Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 205 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


W I E L K A N O C N I E

niedziela, 29 marca 2015 23:13

 

 

 

W I E L K A N O C N I E

 

Wielkanocny jajkozzajacem.gif

 

 

//

 

 

Palemka baranek jajeczko

i dyngus wody

bez tego Wielkanoc nie ma urody

koszyk-wielkanocny-gif.gif

 

Wszystkiego najlepszego koleżanki i koledzy

 

 

Zarząd W-RSTK

 

.


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

29.03.2015 r. - Finisaż wystawy Szymona Wojtaka

czwartek, 26 marca 2015 19:56

 

 

 

Zapraszamy na szczególną wystawę

 

 

W niedzielę, 29.03.2015 organizujemy finisaż wystawy obrazów młodego i bardzo zdolnego malarza - Szymona Wojtaka.   Czekamy  na wiersze o tematyce kociej, od naszych poetek i poetów.

 

Kot ziewający.gif

 

Dodatkową atrakcją wieczoru będzie koncert Dariusza "Harmattana" Makulskiego z programem muzycznym "Perskie oko".

 

Tym razem zaczynamy wyjątkowo o 17.00!

 

 

Szymon Wojtak.png

 

S. D.

 

.


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

XXVII OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ Kruszwica – Kobylniki 2015

środa, 25 marca 2015 9:35

 

 

 

XXVII OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ

Kruszwica – Kobylniki 2015

 

Poeta z kartką.gif

Warunkiem uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, które odbywać się będą 3—6 września 2015 jest udział w konkur­sie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

 

REGULAMIN

 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełno­letni, bez względu na przynależność do stowarzy­szeń i związków twórczych.

Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie 4 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce (wy­druk komputerowy na formacie kartki a4) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na płycie cd. Na konkurs autor może przesłać tylko jeden ze­staw wierszy w 5 skompletowanych egzempla­rzach, spiętych zszywaczem. Tematyka prac jest dowolna. Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej ocenione i nagrodzone oraz publikowane (również w inter­necie). Nadesłane wiersze muszą być napisane wyłącznie w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem).

Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem zawierającą na kartce formatu a4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, godło oraz oświadczenie następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorgani­zatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.u. 2002 r. nr 101 poz 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almana­chu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.

 

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

pl. Kościeleckich 6

85-033 Bydgoszcz

z dopiskiem „Konkurs poetycki xxvii olsp”.

 

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 30 najlepszych zestawów wier­szy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w xxvii olsp. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzy­mają nagrody finansowe i książkowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim.

W programie spotkań przewidujemy m.in.: ogło­szenie wyników konkursów poetyckich, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszyst­kich placówkach oświatowych miasta i gminy Kruszwica, warsztaty i konsultacje poetyckie, wykład pt. „Papusza moja miłość”, warsztaty dla poetów „Sztuka mówienia własnych tekstów”, konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczest­ników, koncert muzyczny.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Uprzejmie informujemy, że udział w olsp jest odpłatny i wynosi 160 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji xxvii olsp).

Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie ok. 10 czerwca 2015. Te osoby, które potwierdzą przy­jazd do Pałacu w Kobylnikach do 25 czerwca 2015 otrzymają zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w xxvii olsp.

Po otrzymaniu zaproszenia powinno się doko­nać wpłaty 160 złotych na konto podane w kar­cie zgłoszenia. Kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia trzeba będzie wysłać pod wskazany już wyżej adres kpck do 20 lipca 2015 r. (włącznie). Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organi­zacyjnymi oraz wydaniem almanachu. Przy­pominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które dokonają wpłaty i uczestniczyć będą w całym przedsięwzięciu.

W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby, organizatorzy spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów. Organizato­rzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału. Dotyczy to również pozostałych uczestników.

• Uczestnicy pokrywają koszty podróży we wła­snym zakresie. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu w Kobylnikach.

• Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zesta­wów wierszy.

• W sprawach spornych, wynikających z inter­pretacji regulaminu, ostateczną decyzję podej­muje organizator w porozumieniu z jury.

• Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (4 teksty, f. A4 w 5 egz.).

• Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

• Pałac nie jest przystosowany dla osób niepeł­nosprawnych ruchowo.

• Nadesłane zestawy niezgodne z założeniami regulaminu: zawierające więcej niż 4 wiersze lub podpisane danymi osobowymi, znakami, nie godłem nie zostaną dopuszczone do udzia­łu w konkursie.

Jeśli po opublikowaniu tekstów w almanachu okaże się, że wiersze były wcześniej publi­kowane i nagrodzone, autor nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu kwalifikującego do udziału w olsp.

 

INFORMACJI O KONKURSIE UDZIELA:

 

koordynator projektu – Krystyna Wulert

tel. 52. 585 15 01, fax 52. 585 15 00

kom. 692 315 658

krystyna.wulert@kpck.pl

 

Dane o konkursie można również uzyskać za po­średnictwem strony internetowej Kujawsko-Po­morskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Cen­trum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, na blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy oraz portalu Moja Kruszwica.pl

 

 

Zamieścił Stanisław Dominiak

 

.


oceń
1
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Jubileusz XXII-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

wtorek, 24 marca 2015 20:25

 

 

 

Jubileusz XXII-lecia powstania

Polskiego Lobby Przemysłowego

 

 

plplogo.jpg

 

 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

21 marca 2015 r.

 

Na spotkaniu były obecne poetki i poeci naszego, i nie tylko, RSTK. Byli obecni również poeci ze Świdnika. Całość prowadził przewodniczący Rady Krajowej RSTK, prof. Paweł Soroka, który jest koordynatorem PLP.

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z Koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego prof. dr hab. Pawłem Soroką przeprowadzony przez Telewizję Internetową INTERWIZJA z Białej Podlaskiej - przez red. Tadeusza Kucharuka.

 

 

Stanisław Dominiak

 

.


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Polskie wojsko buduje system odstraszania.

niedziela, 22 marca 2015 21:14

 

 

 

 

Polskie wojsko buduje system odstraszania.

Brakuje jeszcze okrętów podwodnych

z pociskami manewrującymi

 

 

2015-02-23

 

 

 

Mówi: prof. dr hab. Paweł Soroka
Funkcja: koordynator
Firma: Polskie Lobby Przemysłowe

 

 

Nowe okręty podwodne wyposażone w pociski manewrujące wraz z pociskami JASSM w samolotach F-16 i rakietami ziemia-ziemia Homar zmienią potencjał polskiego wojska. Także przekazanie technologii wraz ze sprzętem kupowanym zagranicą polskim zakładom przemysłu obronnego poprawi możliwości militarne kraju, a do tego wpłynie korzystnie na gospodarkę.

‒ Polska już poczyniła pewne kroki, żeby mieć elementy systemu odstraszania. 15 grudnia 2014 r. podpisano porozumienie o pozyskaniu 40 amerykańskich pocisków JASSM do samolotów F-16 o zasięgu 370 km. W planach jest również pozyskanie trzech okrętów podwodnych wyposażonych w pociski manewrujące. Rozpoczęto także realizację programu Homar z udziałem polskich firm, którego celem jest wyprodukowanie w Polsce rakiet ziemia-ziemia o zasięgu 300 km – wylicza w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prof. dr hab. Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. ‒ Gdyby się udało w najbliższych dziesięciu, może kilkunastu latach zakończyć te programy, to stworzylibyśmy polską triadę odstraszającą.

W skład polskiego systemu odstraszania, poza pociskami manewrującymi JASSM dla F-16 oraz rakietami ziemia-ziemia Homar, które będą produkowane w Hucie Stalowa Wola na licencji Lockheed Martin, wejdą także pociski manewrujące na okrętach podwodnych. W ramach programu Orka rząd planuje wydać 7,5 mld zł na trzy okręty, które zgodnie ze stanowiskiem MON mają być zakupione razem z pociskami manewrującymi.

Pociski manewrujące umożliwiają atak z okrętu podwodnego na cele naziemne na terytorium wroga nawet kilkaset kilometrów od wybrzeża. Profesor Soroka zwraca uwagę na to, że Polska byłby jedynym państwem Europy Środkowo-Wschodniej o tak silnym potencjale odstraszającym. System ten wzmocniłby także rolę naszego kraju jako państwa granicznego NATO.

Byłoby dobrze, gdybyśmy pozyskując nowe okręty podwodne, jednocześnie nabyli rakiety manewrujące, bo wtedy można wynegocjować lepsze warunki zarówno przemysłowe, jak i finansowe. Poza tym skróciłby się proces nadania okrętom pełnych zdolności bojowych – podkreśla prof. Soroka. ‒ NATO posiada system odstraszania na czele z amerykańskim. Myślę, że z jednej strony powinniśmy być włączeni do systemu odstraszania NATO jako sojusznik, ale z drugiej strony powinniśmy mieć zdolności autonomiczne.

Według niego niezależność w wykorzystaniu systemu odstraszania byłaby szczególnie ważna w sytuacjach kryzysowych, kiedy mogłoby zabraknąć czasu lub możliwości, by polegać na współpracy z NATO.

Profesor dodaje, że nowe okręty podwodne wzmocnią potencjał polskiego wojska także w innych obszarach.

Nowy sprzęt to nowe zdolności, nie mają ich okręty, które posiadamy. Mamy jeszcze pięć okrętów podwodnych. Cztery to Kobbeny, które niebawem  zejdą z wyposażenia. Jest jeszcze stosunkowo nowoczesny „Orzeł” klasy Kilo, ale wszystkie one są uzbrojone tylko w torpedy – podkreśla prof. Soroka. ‒ Wraz z nowym sprzętem pojawią się też inne możliwości, np. desantowanie z okrętów podwodnych oddziałów specjalnych. Mam nadzieję, że to będzie zupełnie nowa generacja okrętów, wyposażona w napęd niezależny od powietrza atmosferycznego. Takie okręty podwodne mogą nie wypływać na powierzchnię nawet przez 2-3 tygodnie.

W postępowaniu, jak przekonuje prof. Soroka, trzeba brać pod uwagę także aspekt polonizacji, czyli transferu technologii do Polski i produkcji przynajmniej części wyposażenia tych okrętów, a może nawet ich montażu w kraju. Dzięki temu co najmniej dwa z trzech okrętów mogłyby powstać w pewnym stopniu w Polsce, a nabyte w ten sposób kompetencje byłyby przydatne podczas 20-30-letniego okresu ich użytkowania.

Ekspert podkreśla, że zdolność samodzielnej obsługi technicznej okrętów i ich remontowania to nie tylko większe bezpieczeństwo, lecz także korzyści dla gospodarki. Dzięki przeniesieniu produkcji i serwisowania do Polski powstaną nowe miejsca pracy, a duża część z wydanych środków pozostanie lub wróci do kraju.

 

 

Zamieścił za zgodą prof. Pawła Soroki

Stanisław Dominiak

 

.


oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

GP - Konrad Lewandowski - Czas egzorcystów

środa, 11 marca 2015 12:51

 

 

 

GALERIA PIECOWA

 

 

Czas egzorcystów.jpg

 

 

Spotkanie z cyklu "Jeden dzień z...". Będzie to wieczór autorski znanego pisarza fantasy, science fiction i powieści kryminalnych - Konrada Lewandowskiego.

 

Przed-premiera kolejnej części Sagi o Kotołaku "Ksin Drapieżca" (Wydawnictwo Nasza Księgarnia).

 

 

SD

 

 

.


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Trzy światy - Kamila Kuna i Zbigniew Kotynia

wtorek, 10 marca 2015 18:58

 

 

 

"TRZY ŚWIATY"

 

OŚRODEK KULTURY "ARSUS" W URSUSIE

GALERIA AD-HOC

WERNISAŻ KAMILI KUNY I ZBIGNIEWA KOTYNI

 

 

 

Strzałka w dół.GIF

 

 

12.JPG

 

 

 

 

 

 

Dzięki nawiązanej współpracy W-RSTK i OK „ARSUS” w Ursusie, w dniu 7 marca 2015 r., na zaproszenie panów dyr. Ośrodka Bogusława Łopuszyńskiego i Piotra Szałkowskiego - opiekuna Galerii AD-HOC, odbył się wernisaż malarstwa Kamili Kuny i Zbigniewa Kotni - malarza i ikonopisarza z Biskupca na Warmii, honorowego członka W-RSTK, pt. „Trzy Światy”.

Naszą malarkę Kamilę Kunę i Zbigniewa Kotynię na stałe połączyła wspólna pasja poszukiwania czegoś niezwykłego, ciekawego, innego niż codzienność. Na wystawie artyści zaprezentowali twórczy dorobek z ostatnich paru lat. Jest to próba połączenia trzech różnych form malarskich: malarstwa abstrakcyjnego i odrealnionego, malarstwa realistycznego oraz ikon. Malarze i ich goście zostali bardzo ciepło i serdecznie przyjęci przez dyrektora OK „ARSUS” pana Bogusława Łopuszyńskiego, artystkę Grażynę Kostawską i kuratora wystawy Piotra Szałkowskiego. Licznie przybyli też goście, m.in. prezes W-RSTK Stanisław Dominiak oraz koleżanki i koledzy malarze z pracowni przy ul. Nowogrodzkiej, rodzina i przyjaciele.

 

Wystawa potrwa do 27 marca 2015 r. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Stanisław Dominiak

 

 

.

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Czwartek, 5 marca 2015 r.

poniedziałek, 09 marca 2015 20:59

 

 

 

 

Czwartek, 5 marca 2015 r.

 

 

Na dzisiejszym spotkaniu gościliśmy dwie nowe poetki, które wyraziły chęć wstąpienia do naszego Stowarzyszenia, były to panie Waldemara Fiszer i Emilia Tarasiuk. Obie panie przedstawiły nam fragmenty swojej twórczości, które zostały pozytywnie ocenione przez nas i naszego krytyka dyżurnego Stanisława Stanika. W dalszej części spotkania omawialiśmy opracowanie i wydanie nowego almanachu z okazji XXXV-lecia naszego Stowarzyszenia, powołanie tymczasowej redakcji do jego korekty oraz sprawy związane  z zorganizowaniem występu scenicznego naszych poetów w Domu Kultury na Pradze, i inne ważne sprawy z tym związane - jak m.in. dofinansowanie z MK.

 

Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet, był szampan i słodycze...

 

 

Stanisław Dominiak

 

 

 

Strzałka w dół.GIF

 

 

1.JPG

 

 

 

2.JPG

 

 

 

3.JPG

 

 

 

4.JPG

 

 

 

5.JPG

 

 

 

6.JPG

 

 

 

7.JPG

 

 

 

8.JPG

 

 

 

9.JPG

 

 

 

10.JPG

 

 

 

11.JPG

 

 

 

Zdjęcia: Maria Bednarek i Stanisław Dominiak

 

 

.

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Dzień Kobiet

sobota, 07 marca 2015 22:46

 

 

 

 

Dzień Kobiet 

 

 

 

 

Dzień-Kobiet490.jpg

 

 

Z okazji Dnia Kobiet

serdeczne życzenia wszystkim naszym Paniom

składa w imieniu Zarządu W-RSTK

 

 

 

Przewodniczący

 

.

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

ALMANACH na XXXV-lecie W-RSTK

poniedziałek, 02 marca 2015 10:52

 

 

 

Uwaga2.gif

 

 

W związku ze zbliżającym się w listopadzie br. XXXV-leciem naszego Stowarzyszenia, Zarząd W-RSTK planuje wydać książkę dokumentującą naszą twórczość.

 

Wstępne ustalenia:

Każdy będzie miał do dyspozycji 10 stron w formacie A5. Pierwsza strona ma zawierać fotografię uczestnika oraz krótki biogram. Ostatnia strona ma być pusta. Na pozostałych 8 stronach będą zamieszczone prace w formie tekstów lub obrazów i tekstów.

 

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do końca maja br. w formie elektronicznej, na adres przewodniczącego: staszek.dom@wp.pl

 

 

Stanisław Dominiak

 

.

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 21 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  157 314  

Kalendarz

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Galeria RSTK W-wa

O naszym bloogu

Prezentacja twórczości członków Grupy Literackiej Wena-RSTK Warszawa

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 157314
Wpisy
  • liczba: 523
  • komentarze: 150
Galerie
  • liczba zdjęć: 43
  • komentarze: 3
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 2837 dni