Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 205 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


KULTURA I PIEŚŃ

środa, 11 kwietnia 2012 9:14

 

 

 

 

 

Kultura i Pieśń

 

 

 

 

Nr. 1. 2010 r.

 

 

 

    KULTURA I PIEŚŃ to informator kulturalno-społeczny Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury z siedzibą w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Jest dwumiesięcznikiem rozprowadzanym w Rzeszowie i okolicach. Skierowany do członków i sympatyków RSTK oraz instytucji kulturalno społecznych.

 

   Inicjatorem redagowania biuletynu, pomysłodawcą tytułu oraz strony graficznej jest Jerzy Nawrocki, który redagował go w latach 2007-2008. Ze względu na nowe obowiązki autora wydawanie biuletynu zostało zawieszone w 2009 r.

 

   W 2010 r. wydawanie biuletynu zostało wznowione. Redaktorem kolejnych wydań został Józef Kawałek – prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Głównymi osobami współpracującymi z redakcją w 2010 roku byli Jerzy Nawrocki – sekretarz Oddziału ZLP, kierownik Sekcji Literackiej RSTK, Bronisław Dryja – działacz kulturalno-oświatowy, dziennikarz, poeta, aforysta, Stefan Michał Żarów – wiceprezes Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury, mieleckiej grupy literackiej „Słowo”, pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury.

   Od 2011 roku biuletyn wychodzi przy współpracy redakcyjnej Stefana Michała Żarów oraz Zygmunta Kiełbowicza – kierownika Sekcji Muzycznej RSTK, kompozytora, poety.

   Zdjęcia do wydań informatora KULTURA I PIEŚŃ wykonywali członkowie RSTK: Alicja Borowiec, Józef Homa, Monika Zając-Czerkies, Władysław Wiącek. Rysunki: Emilia Wołoszyn.

 

   Biuletyn prezentuje ważne wydarzenia kulturalne regionu takie jak monografia chóru Cantus, nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, Święto Paniagi, rozdanie literackich „Złotych piór”.

   Autorzy artykułów nie zapominają również o takich wydarzeniach jak beatyfikacja Jana Pawła II, święto kobiet, dzień seniora czy też Światowy Dzień Poezji.

   Każde z wydań  KULTURY I PIEŚNI  zamyka artykuł przedstawiający działalność i twórczość członka RSTK. Strona ta nosi tytuł  „Sylwetki twórcze RSTK”. 

  Uważam, że jest to ciekawa i bardzo pożyteczna inicjatywa rzeszowskich środowisk twórczych, która przybliża nam ich działalność na niwie kultury, tradycji i ogólnego dobra społeczno-narodowego.


 

 

 

 

Nr. 5. 2011 r.

 

 

 

Stanisław Dominiak

 

 

 oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Czwartek, 5 kwiatnia 2012 r. Alleluja z „WENĄ”

wtorek, 10 kwietnia 2012 20:57

 

 

 

 

Czwartek, 5 kwietnia 2012 r.

 

Alleluja z „WENĄ”

 

 

   Dzisiaj, to znaczy 5 kwietnia, spotkaliśmy się na Nowogrodzkiej na tzw. „Jajeczku” - połączonym z imieninami naszej koleżanki Majki Żywickiej-Luckner -  razem z koleżankami i kolegami z sekcji malarskiej naszego RSTK. Marysia Bednarek obdarowała nas zrobionymi przez siebie pisankami, a Pani Felicja Bożyszkowska-Sękowska tomikami poezji. Przy zastawionym uroczyście stole składaliśmy sobie świąteczne życzenia.

   Gościem naszym był Roman Gorczyca, który odczytał nam napisany przez siebie poemat, poświęcony Wisławie Szymborskiej.

     W dalszej części spotkania czytaliśmy i omawialiśmy nasze nowe wiersze a pod koniec dla poprawy nastroju, Stanisław Dominiak odczytał nam „Streszczenie „Pana Tadeusza” przez Andrzeja Waligórskiego dokonane”.

     Po części oficjalnej był jak zwykle czas na luźne koleżeńskie rozmowy i rozstaliśmy się w światecznych, pisankowych nastrojach.

 

 

 

 

Poniżej  fotki ze spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamieścił Stanisław Dominiak

 

 oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Dziewiętnaście lat Polskiego Lobby Przemysłowego i jego najnowszy Raport

wtorek, 03 kwietnia 2012 23:52

 

 

 

 

P L P

 

 

 

 

 

Dziewiętnaście lat Polskiego Lobby Przemysłowego

i jego najnowszy Raport

 

  Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego obchodziło 19 rocznicę swojego powstania. Uroczystość odbyła się w sobotę 31 marca 2012 r. w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie. Po przedstawieniu przez Koordynatora PLP prof. Pawła Sorokę dokonań Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2011 do marca 2012 roku, wystąpili prof. dr hab. Andrzej Karpiński i dr Ryszard Grabowiecki, którzy  omówili  główne  tezy  Raportu  pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”. Raport ten opracowany został przez Zespół ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego i wydany z okazji 19 rocznicy PLP.

  W kolejnym punkcie programu wystąpił Mirosław Obarski, reprezentujący Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju URSUSA, który przedstawił zmagania jego Stowarzyszenia na rzecz utrzymania infrastruktury przemysłowej na terenie Zakładów Przemysłu Ciągnikowego URSUS ( na obszarze  których powstało wiele małych firm przemysłowych i usługowych ). Władze Warszawy dążą do sprzedania tej potężnej infrastruktury przemysłowej deweloperom z przeznaczeniem na apartamentowce i budownictwo mieszkaniowe.

   Następnie  prof. Paweł Soroka i Mirosław Obarski odczytali  Apel o podjęcie nowoczesnej reindustrializacji Polski, który tu zamieszczamy. Pod Apelem podpisała się większość uczestników uroczystości 19-lecia PLP.

    W drugiej części spotkania rocznicowego przedstawiono prezentacje dotyczące nowoczesnych technologii, w tym podwójnego zastosowania ( wojskowego i cywilnego ). Program obrony powietrznej „Tarcza Polski” zaprezentował mgr inż. Marek Borejko z  Dywizji BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Natomiast projekt   samolotu szkolno-bojowego najnowszej generacji „GROT 2” przedstawił  dr hab. inż. Ryszard Szczepanik - Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Zagadnieniom energii odnawialnej pt. „ „Morski wiatr kontra atom”, poświęcone było wystąpienie Grzegorza Wiśniewskiego - Prezesa Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie.

  W tegorocznej uroczystości rocznicowej Polskiego Lobby Przemysłowego wziął udział Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jan Sechter, który w swoim wystąpieniu wypowiedział się za zacieśnieniem polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, w tym przemysłów obronnych Czech i Polski. Obecni ponadto byli: Poseł na Sejm RP – prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, gen. dyw. Zbigniew Galec – reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego i płk Piotr Jurek – reprezentujący Dowództwo Sił Powietrznych oraz grupa członków Klubu Generałów WP. Licznie przybyli także menedżerowie przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, działacze stowarzyszeń naukowo-technicznych i różnych związków zawodowych, przedstawiciele nauki i dziennikarze.

 

  

Organizatorzy

 

 

Poniżej zdjęcia z uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 lat PLP

reportaż filmowy

 

 

 

Opublikowane w dniu 18 kwietnia 2012 r. przez 

 

 


APEL O PODJĘCIE NOWOCZESNEJ

REINDUSTRIALIZACJI POLSKI

ogłoszony podczas uroczystości 19-tej rocznicy powstania

Polskiego Lobby Przemysłowego

w dniu 31 marca 2012 roku w Warszawie

      Zebrani na uroczystości rocznicowej Polskiego Lobby Przemysłowego uważają, iż w obliczu globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, niezwykle przyśpieszonych zmian technologicznych, społecznych i ułatwionej migracji w celach zarobkowych, naglącą potrzebą jest podjęcie nowoczesnej reindustrializacji  Polski. Jej odpowiednikiem w historii Polski był realizowany z rozmachem, wielką konsekwencją i skutecznością program budowy od podstaw Centralnego Okręgu Przemysłowego. Powstawał w drugiej połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku dzięki zaangażowaniu wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jesteśmy przekonani, że to jedyna droga do zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej naszej gospodarki, jak również do zrównoważonego rozwoju kraju, co doprowadzi do umocnienia pozycji Polski w Europie i na świecie.

     Zwracamy się z Apelem do najwyższych władz Państwa – Prezydenta RP, Rządu i Parlamentu – o przygotowanie narodowego programu reindustrializacji i podjęcie energicznych działań w celu jego realizacji. Apelujemy także do społeczeństwa, organizacji pozarządowych i związków zawodowych o poparcie tej wizji.

     Polskie Lobby Przemysłowe uważa, że główną ideą strategii rozwoju przemysłu w Polsce, w najbliższym dwudziestoleciu, powinno być wykorzystanie nowej fazy rozwoju przemysłu światowego. Pozwoli to przeprowadzić nowoczesną reindustrializację Polski, czyli ponownie ożywić przemysł. Oczekiwane ożywienie przemysłu światowego stwarza Polsce wyjątkową, być może niepowtarzalną, szansę rozwoju. Przynosi również możliwość skorygowania błędów popełnionych wobec polskiego przemysłu w okresie transformacji w latach 1989-2012. Tak rozumiana industrializacja nie jest bynajmniej próbą odwrócenia historii, czy też powrotu do przeszłości, a tym bardziej powtarzania modelu intensywnej industrializacji, zrealizowanej w PRL. Jest natomiast drogą do rozwiązania nowych problemów o kluczowym znaczeniu dla przyszłości Polski. Nowa industrializacja musi się zasadniczo różnić od jej poprzednich form znanych z przeszłości.

     O ile celem industrializacji w PRL było wprowadzenie kraju w erę cywilizacji przemysłowej, to obecna ma na celu wprowadzenie Polski w epokę cywilizacji informacyjnej, czyli kolejną fazę rozwoju świata. W jej ramach szczególnie pożądane będzie stwarzanie warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw oraz firm przemysłowych opartych na wiedzy i podmiotowym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, a także  najnowszych technologii, w tym podwójnego zastosowania - zrodzonych w przemyśle obronnym i  technologii informacyjnych.

    Jak rozumieć nowoczesną reindustrializację? Po pierwsze, jako stanowcze przełamanie stereotypów myślenia o przemyśle i produkcji jako relikcie przeszłości.
    Po drugie, jako uświadomienie faktu, że kraje i miasta, które zachowały przemysł lub rozwinęły nowe gałęzie produkcji są bardziej odporne na kryzysy wywodzące się z rynków finansowych. Po trzecie, jako potrzebę ochrony infrastruktury technicznej, które Państwo zbudowało w minionym okresie, ponieważ stanowi ona bazę do szybkiej reindustrializacji.

     Apelując o podjęcie nowoczesnej reindustrializacji podkreślamy, że musi ona mieć wymiar krajowy, ale i lokalny. Doskonałym przykładem jest sytuacja terenów po byłych ZPC Ursus w Warszawie, gdzie lokalny samorząd – siłą inercji – usiłuje wprowadzić w miejsce przemysłu, zweryfikowaną negatywnie przez obecny kryzys, wizję miasta usług i konsumpcji. Tymczasem prawdziwą potrzebą, jak wskazują w tej chwili eksperci polscy i zagraniczni, jest tworzenie struktur wspierających nowoczesny przemysł będący motorem napędowym miast i Państw, oparty na wiedzy i kapitale ludzkim, tworzący liczne miejsca pracy w nowych branżach i zawodach.

  Szczegółowe propozycje dotyczące podjęcia nowoczesnej reindustrializacji kraju zawarte zostały w opracowanym przez ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego Raporcie pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”.

 

   Pod Apelem podpisała się większość uczestników uroczystości 19-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

 


 

Link do raportów PLP


 

http://www.plp.info.pl/?str=dokumenty.html

 


 

 

Opracowanie: prof. Paweł Soroka

foto: Stanisław Dominiak

 

 oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 21 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  157 331  

Kalendarz

« kwiecień »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Galeria RSTK W-wa

O naszym bloogu

Prezentacja twórczości członków Grupy Literackiej Wena-RSTK Warszawa

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 157331
Wpisy
  • liczba: 523
  • komentarze: 150
Galerie
  • liczba zdjęć: 43
  • komentarze: 3
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 2837 dni