Bloog Wirtualna Polska
Są 1 277 203 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Podziękowanie od organizatorów XI Rodzinnego Pikniku Integracyjnego

środa, 25 września 2013 20:46

 

 

 

 

Podziękowanie od organizatorów

 

XI Rodzinnego Pikniku Integracyjnego

 

za współpracę i występ artystyczny

 

 

 

Piknik 2013.jpg

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Wystawa Basi Martynowicz

niedziela, 22 września 2013 9:38

 

 

 

 

Wystawa Basi Martynowicz

 

 

 

zaproszenie-Basia-Martynowicz-01.jpg

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

7 Grzechów Głównych

środa, 18 września 2013 20:44

 

 

 

 

7 Grzechów Głównych

 

 

duch1.gif

 

W dniu 15 września 2013 r. o godz. 12:30 w podziemiach Kościoła Pokamedulskiego w Lasku Bielańskim nad Wisłą, odbył się wernisaż malarski twórców Warszawskiego RSTK pt. "7 Grzechów Głównych". W czasie trwania wernisażu były prezentowane przez poetów tego stowarzyszenia; Joannę Jagiełło i Stanisława Dominiaka wiersze religijne, połączone tematycznie z wystawą.

 

Wystawa została umieszczona w podziemiach kościoła obok zamurowanych katakumb z prochami kapłanów, w bardzo surowej lochowej scenerii.  Nic dziwnego, grzechy, i to aż siedem głównych. Nie mniej ma to swój niepowtarzalny urok.

 

 

Poniżej filmowy pokaz zdjęć

 

 

Strzaka_w_d_Da_orig.gif

 

 

 

 

 

Stanisław Dominiak

 

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Regulamin „XVIII Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości Świdnik 2013”

wtorek, 17 września 2013 10:29

 

 

 

 

 

Aktor machający łapa.gif

 

Regulamin „XVIII Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości Świdnik 2013”

 

 

 

                  I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Wojewódzki Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury woj. lubelskiego z siedzibą w Świdniku.

Współorganizatorzy: Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, Centrum Kultury w Świdniku, Starostwo Powiatowe w Świdniku, Urząd Miasta i Gminy Świdnik,.

Darczyńcy:

Agusta Westland PZL, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników w Świdniku, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Świdnik, Świdnik S.A., PEC Świdnik, REMONDIS Świdnik, PEGIMEK Świdnik, Związek Zawodowy Metalowców w Świdniku, Bractwo Przyjaciół Świdnika, Kwiaciarnia Państwa E. i W. Wołoczko, Agencja Turystyczna „ETNA” w Świdniku oraz indywidualni darczyńcy.

2. Celem konkursu jest: zaprezentowanie i ocena dorobku twórczości w kategoriach: plastyka, literatura, fotografia. Ponadto konkurs stwarza możliwość wymiany doświadczeń uczestników oraz konsultacji artystycznych.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty (drukowanymi literami) uczestnictwa (do każdej kategorii należy wypełnić oddzielną kartę z określeniem podkategorii w jakiej ma być oceniana praca) oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł. Jest to opłata jednorazowa, bez względu na to w ilu kategoriach startuje uczestnik.

Wpisowe należy wpłacać na konto:

 

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury woj. lubelskiego z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 14, 21-040 Świdnik

NR RACHUNKU 19 1020 3176 0000 5602 0045 6541

 

Wpłaty można również dokonać w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, ul. Niepodległości 13. Potwierdzenie wpłaty lub xero dowodu wpłaty należy dołączyć do karty uczestnictwa.

W przypadku braku w/w potwierdzenia prace nie będą brały udziału w konkursie.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 27.09.2012. (decyduje data stempla pocztowego). Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Prace należy nadsyłać na adres:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku im. Anny Kamieńskiej

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

z dopiskiem na kopercie „XVIII Prezentacje Świdnik 2013” oraz określeniem kategorii konkursowej (brak kategorii spowoduje dyskwalifikację uczestnika).

 

              II.     WYMAGANIA KONKURSOWE W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:

 

W konkursach mogą wziąć udział wszyscy malarze, rysownicy, pisarze, fotograficy nie będący członkami profesjonalnych związków twórczych.

 

KONKURS PLASTYCZNY:

Prace plastyczne w ilości do 3 sztuk wykonane dowolną techniką powinny być oprawione i oznaczone w sposób następujący: tytuł pracy, godło autora (oznaczone na odwrocie pracy). Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem zawierającą prawidłowo wypełnioną kartę uczestnictwa oraz krótką notkę biograficzną autora. Tematyka prac dowolna. Kopie obrazów innych autorów nie będą oceniane.

 

KONKURS LITERACKI:

Zestaw zawierający prace nie nagradzane i nigdzie nie publikowane o dowolnej tematyce (do wyboru jedna forma z niżej wymienionych):

-          maksymalnie 3 wiersze,

-          proza poetycka (1 strona)

-          prozę (do 3 stron)

-          dramat (do 10 stron)

(forma maszynopisu czcionka 12) w 4 kopiach (każdego utworu z zestawu), tytuł pracy, godło autora. Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem zawierającą prawidłowo wypełnioną kartę uczestnictwa oraz krótką notkę biograficzną autora.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

Prace fotograficzne - odbitki - w ilości do 3 fotografii lub 3 zestawy nie więcej niż 6 zdjęć w zestawie, o dowolnej tematyce. Jeśli nadesłanych zostanie więcej niż określona w regulaminie ilość prac Organizator zastrzega sobie wybór regulaminowej ilości do przedstawienia do oceny Jury. Prace nie podlegające ocenie Jury nie będą zwracane. Minimalny format prac to 20X30 cm (odbitki). Prace należy opisać na odwrocie w następujący sposób: tytuł pracy, godło autora (ew. układ w przypadku zestawu). Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą prawidłowo wypełnioną kartę uczestnictwa oraz krótką notkę biograficzną autora. Obowiązkowo należy dołączyć zdjęcia na płycie CD lub DVD – dłuższy bok 1024 pix, format JPEG, rozdzielczość – min. 240 DPI. Nagrodzonych prac fotograficznych nie zwracamy. Wydruki komputerowe i mniejsze formaty nie będą przyjmowane. Nie dostarczenie zdjęć w wersji elektronicznej automatycznie wyklucza twórcę z konkursu.

 

           III.     UWAGI KOŃCOWE

 

1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.

2. Organizatorzy zapewniają ocenę prac przez profesjonalne jury w każdej kategorii.

3. Otwarcie wystawy plastycznej nastąpi w dniu 04.10.2013. o godzinie 1800 w Galerii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku ul. Niepodległości 13.

4. Otwarcie wystawy fotograficznej nastąpi w dniu 03.10.2013. o godzinie 1800  w Centrum Kultury w Świdniku al. Lotników Polskich 24.

5. W każdej kategorii zostaną przyznane po 3 nagrody oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

6. Wystawy pokonkursowe (plastyczna fotograficzna) trwać będą do 30.11.2013.

7. Uroczystość ogłoszenia werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.10.2013.

o godzinie 1800 w Sali Miejsko‑Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku ul. Niepodległości 13.

8. Koszt przejazdu ponosi uczestnik lub instytucja delegująca.

9. Prace należy odbierać osobiście lub przez osoby upoważnione w terminie do 30 dni po zakończeniu wystawy. Nieodebrane prace przechodzą na własność RSTK w Świdniku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

na naszym Facebook'u, u prezesa RSTK Anety Wysmulskiej-Pawlaczyk 601 674 062; u wiceprezesa RSTK ds. artystycznych Antoniego S. Muszyńskiego 606 469 364 oraz u Dyrektor M.P.B.P. im. Anny Kamieńskiej w Świdniku 081 751 28 04

Regulamin dostępny jest na naszym Facebook'u i w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Zezwala się na powielanie Regulaminu       

                                                          

 

Zarząd Wojewódzki RSTK

WOJ. LUBELSKIEGO

 

 

 

 

Karta Uczestnictwa „XVIII Ogólnopolskich prezentacji Świdnik 2013”

 

 

Kategoria …………………………………………………….

Godło autora ………………………………………………..

Imię i nazwisko………………………………………….....

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….

Nr telefonu .........................................................

E-mail ……………………………………………….............

 

Wykaz nadesłanych prac:

 

1……………………………………………………………........

2…………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją i promocją „XVIII Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości Świdnik 2013”

 

Zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w konkursie ujętymi w regulaminie

„XVIII Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości Świdnik 2013”

 

 

 

…………………….                            ……………………….                       

 

 Data                                                Miejscowość                                 Podpis uczestnika

 

 

 

Zezwala się na powielanie niniejszej karty uczestnictwa

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Izabela Zubko II miejsce w konkursie literackim

poniedziałek, 16 września 2013 21:54

 

 

 

 

Izabela Zubko

 

II miejsce

w konkursie literackim

 

 

W dniu 5 września b.r. w Galerii „Ogród Sztuki” odbyło się spotkanie „CONSTANS w podróży poetyckiej” zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynowski Klub Literacki CONSTANS, Konstantynowski miesięcznik kulturalny „Ex Libris 43 bis" oraz Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Spotkanie rozpoczęło się od twórczości Juliana Tuwima, którą zaprezentował według własnej interpretacji Włodzimierz Galicki. Po pełnej wrażeń prezentacji odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 30. konkursu poetyckiego konstantynowskiego miesięcznika „Ex Libris 43 bis”, w którym „Wielki Bilet” otrzymał Stefan Trzos z Łodzi, a wyróżnienia: Izabela Zubko (Warszawa), Sylwia Karolina Plater (Łódź), Kazimierz Balawejder (Rzeszów). Następnie wręczono dyplomy dla przyjaciół poezji - przedsiębiorcom, którzy udzielili wsparcia finansowego przy wydaniu ostatniego tomiku poezji Konstantynowskiego Klubu Literackiego CONSTANS. „Gwiazdkę z nieba” otrzymali: Marek Wasiak i Bernard Cichosz. Kolejnym punktem programu był XIII Turniej Jednego Wiersza o „Wieczne Pióro Twórcy”, w którym uczestnicy mieli okazję zaprezentować wybrany wiersz. Główną nagrodę w turnieju zdobył Dariusz Staniszewski, pierwszą nagrodę otrzymała Joanna Czajkowska, drugą – Izabela Zubko, trzecią – Małgorzata Skwarek-Gałązka, a największe uznanie publiczności zdobył wiersz Włodzimierza Galickiego.

 

 

 

 Foto

 

 

 

Strzaka_w_d_Da_orig.gif

 

 

1.jpg

 

 

 

2.jpg

 

 

 

3.jpg

 

 

 

4.jpg

 

 

 

5.jpg

 

 

 

Zamieścił Stanisław Dominiak


oceń
3
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

XI Rodzinny Piknik Integracyjny Szczęśliwice 2013

niedziela, 15 września 2013 21:39

 

 

 

 

Rodzinka na spacerze.gif

 

XI

Rodzinny Piknik Integracyjny

Szczęśliwice 2013

 

 

 

Film pokazuje rozpoczęcie Pikniku

i występ naszej poetki Marysi Bednarek,

pod nim obrazowy przebieg całości

 

 

 

Strzaka_w_d_Da_orig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy filmik pokazuje członków Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury na "XI Rodzinnym Pikniku Integracyjnym Szczęśliwice 2013", w parku Szczęśliwickim. Obok nas prezentowało się Stowarzyszenie Autorów Polskich O/Żyrardów, Centrum Edukacyjne EMPIRIA, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oraz Światowa Federacji Polskich Kombatantów.

 

W czasie trwania Pikniku zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży konkursy, pokazy szkicowania i rysowania z nagrodami w postaci dyplomów i różnych gadżetów, w które zaopatrzyli nas organizatorzy Pikniku. Na samym początku Pikniku, na scenie, wystąpiła nasza poetka Maria Bednarek ze swoimi wierszami, z których niektóre śpiewała acapella.

 

Podczas trwania imprezy pokazywaliśmy na stoiskach swój dorobek twórczy w postaci książek, wydawnictw i obrazów naszych literatów i malarzy.

 

Dziękujemy organizatorom za wspaniałe przygotowanie imprezy.

 

 

 

Filmik z pokazem przygotował Stanisław Dominiak

 

 


oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Wystawa Beaty Gralewskiej

środa, 11 września 2013 2:30

 

 

 

 

 

GALERIA PIECOWA PRZY NOWOGRODZKIEJ

wystawa obrazów Beaty Gralewskiej

 

 

 

 

W niedzielę 8 września o godz. 18:30 w Galerii Piecowej Przy Nowogrodzkiej, oglądaliśmy wystawę artystki malarki Beaty Gralewskiej pt. "KOBIETA". Wystawa była połączeniem obrazu, dźwięku i słowa. Wiersze z tomiku pt. "Sztuka jedzenie jabłek" Izabeli Bill, tematycznie związane z obrazami, czytała Agata Kwiatkowska. Z wierszami napisanymi na tę okoliczność wystąpili również nasi poeci: dr Felicja Bożyszkowska-Sękowska i Janusz Dylewski. Oprawa muzyczna: Joanna Jagiełło i Jerzy Dołżyk.

 

 

 

 

Strzałka w dół

 

 

 

 

 

 

Stanisław Dominiak

 

 

 


oceń
5
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Maria Bednarek na południu Polski

poniedziałek, 09 września 2013 17:33

 

 

 

 

 

Występy naszej poetki Marii Bednarek

na południu Polski

 

 

 

 

Wieczór autorski

 

 

Zaproszenie.jpg

 

 

W dniu 29.08.13 w scenerii poplenerowej wystawy malarstwa i rzeźby upamiętniającej 70 rocznicę śmierci gen. Wł. Sikorskiego, miał miejsce Wieczór Poezji Marii Bednarek połączony z promocją nowego tomiku autorskiego pt. "Rozczesana Ziemia". Uczestnicy spotkania a wśród nich koleżanki i koledzy z ławy szkolnej oraz  Organizatorzy, bardzo ciepło przyjęli jej występ, za co z głębi serca autorka dziękuje.

 

 

 

Zdjęcia

 

 

 

1.JPG

 

 

 

2.JPG

 

 

 

3.JPG

 

 

 

4.JPG

 

 

 

 

 

PLONY

 

W dniu 15.08.13 na zaproszenie władz Gminy Hyżne na czele z panią wójt Krystyną Wojtyło i dyrektorem GOK panem Antonim Ossolińskim, poetka Maria Bednarek wzięła udział w Święcie Plonów w Hyżnem – jej rodzinnej miejscowości.

 

 

 Zdjęcia

 

 

1x.JPG

 

 

 

2x.JPG

 

 

 

 

 

 

RADAWA

 

 

W dniu 16.08.13 w Domu Ojca Pio w Radawie, odbyło się Spotkanie Poetyckie z udziałem Marii Bednarek. Poetka wystąpiła dla współuczestników turnusu rehabilitacyjnego promując swój nowy tomik poezji p.t. "Rozczesana Ziemia".

 

 

Zdjęcia

 

 

1y.JPG

 

 

 

2y.JPG

 

 

 

 Zamieścił: Stanisław Dominiak

 

 


oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Kętrzyn 2013 - Międzynarodowy Plener Malarski

sobota, 07 września 2013 20:52

 

 

 

 

Kętrzyn 2013

 

Malująca dziewucha 2.gif

 

 

 

 Międzynarodowy Plener Malarski

 

 

Strzaka_w_d_Da_orig

 

 

 

 

Powyższy film pokazuje wystawę obrazów z „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego" 2013, która odbyła się 29 sierpnia 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie, na którą byłem zaproszony jako przedstawiciel Warszawskiego RSTK. Organizatorem Pleneru było Kętrzyńskie Starostwo a tematem Pleneru były: „Nieznane krajobrazy i zabytki Powiatu Kętrzyńskiego".

Komisarzem Pleneru był, tak jak i na poprzednim w Korszach, Zbigniew Kotynia z Biskupca, znany malarz, rzeźbiarz i uczestnik wielu wystaw, plenerów i sympozjów krajowych i zagranicznych. Na wystawie byli obecni przedstawiciele władz miasta Kętrzyna: Tadeusz Mordasiewicz - starosta - i jego zastępca do spraw kulturalno oświatowych Krzysztof Krupienik oraz nowa dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie Pani Alicja Biała. Byli też zaproszeni goście z Warmii i Warszawy.

Wystawa pokazała malarstwo na wysokim poziomie artystycznym co w przybliżeniu ukazuje film i potwierdzają opinie zwiedzających wystawę.

 

 

W Plenerze, z Warszawskiego RSTK, brały udział malarki:

 

Kamila Kuna, Agata Kwiatkowska, Wiesława Siejka, Irena Kuchna oraz z poza RSTK: Milada Magdalena Tokarska, Daniela Pachnicka, Maria Białousz, Oksana Hopiak-Fita – Lwów, absolwentka Lwowskiej Akademii Drukarstwa (grafika). Członek Stowarzyszenia Plastyków "Arte" we Lwowie. Maluje kwiaty, architekturę i pejzaże. Ilustratorka książek dla dzieci, Olga Duda – Lwów, absolwentka Lwowskiej Akademii Drukarstwa (grafika). Członek Stowarzyszenia Plastyków "Arte" we Lwowie. Maluje pejzaże i architekturę. Tworzy ilustracje do książek, układa mozaiki, Daria Deptuła z Łomży - Studentka Historii Sztuki i Dóbr Kultury na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Laureatka kilku konkursów plastycznych. Maluje farbami olejnymi i akrylowymi, Basia Jackiewicz z Korsz  - od tego roku uczennica Liceum Plastycznego w Olsztynie. Bardzo zdolna młoda osoba.

 

 

Jeszcze raz dziękujemyUkłon.giforganizatorom za miłe przyjęcie, pomoc i gościnę.

 

 

 

Opr. i montaż filmowy: Stanisław Dominiak

 

 


oceń
2
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Czwartek, 5 września 2013 r.

piątek, 06 września 2013 12:08

 

 

 

 

Czwartek, 5 września 2013 r.

 

 

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie naszych członków. Po raz pierwszy prowadził spotkanie nowy przewodniczący Stanisław Dominiak, które rozpoczął wstępem prof. Paweł Soroka.

Zgłosiła chęć wstąpienia do naszego Stowarzyszenia poetka Jolanta Maria Grotte, która zaprezentowała nam swoje wiersze z nowej książki pt. „moje kartki z kalendarza”. Nowy tomik wierszy pt. „Rozczesana ziemia” zaprezentowała nam też Maria Bednarek, czytając wiersze wybrane.

W dalszej części były tradycyjnie już prezentowane i komentowane nowe utwory naszych poetów, które powstały w przerwie wakacyjnej a nasza poetka Felicja Borzyszkowska-Sękowska zapoznała nas z konkursami, które  się zbliżają - o czym poniżej:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Autorów Polskich,

Klub Kobiet Twórczych, Koło Bohaterów Książek z cyklu „Być…” ogłaszają:

Ogólnopolskie Konkursy Literackie

dr Felicji Borzyszkowskiej- Sękowskiej

 

  1. Celem konkursów jest ożywienie życia literackiego, propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie twórców oraz tworzenie możliwości debiutów.
  2. Do udziału zapraszamy autorów zrzeszonych i niezrzeszonych.
  3. Oceną nadesłanych prac zajmie się jury, w skład którego wchodzą członkowie:

      organizatorów.

      4.   Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne, a prac wyróżnionych   nagrody rzeczowe.

 

Konkurs I

„WRAŻLIWOŚĆ”

Prosimy przysłać zestaw trzech nieopublikowanych wierszy, w czterech spiętych egzemplarzach.

 

Konkurs II

„PRZEMIJANIE”

Prosimy przysłać zestaw trzech nieopublikowanych wierszy (nt. dojrzewania, starzenia się, gasnącego życia), w czterech spiętych egzemplarzach.

 

Konkurs III

„MOJE ROMANSE Z PANNĄ TEMIDĄ”

Powieść dokumentalna lub esej, reportaż, sprawozdanie, wspomnienia, pamiętnik- obrazujące przebieg konkretnych spraw w polskich sądach. Objętość dowolna.

 

Konkurs IV

„NASZE ŻYCIE LITERACKIE”

Powieść, esej, reportaż, sprawozdanie, wspomnienia, pamiętnik. Objętość dowolna.

 

Konkurs V

„NASZE ŻYCIE PODRÓŻNICZE”

j.w. O wycieczkach i pracy biur podróży, tudzież hoteli.

 

Konkurs VI

„NASZE ŻYCIE MUZYCZNE”

j.w.

 

Konkurs VII

„NASZE KONTAKTY ZE SŁUŻBA ZDROWIA”

 

Konkurs VIII

Na temat „Od Fausta do „Fausta” Goethego, Marlowe’a, Manna i malarstwa
W. Markowskiego „W kręgu Doktora Faustusa”  do … Faustyny Mokrzyckiej
i Faustyny Kowalskiej.

Gatunek literacki dowolny, objętość także.

 

  1.  Termin nadsyłania prac

Konkursu I - 10.10.2013,  Konkursu II - 5.5.2014r., III - 5.5.2015r., IV - 5.5.2016r.,

V - 5.5.2017r., VI - 5.5.2018r., VII - 5.5.2019r.

 

  1. Nagrody

W konkursach poetyckich

 

I miejsce- 760 zł

II miejsce- 500 zł

III miejsce- 300 zł

IV i V miejsce- nagrody rzeczowe

 

W pozostałych konkursach dużo wyższe.

 

     7. Prace oznaczyć godłem. Dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym godłem, zawierającą imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail. Autor może wysłać jedną pracę. Prace będą publikowane za zgodą autora.

   

     8. Nagrodę można odebrać podczas uroczystości. Nazwiska osób nominowanych będą podawane wcześniej e-mailem lub telefonem.

 

     9. Prace należy przesyłać na adres: Związek Literatów Polskich, Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa

 

 

 

Zdjęcia ze spotkania

 

 

1.JPG

 

 

2.JPG

 

 

3.JPG

 

 

5.JPG

 

 

4.JPG

 

 

6.JPG

 

 

7.JPG

 

 

8.JPG

 

 

9.JPG

 

 

10.JPG

 

 

Opr. i foto: Stanisław Dominiak


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 21 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  157 255  

Kalendarz

« wrzesień »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Galeria RSTK W-wa

O naszym bloogu

Prezentacja twórczości członków Grupy Literackiej Wena-RSTK Warszawa

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 157255
Wpisy
  • liczba: 523
  • komentarze: 150
Galerie
  • liczba zdjęć: 43
  • komentarze: 3
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 2837 dni