

4. Trzy możliwości przed Polską

 

Przed Polską istnieją trzy możliwości. Pierwszy z nich to zakup całego systemu za granicą. Drugi sposób to produkcja zestawów w całości w kraju. Ten sposób jest niemożliwy do realizacji ze względu na brak zdolności w zakresie najnowszych technologii rakietowych. Trzeci sposób (mieszany), który powinien być realizowany dla dobra kraju i Sił Zbrojnych RP, za którym się opowiadamy, to produkcja w kraju z udziałem kontrahenta zagranicznego, z założeniem różnej głębokości polonizacji pozyskanych zestawów.

 

 4 PLP.jpg

 

 

Przy finalizowaniu wyboru kontrahenta zagranicznego konieczne jest zastosowanie procedur podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania artykułu 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę bezpiecznych dostaw sprzętu wojskowego, a także własnego wykonywania napraw i remontu posiadanego sprzętu wojskowego. Głównym kryterium doboru partnera zagranicznego do budowy systemu OP stanowić powinny przede wszystkim transfer możliwie najnowszych technologii i poziom udziału w realizacji programu polskiego przemysłu obronnego.

 

Możliwe są trzy stopnie polonizacji. Drugi stopień odpowiada zakupowi systemu rakietowego u dostawcy zagranicznego z podzleceniem niewielkich ilości prac do wykonania w Polsce. Prace te dotyczą ok. 15% wartości całego kontraktu. Natomiast trzeci stopień polonizacji reprezentuje realne możliwości polskiego przemysłu obronnego i właściwe działania w fazie negocjacji mogą doprowadzić do jego realizacji. Realizacja stopnia trzeciego daje Polsce dodatkowe prawie 5300 miejsc pracy w stosunku do stopnia drugiego w okresie 10 lat realizacji programu. Jest to bardzo istotny element w okresie wzrastającego obecnie bezrobocia i działań podejmowanych przez wszystkie rządy europejskie w stosunku do własnych obywateli i ochrony własnego rynku pracy.

 

Możliwy ze względu na możliwości i zdolności polskiego przemysłu oraz jego zaplecza badawczo-rozwojowego trzeci stopień polonizacji zestawów rakietowych gwarantuje prawie 36% zwrotu do polskiego budżetu globalnej kwoty w formie podatków i innych obciążeń. Realizacja z tak dużym udziałem polskiego przemysłu gwarantuje suwerenność w zakresie eksploatacji zestawów. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z realizacji projektu przez firmy polskie z poddostawcą zagranicznym są korzyści strukturalne i korzyści w sferze transferu i komercjalizacji polskich technologii. Kolejnym atutem dużego stopnia polonizacji jest łatwa dostępność użytkownika do serwisu i wpływ na sposób zabezpieczenia logistycznego w trakcie eksploatacji sprzętu oraz łatwość dokonywania zmian, adaptacji, modernizacji i wprowadzania nowych funkcji. Od czasu pozyskania wyrobu do czasu zakończenia jego użytkowania mija przeciętnie ok. 30 lat. W trakcie tego okresu eksploatacyjnego wyrób podlega pracom remontowym i modernizacyjnym. Cykl prac modernizacyjnych dla tak nowoczesnych systemów realizowany jest średnio w okresie co 3 do 5 lat. Prace remontowe w okresie od 8 do12 lat powinny być prowadzone w kraju.

 

 

5 PLP.jpg

 

Podsumowanie

 

Mając na uwadze powyższe argumenty, Polskie Lobby Przemysłowe uważa, że w przypadku programu budowy nowego systemu obrony powietrznej Polski konieczne jest zastosowanie procedur podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, a nie organizowanie przetargu, którego finał ma nastąpić pod koniec 2015 roku. Wspólnie z głównym realizatorem programu – Konsorcjum OPL powinien być wybrany kooperant zagraniczny, który przedstawia najlepszą ofertę współpracy z polskim przemysłem i którego wyroby gwarantują spełnienie wymogów i oczekiwań Sił Zbrojnych. Dla sprawnego kierowania programem należy w MON powołać biuro wraz z zapleczem eksperckim. I nadać Programowi faktycznie priorytet, a nie poprzestawać na deklaracjach.

 

 

Warszawa, 10 lipca 2014 r.

 

Zamieścił Stanisław Dominiak

 

.


oceń
2
2

komentarze (0) | dodaj komentarz

Uroczystość XXI-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego

sobota, 05 kwietnia 2014 12:53

 

 

 

 

 

P    L    P

 

 

 

flagi003

 

 

 

 

 

 

//

 

 

 

 

 

 

      Poniżej przedstawiam sprawozdanie z uroczystości Polskiego Lobby Przemysłowego (PLP) w którym to spotkaniu brałem czynny udział prowadząc prezentacje multimedialne występujących ekspertów i dokumentując fotograficznie wydarzenie.

 

Stanisław Dominiak

 

 

 

 

Strzaka w dół.gif

 

 

Uroczystość  XXI-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego i  wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt.Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

 

 

 

 

22 marca 2014 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej pierwszej  rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przybyli na nią prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów cywilnych i wojskowych, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

Powitał ich Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2013 roku  do marca 2014 roku. Jego wystąpienie  poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Następnie  wystąpił   prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który także przywitał  przybyłych na uroczystość i przedstawił – za pomocą prezentacji multimedialnej i krótkiego filmu – działalność i dorobek naukowy, a także produkty ITWL.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Grażyna Henclewska- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Gen. bryg. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk Witold Lewandowski – przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  kontradmirał Marek Kurzyk - reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, oraz przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Obecna też była Agnieszka Petelicka - wdowa po Generale Sławomirze Petelickim, inicjatorka Stowarzyszenia „Siła i Honor” im. Gen. Sławomira Petelickiego.

         Najważniejszą częścią uroczystości XXI-lecia PLP było wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr hab. inż.  Jerzy Klamka ( przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki, Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk, uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

- całokształt dorobku zawodowego,

-  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

-  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej,

podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku Honorowego Wyróżnienia BeneMeritus pro Industria Poloniae - Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

 

1.    Mgr inż. Krzysztofowi Dędkowi - Prezesowi Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., którego kandydaturę zgłosił członek Kapituły mgr inż. Jerzy Kade.

 

2.     Dr inż. Ryszardowi Kardaszowi - Prezesowi PCO S.A. i Bumar Elektronika S.A., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie „SIŁA i  HONOR”  im. Gen.  Sławomira Petelickiego.

 

3.     Mgr inż. Edwardowi Margańskiemu - założycielowi i współwłaścicielowi  Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

 

4.      Inż. Bogdanowi Tatarowskiemu - Prezesowi Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

 

 1.      Mgr Tomaszowi Zaboklickiemu - Prezesowi firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

          Wygrawerowane w brązie tablice Honorowego Wyróżnienia PLP Bene Meritus pro Industria Poloniae” tegorocznym laureatom wręczali: Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Gen. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON i przewodniczący Kapituły prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka. Towarzyszyli im przedstawiciele instytucji, które zgłosiły kandydatów do Honorowego Wyróżnienia, w tym Pani Generałowa Agnieszka Petelicka.

 Warto dodać, iż po raz pierwszy  Honorowe Wyróżnienie „BeneMeritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”  zostało przyznane rok temu - z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego - pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu,  inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i  prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

Po wręczeniu tablic  Honorowych Wyróżnień PLP, zaprezentowano  prezentacje multimedialne przedsiębiorstw i firm kierowanych przez laureatów tegorocznej edycji Wyróżnienia. Wręczono także  dyplomy  najaktywniejszym ekspertom Polskiego Lobby Przemysłowego.

Potem wystąpił współpracujący z PLP ekonomista prof. dr hab. Artur Śliwiński, którego krótki referat poświęcony był globalnemu kryzysowi finansowo-gospodarczemu i ocenie jego wpływu na polską gospodarkę, a także możliwym scenariuszom  rozwoju tego kryzysu. Po nim głos zabrali goście imprezy: Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Jan Guz - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i inż. Witold St. Michałowski – redaktor naczelny miesięcznika „Rurociągi”.

Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego - publikację nr 25, zawierający opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2014 roku.

Warto dodać, iż całą imprezę filmowała ekipa Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej.

Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i  nowe znajomości.

 

 

 

Zdjęcia z uroczystości

 

 

 

Strzaka w dół.gif

 

 

1.JPG

 

 

 

 

1a.jpg

 

Najnowszy Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego 2014 r.,

publikacja nr 25

 

 

 

 

1x.JPG

 

 

 

 

2.JPG

 

 

Recepcja uroczystości dwudziestej pierwszej  rocznicy PLP: 

Ewa Komenda (z lewej) i Danuta Kijanowska (z prawej)

 

 

 

 

2xx.JPG

 

Prof. dr hab. Ryszard Szczepanik - Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka otwierają uroczystość XXI rocznicy Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 22 marca 2014 roku

 

 

 

2xxx.JPG

 

Wygrawerowane w brązie tablice Honorowych Wyróżnień PLP

"Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu" (II edycja 2014 r.)

 

 

 

 

2xxxx.JPG

 

Od lewej: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska i Gen. Włodzimierz Nowak - Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON oraz laureaci II edycji Honorowego Wyróżnienia PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” i przedstawiciele organizacji ich nominujących

 

 

 

 

3.JPG

 

 

Uczestnicy uroczystości XXI-lecia PLP 

 

 

 

 

4.JPG

 

Uczestnicy uroczystości XXI-lecia PLP 

 

 

 

5xx.JPG

 

Głos zabrał dr inż. Ryszard Kardasz - Prezes PCO S.A. i Bumaru Elektronika S.A. - jeden z laureatów Honorowego Wyróżnienia PLP

 

 

 

 

6.JPG

 

Wystąpienie laureata Wyróżnienia "Bene Meritus pro Industria Poloniae" w 2014 r. mgr inż. Edwarda Margańskiego

 

 

 

 

6x.JPG

 

Prezentację multimedialną firmy Pojazdy Szynowe  "PESA"  Bydgoszcz S.A. przedstawia  przewodniczący jej Rady Nadzorczej Ireneusz Sitarski, który odebrał Honorowe Wyróżnienie PLP przyznane Tomaszowi Zaboklickiemu – Prezesowi PESY S.A.

 

 

 

 

 

 

6xx.JPG

 

XXI rocznica powstania Polskiego Lobby Przemysłowego - wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej

 

 

 

 

6xxx.JPG

 

Wystąpienie Gen. bryg. Włodzimierza Nowaka - Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej

 

 

 

 

7.JPG

 

XXI rocznica powstania PLP - 22 marca 2014 r. Za chwilę głos zabierze  przewodniczący OPZZ Jan Guz

 

 

 

 

7x.JPG

 

Referat o skutkach globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego dla Polski wygłasza prof. dr hab. Artur Śliwiński

 

 

 

 

7xx.JPG

 

 Wystąpienie Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszka Miętka

 

 

 

 

7xxx.JPG

 

Wystąpienie Posła na Sejm RP Jerzego Polaczka

 

 

 

 

8.JPG

 

 

 

9.JPG

 

 

Od lewej – Kazimierz Łasiewicki – Sekretarz Generalny SIMP, w środku Janusz Kowalski - działacz NOT, specjalista PR, z prawej – prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka – Przewodniczący Kapituły Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego, ekspert PLP

 

 

 

 

9x.JPG

 

 

Barbara Kulpińska - Warszawski Oddział

Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

 

 

 

 

9x1.JPG

 

 

Z prawej: Stanisław Dominiak – przewodniczący Warszawskiego RSTK przy komputerowej prezentacji, z lewej: Bogdan Tatarowski – jeden z tegorocznych laureatów Honorowego Wyróżnienia „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”, w  środku prof. dr hab. Janusz Dyduch – wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT


 

 

 

 

9x2.JPG

 

 

 

 

9x3.JPG

 

Przed rozpoczęciem uroczystości - od lewej prof. dr hab.

Mirosław Sułek

 

 

 

 

9xx.JPG

 

Pierwszy od środka płk Zbigniew Kaliszan, trzeci od środka poseł Jerzy Polaczek a czwarty gen. Ryszard Dębski

 

 

 

 

10.JPG

 

 

Wystawa wydawnictw Polskiego Lobby Przemysłowego z lat 1994-2014

 

 

 

 

11.JPG

 

 

 

12.JPG

 

 

 

13.JPG

 

Sala konferencyjna ITWL – uczestnicy XXI rocznicy powstania

Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 22.03.2014 r. 

 

 

 

14.JPG

 

Na pierwszym planie Agnieszka Petelicka - wdowa po Generale Sławomirze Petelickim, inicjatorka Stowarzyszenia „SIŁA I HONOR” im. gen. Sławomira Petelickiego, które do tegorocznego Honorowego Wyróżnienia PLP nominowało dr inż. Ryszarda Kardasza

 

 

 

14x.JPG

 

 

W rogu od prawej: Maria Bednarek – sekretarz Warszawskiego  RSTK i  przewodnicząca Stowarzyszenia Plastyków Bemowa  Krystyna Styburska

 

 

 

 

 14x1.JPG

 

 

 

 

14xx.JPG

 

Zakończenie uroczystości XXI rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego – w  środku Poseł Jerzy Polaczek

 

 

Oprac. Stanisław Dominiak

 

 .


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

KOMUNIKAT PLP

sobota, 08 marca 2014 22:56

 

 

 

 

 

flagi003.gif

 

 

Warszawa, 25.02.2014 r.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

   Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae”  (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)

 

 

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

 

W dniu 25 lutego 2014 zebrała się - powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego - Kapituła Honorowego Wyróżnienia,  w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki,  Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk, która wybrała laureatów II edycji Honorowego Wyróżnienia PLP, spośród kandydatów zgłoszonych przez Stowarzyszenia, związki zawodowe oraz członków kapituły.

 

Uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

 

- całokształt dorobku zawodowego,

 

-  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

 

-  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

 

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowe.

 

Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku Honorowego Wyróżnienia BeneMeritus pro Industria Poloniae - Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

 

1.     Mgr inż. Krzysztofowi Dędkowi - Prezesowi Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., którego kandydaturę zgłosił członek Kapituły mgr inż. Jerzy Kade.

 

2.     Dr inż. Ryszardowi Kardaszowi - Prezesowi Przemysłowego Centrum Optyki S.A. i Bumar Elektronika S.A., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie „SIŁA i  HONOR”  im. Gen.  Sławomira Petelickiego.

 

3.    Mgr inż. Edwardowi Margańskiemu - założycielowi i współwłaścicielowi  Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

 

4.      Inż. Bogdanowi Tatarowskiemu - Prezesowi Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

 

5.     Mgr Tomaszowi Zaboklickiemu - Prezesowi firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

 

Honorowe Wyróżnienia PLP zostaną wręczone podczas uroczystości dwudziestej pierwszej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w sobotę 22 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

 

Po raz pierwszy  Honorowe Wyróżnienie „BeneMeritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”  zostało przyznane rok temu - z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego - pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu,  inż. Tadeuszowi Sędzimirowi i  prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

 

 

 

za zgodność:

 

 

 

Przewodniczący Kapituły

Honorowego Wyróżnienia PLP

 

prof. dr hab. Jerzy Klamka

 

Koordynator

Polskiego Lobby Przemysłowego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

 

 

tel. 603-425-568

 

.

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Jubileusz XX-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego

czwartek, 04 kwietnia 2013 11:41

 

 

 

 

 

 

 

Jubileusz XX-lecia

Polskiego Lobby Przemysłowego

 

 

23 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie odbyła się uroczystość dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przybyli na nią prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze. Powitał ich Koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 1993 roku do marca 2013 roku. Jego wystąpienie poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Następnie  wystąpił   prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – uczeń i biograf Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przedstawił on jego dokonania ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Odnosząc się do tych tradycji prof. Marian Marek Drozdowski wskazał na wyzwania stojące obecnie przed Polską, jeśli chodzi o odbudowę potencjału przemysłowego, który został mocno uszczuplony  w okresie transformacji po 1989 roku.

 

Najważniejszą częścią uroczystości XX-lecia PLP było wręczenie po raz pierwszy przyznanych Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Komisja ds. Wyróżnień z okazji XX-lecia PLP, pełniąca funkcję tymczasowej Kapituły Honorowego Wyróżnienia,  w składzie: prof. dr hab. inż.  Jerzy Klamka (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade i Marek Łukaniuk - po ustaleniu  i zaakceptowaniu kryteriów wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie - podjęła decyzję o przyznaniu w tym roku pośmiertnie (spośród zaproponowanych przez różne środowiska i organizacje kandydatów) Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae - Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:Prof. Janowi  Czochralskiemu, Prof. Januszowi Groszkowskiemu, Gen. dr Tadeuszowi Jauerowi, Gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu,inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi  Sołtykowi. Przewodniczący Kapituły prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka i uczestniczący w jubileuszu PLP Gen. broni Waldemar Skrzypczak – wiceminister obrony narodowej, wręczyli wygrawerowane w brązie tablice przybyłym na uroczystość członkom  rodzin Śp. Honorowo Wyróżnionych.  Następne  edycje Honorowego Wyróżnienia PLP  będą przyznawane co roku z okazji  kolejnych  rocznic powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

 

W kolejnym punkcie uroczystości  wiceminister obrony narodowej Waldemar Skrzypczak dokonał wręczenia Medali Honorowych „Za zasługi dla obronności kraju”, przyznanych na wniosek Polskiego Lobby Przemysłowego przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Otrzymały je następujące osoby: Zygmunt Dębiński i Wojciech Łuczak (złote medale), Konrad Cichowicz (srebrny medal), prof. Tadeusz Gałązka, Krzysztof Kapera, Małgorzata Kucab i Marek Żubrowski (medale brązowe).

 

Następnie przewodniczący Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Dariusz Raczkowski wręczył zasłużonym działaczom Polskiego Lobby Przemysłowego  Honorowe Odznaki SIMP. Najwyższe  wyróżnienie SIMP – Honorową Odznakę im. prof. Henryka Mierzejewskiego otrzymał prezes BUMARU ELEKTRONIKA dr inż. Ryszard Kardasz, który w przeszłości, gdy był prezesem Huty Stalowa Wola, pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego SIMP w ówczesnym województwie tarnobrzeskim. Złote Honorowe Odznaki SIMP otrzymali: mgr inż. Krzysztof Kapera, mgr inż. Wiesław Klimek, płk mgr inż. Franciszek Michalski, mgr inż. Witold Michałowski i dr Janusz Olszewski.

 

Przybyła na uroczystość delegacja Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych na czele z Markiem Kraską wręczyła Pawłowi Soroce List Gratulacyjny od prezydenta Związku Leszka Miętka.

 

W dalszej części uroczystości jubileuszowej odbyła się promocja Drugiej części  Raportu pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce” (pierwsza część tego Raportu została wydana w 2011 roku). Jeden z jego głównych autorów - Krzysztof Mroczkowski przedstawił najważniejsze  tezy i wnioski Drugiej części Raportu. Po nimwystąpił  Krzysztof  Ludwiniak, który mówił o potrzebie i uwarunkowaniach nowoczesnej polityki przemysłowej.

 

Uroczystość wzbogaciła przedstawiona przez Zastępcę Dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów prof. nadzw. dr hab. Piotra Szynkarczyka prezentacja multimedialna robotów produkowanych przez ten Instytut. Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację nr 24, zawierający wspomnianą Drugą część Raportu pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, a także opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2013 roku.

 

Warto dodać, iż całą imprezę filmowała ekipa Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej.

 

Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i nowe znajomości.

 

 

 

*  *  *

 

Poniżej relacja przedstawiona przez Telewizję Internetową

"INTERWIZJA"

 

 
1)  Film z całej uroczystości
2) Wywiad z Koordynatorem PLP
3) Wywiad z Gen. Waldemarem Skrzypczakiem-wiceministrem obrony narodowej

 

http://www.interwizja.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2432&Itemid=113

 

http://www.interwizja.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2440&Itemid=113

 

 

 

 

Zdjęcia z uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: prof. Paweł Soroka

Zdjęcia: Stanisław Dominiak i Jan Rychner

 

 

 


oceń
3
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

RADA BUDOWY OKRĘTÓW

sobota, 08 grudnia 2012 18:00

 

 

 

 

 

 

RADA BUDOWY OKRĘTÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie nowo ukonstytuowanej Rady Budowy Okrętów

 

 

 

 

Powstała  Rada Budowy Okrętów

 

W piątek, 30 listopada, powstała Rada Budowy Okrętów. Jest to społeczna inicjatywa o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, której zadaniem będzie opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP. Działania Rady mają na celu pomoc w odbudowie potencjału polskich sił morskich oraz wzmocnienie krajowego przemysłu stoczniowego.

 

 

Pierwsze, założycielskie posiedzenie Rady Budowy Okrętów odbyło się 30 listopada 2012 roku w Akademii Marynarki Wojennej. Zwołano je z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego.

Obrady miały charakter organizacyjny. Omówiono m.in. zakres programowy oraz zasadnicze cele działalności Rady. Uzgodniono, że Rada Budowy Okrętów ma być społecznym organem opiniotwórczym i opiniodawczym, formułującym stanowiska, opinie i ekspertyzy dotyczące potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP na styku z polskim przemysłem stoczniowym i zbrojeniowym. Głównym celem Rady Budowy Okrętów będzie wspieranie działań mających na celu  odbudowę polskiej Marynarki Wojennej i jej unowocześnienie oraz wzmocnienie krajowego przemysłu stoczniowego, aby mógł on podjąć wyzwania związane z procesem modernizacji polskiej floty. Postanowiono, że Rada ma działać na  prawach stowarzyszenia zwykłego nie posiadającego osobowości prawnej, zgłoszonego do Krajowego Rejestru Sądowego.

W trakcie dyskusji poświęconej programowi i zadaniom Rady Budowy Okrętów wyrażono m.in. głęboki niepokój o los załóg okrętów, które będą w niedługim czasie wycofywane ze służby. Stwierdzono, iż należy czynić wszelkie starania, aby proces wycofywania okrętów był ściśle związany z wprowadzaniem w ich miejsce nowych konstrukcji w taki sposób, aby nie doprowadzić do przerwy w szkoleniu załóg, zwłaszcza tych, które zgromadziły szeroki bagaż doświadczeń z misji i operacji międzynarodowych, a niejednokrotnie wyszkolonych poza granicami kraju.  

 

Podczas pierwszego posiedzenia Rady wybrano Zarząd w następującym składzie:

 1. Kontradmirał rezerwy Stefan Tandecki;
 2. Michał Jach – Poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej;
 3. Kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej;
 4.  Dr inż. Andrzej Kilian – Prezes Centrum Techniki Morskiej S.A.;
 5.  Prof. dr hab. Marek Dzida –Prorektor Politechniki Gdańskiej;
 6.  Małgorzata Kucab – przewodnicząca Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Sfery Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska;
 7. Jerzy Miotke – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni;
 8. Robert  Roszkowski – Prezes Stoczni Marynarki Wojennej S.A.;
 9. Mściwój  Jerzy Jeżewski – Prezes  Zarządu Fundacji Fundusz Obrony Narodowej

   10. inż. Sylwester Pietrzak – inicjator Rady Budowy Okrętów.

 

 

 

 

Zebranie inaugurujące powstanie Rady Budowy Okrętów

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wyłonieniu Zarządu wybrano przewodniczącego Rady Budowy Okrętów, którym został kontradmirał rezerwy Stefan Tandecki. Na sekretarza Rady wybrano natomiast inż. Sylwestra Pietrzaka.

W skład Rady weszli przedstawiciele świata polityki, między innymi obecni na posiedzeniu inauguracyjnym parlamentarzyści: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Michał Jach oraz Andrzej Jaworski. Dodatkowo współpracę zadeklarowali poprzez swoich przedstawicieli posłowie: Tadeusz Aziewicz, Stanisław Lamczyk i Leszek Miller. W pracach Rady swój udział zainaugurowali także przedstawiciele przemysłu i nauki, w tym m.in. koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, Wiceprezes BUMAR-u Mariusz Andrzejczak, prof. Bogusław Zakrzewski - reprezentujący Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz  prezesi wielu firm, instytutów i stowarzyszeń, w tym Związku Miast i Gmin Morskich. W skład Rady Budowy Okrętów weszli także admirałowie w stanie spoczynku, w tym radca ministra Obrony Narodowej admirał floty Ryszard Łukasik, wiceadmirał dr inż. Henryk Sołkiewicz, wiceadmirał Maciej Węglewski i kontradmirał dr inż. Zbigniew Badeński. W inauguracyjnym posiedzeniu swój udział w pracach Rady zapowiedzieli także redaktorzy naczelni fachowych mediów - Nowej Techniki Wojskowej (Andrzej Kiński), Raportu WTO (Michał Likowski), publicyści z portali internetowych Defence24.pl (Maksymilian Dura) i portalmorski.pl (Tomasz Falba) oraz reprezentanci internautów skupionych wokół portali społecznościowych Marynarki Wojennej – Michał Duraj i Jacek Krzewiński. Wsparcie dla działań Rady zadeklarował także w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP, przybyły na posiedzenie wiceadmirał Waldemar Głuszko (zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP).

 

 

 

Z upoważnienia współzałożyciela i członka

Rady Budowy Okrętów prof. Pawła Soroki,

Stanisław Dominiak

 

 

 


oceń
4
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Pismo do Prezydenta RP z sprawie likwidacji Polskiej Marynarki Wojennej

środa, 06 czerwca 2012 0:09

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polskie Lobby Przemysłowe

 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 ul. Świętokrzyska 14 "a" pok. 540 (ZG SIMP)

 00-050 Warszawa

 tel.: 0-22 827-17-68; fax: 0-22 826-03-54

 tel. kom. 0603-425-568

 e-mail:pawel@plp.info.pl; www.plp.info.pl

 

 

 

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

 

                                                               Szanowny Pan

                                                            Bronisław Komorowski

                                                               Prezydent RP

 


                                           Szanowny Panie Prezydencie,


Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przekazuje w załączeniu  Stanowisko w sprawie sanacji i odbudowy potencjału Marynarki Wojennej RP.

 

Zał.1                                                                  

 

z wyrazami szacunku 

                                

Koordynator 

Polskiego Lobby Przemysłowego

                  

prof. nadzw. dr hab.

Paweł Soroka

 

 

Otrzymują:


- Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

- Waldemar Pawlak

Wicepremier, Minister Gospodarki

- Jacek Rostowski

Minister Finansów

- Tomasz Siemoniak

Minister Obrony Narodowej

- Poseł Wojciech Jasiński

Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki

 

- Poseł Dariusz Rosati

Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych

 

- Poseł  Stefan Niesiołowski

Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

- Senator Władysław Ortyl

Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej

Przewodniczący Klubów Parlamentarnych

 

- Generał Mieczysław Cieniuch

Szef Sztabu Generalnego WP

 

- Admirał floty Tomasz Mathea

Dowódca Marynarki Wojennej RP

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 1 czerwca 2012 r.

 

 

Stanowisko

Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie sanacji i odbudowy

potencjału Marynarki Wojennej RP

 


I. Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wyraża wielki niepokój, iż Polska odwraca się od morza i problematyki morskiej. Reaktywowane w 1918 roku Państwo Polskie wielkim wysiłkiem wybudowało miasto, port handlowy i wojenny w Gdyni, Stocznię Marynarki Wojennej, Stocznię Gdynia oraz flotę handlową i Marynarkę Wojenną. Dziś dopuszczamy do likwidacji większości potencjału polskiego przemysłu stoczniowego, po wcześniejszej deprecjacji i likwidacji znacznego potencjału polskiej floty handlowej i rybackiej. Gwałtownie postępujący proces zaniku potencjału bojowego Marynarki Wojennej RP sprawi, iż bez radykalnych działań sanacyjnych, w niedalekiej perspektywie (4-5 lat), nie będzie ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa morskiego naszego państwa.


W najbliższych latach ponad dwadzieścia z pozostałych okrętów bojowych, w tym przede wszystkim fregaty rakietowe oraz  cztery okręty podwodne ( w służbie pozostanie tylko jeden! ), będzie musiało zostać wycofane z linii ze względu na ich wyeksploatowanie. Zostanie także wycofana większość śmigłowców znajdujących się na wyposażeniu MW. Co więcej, pojawiają się pomysły pozbawienia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni statusu samodzielnej Akademii i włączenia jej do struktur innej Uczelni. W konsekwencji Polska stanie się jedynym państwem Sojuszu NATO leżącym nad morzem, które nie będzie posiadać potencjału bojowego umożliwiającego skuteczną obronę wybrzeża i ochronę naszych interesów morskich.


Ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych Marynarka Wojenna RP jest najbardziej zaniedbana. Ta sytuacja nie znajduje zrozumienia wśród elit politycznych, również opina publiczna nie ma świadomości jaki jest stan Marynarki Wojennej. Koncepcja przyjęcia przez Parlament Narodowego Programu Budowy Okrętów, pomimo poparcia jej przez Komisję Obrony Narodowej dwóch ostatnich kadencji Sejmu RP, nie doczekała się realizacji.


Bilans ostatniej dekady w odniesieniu do Marynarki Wojennej przedstawia się następująco:

 1. Ponad 62% okrętów bojowych i pomocniczych jednostek pływających wycofano z linii.
 2. Lotnictwo morskie zredukowano o ponad 50%.
 3. Stan osobowy Marynarki Wojennej zmniejszono ponad 50%.

 

II. Uważamy, iż we współczesnych realiach postępującej globalizacji i integracji europejskiej, której Polska jest aktywnym uczestnikiem, nie można postrzegać roli Marynarki Wojennej RP wyłącznie przez pryzmat obrony wybrzeża i zamknięcia jej na akwenie Morza Bałtyckiego. Realizacja naszych żywotnych interesów narodowych, w tym gospodarczych i zobowiązań sojuszniczych, wymaga obecności polskich okrętów również na innych akwenach. Polska Marynarka Wojenna powinna zatem posiadać taki potencjał bojowy, aby mogła razem z siłami morskimi innych państw europejskich i NATO przeciwdziałać zagrożeniom, mającym wpływ zarówno na naszą, europejską, jak i światową gospodarkę. Przemawia za tym także koncepcja „smart defense”, proklamowana na ostatnim szczycie NATO w Chicago, zgodnie z którą wydzielone siły Marynarki Wojennej RP mogłyby w przyszłości wchodzić w skład wielonarodowych zespołów okrętów należących do różnych państw członkowskich NATO.


Ze względu na istotne interesy naszego kraju, należy rozpatrywać Marynarkę Wojenną jako główne narzędzie do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa dostaw surowców i wymiany handlowej drogą morską oraz zapewnienia bezpieczeństwa przyjęcia sił wsparcia na wypadek ewentualnego kryzysu czy wojny. Stąd wynika konieczność obecności polskiej floty na wrażliwych akwenach transportu morskiego.


Obecnie Unia Europejska zmaga się z niedostateczną liczbą okrętów niezbędnych do zabezpieczenia bezpieczeństwa szlaków morskich. Wystarczy przypomnieć, iż straty dla gospodarki światowej z tytułu działalności piratów sięgają kilkunastu miliardów USD.
Przyszłość UE i NATO wymuszać będzie, oprócz głównego zadania, jakim jest obrona polskiego wybrzeża,  realizację następujących zadań:

 1. Ochronę szlaków żeglugowych przed piractwem, terroryzmem morskim oraz zwalczanie zorganizowanej przestępczości na morzu (w tym nielegalną emigrację drogą morską
  i przemyt).
 2. Prowadzenie misji stabilizacyjnych, zwłaszcza wymuszania i przywracania pokoju, we współpracy z NATO, Unią Europejską oraz innymi państwami ONZ (zamiast misji podobnych do tych, które były realizowane w Iraku, a obecnie prowadzone są w Afganistanie); co więcej - zaistniałaby również możliwość zastąpienia polskiego kontyngentu wojsk lądowych przez Marynarkę Wojenną RP.
 3.  Ewakuację ludności z terenów zagrożonych, (w tym osób chorych i rannych) oraz operacje humanitarne.
 4. Udział w operacjach zwalczania zagrożenia minowego (poszukiwanie i oczyszczanie
  z min) na szlakach żeglugowych i torach wodnych oraz torach podejściowych do portów morskich, a także w basenach i kanałach portowych.
 5. Ochronę platform wiertniczych, nabrzeżnych terminali gazowych i terminali przeładunku ropy naftowej oraz innych hydrobudowli o strategicznym znaczeniu dla państwa.
 6. Udział w akcjach ratowniczych.  
 7. Prezentację bandery i dyplomację morską.

 

Poza tym nowoczesna Marynarka Wojenna powinna stanowić wsparcie dla Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, będąc gwarantem bezpieczeństwa granic morskich.

 

W ostatnim okresie rośnie zainteresowanie Arktyką (ze względów na odkryte na jej obszarze znaczne bogactwa naturalne i szybko postępujące topnienie lodu) ze strony różnych państw, nie tylko położonych na jej obrzeżach. Polscy naukowcy od dawna prowadzą badania na jej obszarze, a Polska posiada status obserwatora w Radzie Arktycznej, której ranga systematycznie umacnia się. W ramach Polskiej Akademii Nauk aktywną działalność prowadzi Komitet Badań Polarnych. W przyszłości polskie firmy energetyczne (ORLEN, PGNiG) mogłyby nawiązać współpracę z firmami innych państw - np. w formie joint venture - w realizacji  przedsięwzięć mających na celu wydobycie surowców energetycznych leżących pod dnem Arktyki - na wodach międzynarodowych, na wzór podjętej niedawno współpracy firm amerykańskich i norweskich z firmami rosyjskimi przy wydobyciu gazu i ropy naftowej zalegających na obszarze mórz arktycznych. Stąd w przyszłości okręty Marynarki Wojennej RP, w tym okręty podwodne, powinny prezentować naszą banderę również na Oceanie Arktycznym. Umacniałoby to także prestiż Polski w stosunkach międzynarodowych.


III. Na podstawie wyżej wymienionych potrzeb i zadań, wyłania się w najbliższych latach pilna konieczność budowy przez polski przemysł stoczniowy we współpracy z partnerami zagranicznymi - oprócz nowych okrętów przeciwminowych i rozpoznania radioelektronicznego -  serii 3 do 5 okrętów wielozadaniowych, zdolnych m.in. do zwalczania okrętów podwodnych, celów nawodnych i powietrznych oraz walki elektronicznej. Nowoczesne okręty wielozadaniowe umożliwiają ponadto realizację istotnych zadań w zakresie obrony terytorium państwa, a mianowicie obronę przestrzeni powietrznej kraju przez środki przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zainstalowane na okrętach, jak również skuteczne wsparcie sił lądowych, dzięki wykorzystaniu okrętowych sił i środków do zwalczania celów lądowych i desantowania. Nie bez znaczenia jest również konieczność przystosowania fregat lub korwet nowej generacji do zaokrętowania sił specjalnych, jak to jest w przypadku nowo budowanych okrętów dla Sił Morskich Danii i Niemiec, oraz  niezbędnego ich wyposażenia w postaci łodzi hybrydowych oraz śmigłowców. Ponadto należy wyposażyć  wszystkie okręty uderzeniowe Marynarki Wojennej RP w jeden rodzaj  pocisków rakietowych typu RBS-15 ( Mk3 i Mk 2 ).


 Niezbędne jest także pozyskanie co najmniej dwóch nowych okrętów podwodnych, w budowie których - jako istotni kooperanci - powinny uczestniczyć polskie stocznie. Ich walory - siłownie niezależne od dopływu powietrza atmosferycznego, w połączeniu z możliwością uzbrojenia w najnowsze zminiaturyzowane pociski samosterujące - mogą sprawić, iż uzyskamy za możliwe do wydania kwoty liczący się w skali europejskiej potencjał odstraszania, będący naszą polisą bezpieczeństwa na przyszłość. Najtrudniejszą kwestią są zawsze realne możliwości finansowe, dlatego w pozyskiwaniu okrętów trzeba zdyskontować „korzyści skali” seryjnego zamówienia (pozyskanie więcej niż jednego okrętu, zmniejsza koszty jednostkowe ich budowy).


Polskie Lobby Przemysłowe uważa, że konsekwentnie realizowany - w znacznym stopniu w oparciu o polski przemysł stoczniowy, rodzime przedsiębiorstwa zbrojeniowe i ich zaplecze badawczo-rozwojowe - wieloletni program budowy okrętów i pozyskania nowych łodzi podwodnych, wykorzystujący nowoczesne rozwiązania techniczne i najnowsze technologie, w tym podwójnego – wojskowego i cywilnego - zastosowania, w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści polskiej gospodarce i przyczyni się do pobudzenia jej zdolności rozwojowych. Zamówienia publiczne w rodzimym przemyśle zawsze bowiem ożywiają koniunkturę, a poprzez efekty mnożnikowe zwiększają dochody budżetu. Bardzo ważnym dla podtrzymania zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej RP, oprócz zbudowania nowych okrętów i zakupów nowego sprzętu i uzbrojenia, jest modernizacja i remonty posiadanych okrętów, samolotów i śmigłowców. Dla utrzymania i rozwoju potencjału naszej Marynarki niezbędne jest zatem utrzymanie odpowiedniego potencjału stoczniowego, w tym na Zachodnim Wybrzeżu. Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz pozostała jeszcze we względnie dobrej kondycji Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” powinny zostać trwałym elementem zaplecza MW.


IV. Program sanacji i odbudowy Marynarki Wojennej RP wymaga zapewnienia długoterminowego finansowania, bez względu na wielkość budżetu MON. Powinien on uzyskać poparcie Rady Ministrów i być bezzwłocznie przyjęty przez Sejm RP - najlepiej w formie ustawy, co przewidywał projekt Narodowego Programu Budowy Okrętów. W przeciwnym wypadku Marynarka Wojenna RP po 2016 roku, wskutek konieczności wycofania całkowicie wyeksploatowanych okrętów i statków powietrznych, utraci zdolność bojową pozwalającą skutecznie bronić integralności i suwerenności naszego kraju na akwenach morskich oraz wypełniać przyjęte zobowiązania sojusznicze.


V. Potrzeby Marynarki Wojennej RP powinny być ponadto odpowiednio uwzględniane przy okazji realizacji innych programów modernizacji Sił Zbrojnych RP. Dotyczy to zwłaszcza lotnictwa i obrony powietrznej. W przypadku lotnictwa okazją do tego może być program pozyskania samolotu szkolenia zaawansowanego (LIFT). Zdaniem Polskiego Lobby Przemysłowego, na bazie jego konstrukcji, możliwe jest zbudowanie z udziałem polskiego przemysłu lotniczego i obronnego, samolotu szkolno-bojowego o rozwiniętych właściwościach uderzeniowych najnowszej generacji, który uzupełniłby potrzeby Sił Powietrznych w zakresie ich możliwości bojowych po wycofaniu z uzbrojenia dotychczas używanych samolotów Su-22. Jedna eskadra tych samolotów, przystosowana do lotów nad morzem, powinna stale działać na rzecz Marynarki Wojennej RP i bazować na wybrzeżu. Potrzeby Marynarki Wojennej RP powinny także zostać uwzględnione w programie pozyskania nowych śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP. Również przy okazji modernizacji Systemu Obrony Powietrznej Polski niezbędne będzie uwzględnienie potrzeb Marynarki Wojennej RP jako istotnego elementu tego systemu, łącznie z możliwością zainstalowania środków przeciwlotniczych i antyrakietowych najnowszej generacji na polskich okrętach.

 

Wyrażamy nadzieję, iż kwestia odbudowy potencjału i modernizacja Marynarki Wojennej RP, powiązana z odbudową i unowocześnieniem polskiego przemysłu stoczniowego i zbrojeniowego oraz ich zaplecza badawczo-rozwojowego, zjednoczy ponad podziałami różne środowiska, którym leży na sercu odbudowa polskiego potencjału morskiego oraz gospodarki morskiej, a tym samym umocnienie bezpieczeństwa i pozycji Polski oraz jej prestiżu na arenie międzynarodowej.

 

 

 

 


oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Dziewiętnaście lat Polskiego Lobby Przemysłowego i jego najnowszy Raport

wtorek, 03 kwietnia 2012 23:52

 

 

 

 

P L P

 

 

 

 

 

Dziewiętnaście lat Polskiego Lobby Przemysłowego

i jego najnowszy Raport

 

  Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego obchodziło 19 rocznicę swojego powstania. Uroczystość odbyła się w sobotę 31 marca 2012 r. w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie. Po przedstawieniu przez Koordynatora PLP prof. Pawła Sorokę dokonań Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2011 do marca 2012 roku, wystąpili prof. dr hab. Andrzej Karpiński i dr Ryszard Grabowiecki, którzy  omówili  główne  tezy  Raportu  pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”. Raport ten opracowany został przez Zespół ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego i wydany z okazji 19 rocznicy PLP.

  W kolejnym punkcie programu wystąpił Mirosław Obarski, reprezentujący Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju URSUSA, który przedstawił zmagania jego Stowarzyszenia na rzecz utrzymania infrastruktury przemysłowej na terenie Zakładów Przemysłu Ciągnikowego URSUS ( na obszarze  których powstało wiele małych firm przemysłowych i usługowych ). Władze Warszawy dążą do sprzedania tej potężnej infrastruktury przemysłowej deweloperom z przeznaczeniem na apartamentowce i budownictwo mieszkaniowe.

   Następnie  prof. Paweł Soroka i Mirosław Obarski odczytali  Apel o podjęcie nowoczesnej reindustrializacji Polski, który tu zamieszczamy. Pod Apelem podpisała się większość uczestników uroczystości 19-lecia PLP.

    W drugiej części spotkania rocznicowego przedstawiono prezentacje dotyczące nowoczesnych technologii, w tym podwójnego zastosowania ( wojskowego i cywilnego ). Program obrony powietrznej „Tarcza Polski” zaprezentował mgr inż. Marek Borejko z  Dywizji BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Natomiast projekt   samolotu szkolno-bojowego najnowszej generacji „GROT 2” przedstawił  dr hab. inż. Ryszard Szczepanik - Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Zagadnieniom energii odnawialnej pt. „ „Morski wiatr kontra atom”, poświęcone było wystąpienie Grzegorza Wiśniewskiego - Prezesa Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie.

  W tegorocznej uroczystości rocznicowej Polskiego Lobby Przemysłowego wziął udział Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jan Sechter, który w swoim wystąpieniu wypowiedział się za zacieśnieniem polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, w tym przemysłów obronnych Czech i Polski. Obecni ponadto byli: Poseł na Sejm RP – prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, gen. dyw. Zbigniew Galec – reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego i płk Piotr Jurek – reprezentujący Dowództwo Sił Powietrznych oraz grupa członków Klubu Generałów WP. Licznie przybyli także menedżerowie przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, działacze stowarzyszeń naukowo-technicznych i różnych związków zawodowych, przedstawiciele nauki i dziennikarze.

 

  

Organizatorzy

 

 

Poniżej zdjęcia z uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 lat PLP

reportaż filmowy

 

 

 

Opublikowane w dniu 18 kwietnia 2012 r. przez 

 

 


APEL O PODJĘCIE NOWOCZESNEJ

REINDUSTRIALIZACJI POLSKI

ogłoszony podczas uroczystości 19-tej rocznicy powstania

Polskiego Lobby Przemysłowego

w dniu 31 marca 2012 roku w Warszawie

      Zebrani na uroczystości rocznicowej Polskiego Lobby Przemysłowego uważają, iż w obliczu globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, niezwykle przyśpieszonych zmian technologicznych, społecznych i ułatwionej migracji w celach zarobkowych, naglącą potrzebą jest podjęcie nowoczesnej reindustrializacji  Polski. Jej odpowiednikiem w historii Polski był realizowany z rozmachem, wielką konsekwencją i skutecznością program budowy od podstaw Centralnego Okręgu Przemysłowego. Powstawał w drugiej połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku dzięki zaangażowaniu wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jesteśmy przekonani, że to jedyna droga do zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej naszej gospodarki, jak również do zrównoważonego rozwoju kraju, co doprowadzi do umocnienia pozycji Polski w Europie i na świecie.

     Zwracamy się z Apelem do najwyższych władz Państwa – Prezydenta RP, Rządu i Parlamentu – o przygotowanie narodowego programu reindustrializacji i podjęcie energicznych działań w celu jego realizacji. Apelujemy także do społeczeństwa, organizacji pozarządowych i związków zawodowych o poparcie tej wizji.

     Polskie Lobby Przemysłowe uważa, że główną ideą strategii rozwoju przemysłu w Polsce, w najbliższym dwudziestoleciu, powinno być wykorzystanie nowej fazy rozwoju przemysłu światowego. Pozwoli to przeprowadzić nowoczesną reindustrializację Polski, czyli ponownie ożywić przemysł. Oczekiwane ożywienie przemysłu światowego stwarza Polsce wyjątkową, być może niepowtarzalną, szansę rozwoju. Przynosi również możliwość skorygowania błędów popełnionych wobec polskiego przemysłu w okresie transformacji w latach 1989-2012. Tak rozumiana industrializacja nie jest bynajmniej próbą odwrócenia historii, czy też powrotu do przeszłości, a tym bardziej powtarzania modelu intensywnej industrializacji, zrealizowanej w PRL. Jest natomiast drogą do rozwiązania nowych problemów o kluczowym znaczeniu dla przyszłości Polski. Nowa industrializacja musi się zasadniczo różnić od jej poprzednich form znanych z przeszłości.

     O ile celem industrializacji w PRL było wprowadzenie kraju w erę cywilizacji przemysłowej, to obecna ma na celu wprowadzenie Polski w epokę cywilizacji informacyjnej, czyli kolejną fazę rozwoju świata. W jej ramach szczególnie pożądane będzie stwarzanie warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw oraz firm przemysłowych opartych na wiedzy i podmiotowym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, a także  najnowszych technologii, w tym podwójnego zastosowania - zrodzonych w przemyśle obronnym i  technologii informacyjnych.

    Jak rozumieć nowoczesną reindustrializację? Po pierwsze, jako stanowcze przełamanie stereotypów myślenia o przemyśle i produkcji jako relikcie przeszłości.
    Po drugie, jako uświadomienie faktu, że kraje i miasta, które zachowały przemysł lub rozwinęły nowe gałęzie produkcji są bardziej odporne na kryzysy wywodzące się z rynków finansowych. Po trzecie, jako potrzebę ochrony infrastruktury technicznej, które Państwo zbudowało w minionym okresie, ponieważ stanowi ona bazę do szybkiej reindustrializacji.

     Apelując o podjęcie nowoczesnej reindustrializacji podkreślamy, że musi ona mieć wymiar krajowy, ale i lokalny. Doskonałym przykładem jest sytuacja terenów po byłych ZPC Ursus w Warszawie, gdzie lokalny samorząd – siłą inercji – usiłuje wprowadzić w miejsce przemysłu, zweryfikowaną negatywnie przez obecny kryzys, wizję miasta usług i konsumpcji. Tymczasem prawdziwą potrzebą, jak wskazują w tej chwili eksperci polscy i zagraniczni, jest tworzenie struktur wspierających nowoczesny przemysł będący motorem napędowym miast i Państw, oparty na wiedzy i kapitale ludzkim, tworzący liczne miejsca pracy w nowych branżach i zawodach.

  Szczegółowe propozycje dotyczące podjęcia nowoczesnej reindustrializacji kraju zawarte zostały w opracowanym przez ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego Raporcie pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”.

 

   Pod Apelem podpisała się większość uczestników uroczystości 19-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

 


 

Link do raportów PLP


 

http://www.plp.info.pl/?str=dokumenty.html

 


 

 

Opracowanie: prof. Paweł Soroka

foto: Stanisław Dominiak

 

 oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

PLP Rozmowa z Pawłem Soroką

sobota, 19 listopada 2011 22:12

 

 

 

 

 

 

Polskie Lobby Przemysłowe

 

 

Rozmowa z prof Pawłem Soroką współorganizatorem konferencji i koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Konferencja poświęcona globalnemu kryzysowi finansowo-gospodarczemu

wtorek, 21 czerwca 2011 22:37

 

 

 

 

 

Konferencja poświęcona  

globalnemu kryzysowi

  finansowo-gospodarczemu

 

 

 

     15 czerwca 2011 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona globalnemu kryzysowi finansowo- gospodarczemu, której organizatorami byli:  Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Komitet Naukowo-Techniczny Polityki Techniczno-Gospodarczej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W Konferencji wzięli udział reprezentanci różnych związków zawodowych ze strategicznych branż polskiego przemysłu, działacze stowarzyszeń naukowo-technicznych skupieni w Federacji NOT oraz liczne grono pracowników naukowych z różnych uczelni. Obecny był także Asystent Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Gen. dyw. dr pil Anatol Czaban oraz przedstawiciele niektórych ministerstw.

      Konferencja miała  charakter Panelu, w którym  wystąpili uczestniczący w pracach -  powołanego  przez Polskie Lobby Przemysłowe - Konwersatorium „O lepszą Polskę”: prof. dr hab. Andrzej Straszak, prof. dr hab. Artur Śliwiński, prof. dr hab. Andrzej Zawiślak, prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, dr Dariusz Grabowski, dr Zbigniew Klimiuk,  dr Krzysztof Lachowski, mgr inż. Marek Głogowski i Lesław Michnowski. Gościnnie wystąpiła także prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Efektem  prac Konwersatorium  jest  opracowanie  Raportu pt. „PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO I JEGO PRZEJAWY W POLSCE”,  który został wydany właśnie na tę Konferencję ( został on także zamieszczony na  stronach internetowych m.in. Polskiego Lobby Przemysłowego www.plp.info.pl ).Wymienieni wyżej eksperci w trakcie dyskusji panelowej przedstawili główne wątki wymienionego Raportu oraz swój pogląd na temat aktualnej fazy globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i możliwych scenariuszy jego rozwoju, a także ocenili sytuację  gospodarczą w świecie, w Europie i w Polsce.

     Powołane - z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego -   Konwersatorium „O lepszą Polskę”,  złożone z grupy   ekonomistów i ekspertów specjalizujących się w sprawach gospodarczych i finansowych, po trzech latach przerwy, 17 grudnia 2008 roku w Warszawie, wznowiło swoje prace w celu opracowania Raportu poświęconego globalnemu kryzysowi gospodarczemu, a ściślej rzecz biorąc, finansowo-gospodarczemu, opracowania  mającego   zawierać diagnozę i określenie przyczyn tego kryzysu, zarówno w wymiarze światowym, jak i w warunkach polskich, a także propozycje działań i instrumentów prowadzących do jego przezwyciężenia ( warto tu dodać, iż poprzedni Raport Konwersatorium „O lepszą Polskę” pt. „O stanie państwa i sposobach jego naprawy” opracowany został i wydany w 2005 r .)  

     W okresie od 17 grudnia 2008 do jesieni 2010  roku odbyło się 12 spotkań Konwersatorium. Miejscem spotkań była Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa. Koordynatorem prac Konwersatorium i prowadzącym spotkania  był prof. nadzw.  dr hab. Paweł Soroka.

     Redagując   syntezę stanowiącą Raport końcowy  pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego i jego przejawy we Polsce”, jego redaktorzy -  mgr inż. Jerzy Horodecki i prof. dr hab. Paweł Soroka - oparli się na  opracowaniach i tekstach następujących autorów biorących udział we wspomnianych 12 spotkaniach  Konwersatorium „O lepszą Polskę”:  prof. dr hab. Jana Dziewulskiego, prof.  dr hab.  Kazimierza Fiedorowicza,  dr Ryszarda Grabowieckiego, dr Zbigniewa Klimiuka, dr Bohdana Kosińskiego, dr Krzysztofa Lachowskiego,  Lesława Michnowskiego, prof. dr hab. Tadeusza Mrzygłóda, dr Ludwika Staszyńskiego prof. dr hab. Artura Śliwińskiego, prof. dr hab. Andrzeja Zawiślaka  i  prof. dr hab. Jerzego Żyżyńskiego.

     Uwzględnili także  zawarte w nich informacje o źródłach danych i pozycjach, z których korzystali autorzy. Dotyczy to także publikowanych na temat kryzysów wypowiedzi znanych analityków ekonomicznych, w tym zagranicznych.

     Należy podkreślić, iż wykorzystane przy sporządzaniu  niniejszego Raportu  opracowania  i wypowiedzi  wyżej wymienionych autorów obejmowały okres do jesieni 2010 roku, czyli można powiedzieć pierwszej fazy globalnego kryzysu, która rozpoczęła się w listopadzie 2008 roku. Niestety,  możliwe są jego kolejne odsłony. Druga  faza kryzysu jest tym bardziej prawdopodobna, iż jak dotąd nie zostały usunięte jego strukturalne przyczyny. W gospodarce światowej narastają nierównowagi o zasięgu globalnymi. Pojawiają się już symptomy wojen walutowych i nasilenia protekcjonizmu w stosunkach handlowych. Narastają tendencje inflacyjne. Szybko rośnie zadłużenie Stanów Zjednoczonych i wielu państw strefy Euro, ostatnio zwłaszcza Grecji, Irlandii, Portugalii, Irlandii, Cypru i Hiszpanii, którym to państwom zagraża nawet bankructwo. Towarzyszą temu coraz większe cięcia w budżetach wielu państw, zwłaszcza na cele społeczne, co powoduje narastające niezadowolenie i protesty społeczne.

     Dotąd nie wiadomo, czy narastające przejawy kryzysu mają one charakter cyklicznych zmian w rozwoju gospodarczym świata, czy też rezultaty tych zjawisk są trwałe i oznaczają wyczerpanie się dotychczasowych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Zdaniem większości uczestników Konwersatorium „O lepszą Polskę”, obecny globalny kryzys finansowo-gospodarczy ma charakter systemowy i strukturalny. Rozwija się on w sposób pełzający. Wiele wskazuje na to, że będzie to najdłuższy i najgłębszy kryzys  od czasów głębokiego  kryzysu z lat 1929-1933, choć ma on zupełnie inny przebieg i został spowodowany przez inne przyczyny. Inne też zapewne będą jego skutki: ekonomiczne, społeczne i polityczne. W związku z tym, jego ostateczne przezwyciężenie będzie wymagało zastosowania odmiennych i nowych sposobów, instrumentów i narzędzi. Bardzo prawdopodobne jest, że w Polsce skutki globalnego kryzysu mogą stopniowo narastać, jesteśmy bowiem częścią gospodarki europejskiej i światowej.

     Trudno do końca przewidzieć jak dalej rozwinie się  globalny kryzys. Jak zwykle w takich sytuacjach możliwe są scenariusze optymistyczne, realistyczne i pesymistyczne. Zdaniem zwolenników scenariuszy pesymistycznych, a takich nie brakuje także wśród ekspertów zagranicznych, nie można wykluczyć załamania globalnego systemu finansowego, rozpadu niektórych państw i odejścia od demokracji.  W skali globalnej ewentualne pogłębienie kryzysu w jego kolejnych  fazach - jak to już bywało w historii - grozić może wybuchem konfliktów wojennych w różnych regionach świata ( w celu  odwrócenia  uwagi od konfliktów i problemów  wewnętrznych oraz  nakręcenia koniunktury). Bez względu na to, jaki scenariusz weźmie górę, świat, Stany Zjednoczone i Europę w niedalekiej przyszłości czekają poważne turbulencje, których skalę i zakres trudno przewidzieć.  Ażeby nie zaistniały scenariusze pesymistyczne, niezbędne jest trafne zdiagnozowanie źródeł i przyczyn kryzysu oraz szybkie i stanowcze podjecie działań w celu jego przezwyciężenia. W sytuacjach kryzysowych bowiem niezbędne i najbardziej pożądane są działania wyprzedzające.


 

prof. Paweł Soroka

 

 


 

Zdjęcia z konferencji

 

 

 

 

 

Rozpoczyna prof. Paweł Soroka

 

 

 

 

Występujący w dyskusji panelowej

 

 

 

 

Zaproszeni goście

 

 

 

Treść raportu w PDF

 

http://polskiwroclaw.pl/blog/tag/kryzys/

 

Więcej o PLP

 

http://www.plp.info.pl/?str=dokumenty.html

 

 

Tutaj można zobaczyć film

 

 

http://tvp.mirocommunity.org/video/471/ogolnopolska-konferencja-poswi

 

 

 

 

 

 

 oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE 26 marca 2011 r.

sobota, 09 kwietnia 2011 20:05

 

 

 

 

 

 

POLSKIE LOBBY

PRZEMYSŁOWE

 

 

 

 

Uroczystość 18-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego


 

     26 marca 2011 roku w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w  Warszawie odbyła się uroczystość osiemnastej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – społecznej organizacji opiniotwórczej i opiniodawczej, wyrażającej interesy strategicznych branż polskiego przemysłu, m.in. przemysłu obronnego i lotniczego, oraz strategicznych dziedzin gospodarki, takich jak kolej czy energetyka. W uroczystości uczestniczyli m. in.: posłowie – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński i Jerzy Polaczek, przedstawiciel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Andrzej Wasilewski – szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień, przedstawiciel Dowództwa Wojsk Lądowych – gen. bryg. Andrzej Danielewski, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego – płk. Witold Lewandowski, płk Janusz Chwiejczak – Dziekan Sił Powietrznych, prezesi polskich firm zbrojeniowych i dyrektorzy instytutów działających na rzecz obronności, eksperci i pracownicy naukowi wyższych uczelni, oraz prezesi stowarzyszeń  i działacze  różnych związków zawodowych współpracujących z PLP, w tym Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Polskiego Lobby Przemysłowego w roku ubiegłym, co uczynił jego koordynator prof. dr hab. Paweł Soroka.

 

      W czasie oficjalnej części uroczystości swoją analizę  globalnego  kryzysu gospodarczego przedstawił  Lesław Michnowski  z Polskiej Akademii Nauk , natomiast ekspert Jacek Rossakiewicz scharakteryzował istotę obecnego światowego kryzysu finansowego. Natomiast ekspert PLP dr Ryszard Grabowiecki  przedstawił stan wewnętrznego i zagranicznego zadłużenia Polski, jego wpływ na polską gospodarkę i sposoby jego zminimalizowania.

 

     Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dr hab. Ryszard Szczepanik przedstawił  swój pogląd w kwestii pozyskania dla Sił Powietrznych samolotu szkolenia zaawansowanego, w tym możliwość jego zbudowania z udziałem polskiego przemysłu lotniczego. Stanowisko Klubu Generałów Lotnictwa w sprawie pozyskania samolotu LIFT omówił jego prezes Gen. pil. Roman Harmoza. Do ich wystąpień  nawiązał prof. dr hab. Andrzej Janicki, który mówił o programach wspomagających wdrożenie samolotu szkolenia zaawansowanego.

 

     W końcowej części uroczystości Paweł Soroka wręczył dyplomy najbardziej zasłużonym ekspertom PLP i współpracującym z Lobby działaczom związkowym. Wśród wyróżnionych  był dr hab. Ryszard Szczepanik – Dyrektor ITWL.

 

     Spotkaniu tradycyjnie towarzyszyła wystawa wydawnictw PLP i promocja kolejnego rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego, zawierającego opinie, stanowiska i opracowania z roku ubiegłego oraz z początku 2011 roku, a także  bogatą dokumentację zdjęciową, kalendarium i wycinki prasowe oraz teksty z Internetu o dokonaniach PLP w okresie od marca 2010 do marca 2011 r.


 

P. S.

 

 

 

 

Zdjęcia ze spotkania 

  

 

 

 

 

Przed częścią oficjalną spotkania


 

 

 

Część gości już zajmuje miejsca

 

 

 

 

Spotkanie otwiera prof. dr hab. Paweł Soroka,

w pierwszym rzędzie posłowie: Jerzy Polaczek i Janusz Piechociński

 

 

 

 

Pełna sala, w pierwszym rzędzie: minister Romuald Szeremietiew, poseł J. Polaczek i poseł J. Piechociński

 

 

 

 

Wręczanie dyplomu generałowi dywizji Andrzejowi Wasilewskiemu

 

 

 

 

Wyróżnieni działacze PLP

 

 

 

 

Gospodarz spotkania prof. Paweł Soroka z uczestnikami

 

 

 

 

Wspólne zdjęcie prof. Pawła Soroki z kolegami po piórze, któtrzy brali udział w spotkaniu: Stanisławem Dominiakiem, Janem Rychnerem i gośćmi

 

 

 

 

Rozmowy po części oficjalnej

 

 

 

Foto: S. D.

 

 oceń
1
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 21 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  157 324  

Kalendarz

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Galeria RSTK W-wa

O naszym bloogu

Prezentacja twórczości członków Grupy Literackiej Wena-RSTK Warszawa

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 157324
Wpisy
 • liczba: 523
 • komentarze: 150
Galerie
 • liczba zdjęć: 43
 • komentarze: 3
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 2837 dni