Bloog Wirtualna Polska
Są 1 277 203 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Konkurs. Towarzystwo Przyjaciół Wąglan - 5-6 maja 2012 r.

poniedziałek, 14 marca 2011 9:55

 

 

 

 

 

 

 

Opoczno - Pegaz

 

 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN

WĄGLANY 50 26-307 BIAŁACZÓW

pow. Opoczno, woj. Łódzkie

tel.(44) 758-12-31

 

E-mail:

tpw_jozwik@onet.pl

 

 

 

 

     Jezus uczy miłować nieprzyjaciół  MT 5, 44-45 ...

 

     "A Ja powiadam wam:

     (44) Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; (45) tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych."

Biblia Tysiąclecia

wyd. III

 

Waldemar Jóźwik 12. 03. 2011 r.

 

 

 

 

 

 REGULAMIN 

XXXI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W POEZJI

XXXI – „Szukamy talentów wsi” – XVII Polonijne -  „ Najdroższe gniazdo rodzinne”

XII – „O złote gęsie pióro” i  X – „Dzieci i młodzież do lat 18”

Wąglany – Opoczno  5-6.05.2012. 

 

 ORGANIZATORZY

        Towarzystwo Przyjaciół Wąglan

 


Współorganizatorzy:

 


1. Urząd Gminy w Białaczowie

2. Urząd Marszałkowski w Łodzi

3. Starostwo Powiatowe w Opocznie

4. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

5. Urząd Miejski w Opocznie

6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie

7. Grupa Przyjaciół – przedsiębiorców i rolników: Józef Matysiak, Roman Kupijaj, Józef Mokrzycki, Marian

 8. Ormaniec, Marian Zalewski i inni.

9. Prywatne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych – Mroczków Gościnny

 


     Celem naszego konkursu jest skupienie wokół Wąglan i Opoczna, na naszej Ziemi Opoczyńskiej wszystkich poetów z całego świata, bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki, kochających piękny polski język literacki, jego pielęgnację i rozsławianie go na całym świecie. Umożliwienie im wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń oraz wydanie drukiem - nagrodzonych i wyróżnionych wierszy we wspólnym almanachu pokonkursowym.

    


      Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich poetów z całej Polski i z zagranicy w czterech całkowicie odrębnych kategoriach:

 


1. Polonijne „Najdroższe gniazdo rodzinne” – dla Polonii i Polaków za granicą.

2. „O złote gęsie pióro” – dla poetów z dużych miast.

3. „Szukamy talentów wsi” – dla mieszkańców wsi i małych miasteczek.

4. „Dzieci i młodzież do lat 18” – dla wszystkich, którzy w dniu nadesłania wierszy, nie ukończyli 18 roku życia.


     Prosimy o nadsyłanie 3 dowolnych wierszy ( tematyka nieograniczona! ) w 3 egzemplarzach maszynopisu, lub czytelnego rękopisu z bardzo dokładnymi danymi autora: data urodzenia, dokładny adres zamieszkania i numer telefonu, wiersze opatrzone godłem autora, zawsze w terminie do końca roku do 31 grudnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie kategorii -  w której zamierzacie wziąć udział na adres:


Towarzystwo Przyjaciół Wąglan

Krystyna Jóźwik

Wąglany 50

26-307 Białaczów

woj. Łódzkie

tel. (44)758-12-31

 


1. Mile będą widziane zaadresowane koperty z ważnym znaczkiem pocztowym, co ułatwi nam powiadomienie uczestników o wynikach konkursu i wysłanie regulaminu do udziału w kolejnym.

2. Jury w styczniu 2012 roku dokona fachowej i wnikliwej oceny wierszy, nagrodzimy i wyróżnimy 18 najlepszych poetów, którzy otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne, rzeczowe i książkowe o łącznej wartości 8700 PLN. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczyste podsumowanie Mistrzostw Polski w Poezji – 5-6 maja 2012 roku  – do Wąglan do remizy OSP (7 km na południe od Opoczna przy trasie Nr 726 Opoczno – Żarnów!).

3. Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w almanachu pokonkursowym i w środkach masowego przekazu w Polsce i za granicą, a prac nadesłanych do Wąglan nie zwracamy!. Bardzo liczymy na pomoc i życzliwość środków masowego przekazu, byśmy mogli dotrzeć do poetów w kraju i za granicą, bo nasze mistrzostwa to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów i podniesienie ich rangi i prestiżu wśród społeczeństwa!.

 

     Szczęść Boże wszystkim naszym uczestnikom, przyjaciołom i darczyńcom oraz organizatorom i współorganizatorom. Życzymy Wam samych sukcesów w konkursie, w życiu prywatnym i zawodowym!

 


„Otwórz swe serce dla poezji, a świat o niebo będzie lepszy.”


 Nasz uczestnik  poeta Adam Popławski z USA.

Bo nic tak nie zbliża Polaków – jak serce otwarte na oścież!

Pomysłodawca i organizator Mistrzostw Waldemar Jóźwik.

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

http://www.pimbp.um.opoczno.pl/menu.html


 

 

 

 S.D.

 

 

________________________________________________________________

 

 

 

 

Warszawa, 7 marca 2011 roku

 

 

 

 

PROTOKÓŁ JURY

 


 

 

Od lewej: prof. dr hab. Paweł Soroka, Stanisław Dominiak, Krystyna Jóźwik, Waldemar Jóźwik

 

 


XXX JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W POEZJI

Opoczno - Wąglany 7-8 maja 2011

 

 

 

  JURY w składzie:


Przew. dr hab. Paweł Soroka, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; przew. RK RSTK, red. nacz. Własnym Głosem, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, poeta, czł. ZLP.

Sekr. Stanisław Dominiak wiceprezes Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich, red. Własnym Głosem, poeta, publicysta.

Czł. Bożena Świątek-Mazur dyr. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, opiekunka Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką”.

Czł. Krystyna Jóźwik prezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, Radna Rady Gminy w Białaczowie.

Czł. Waldemar Jóźwik wiceprezes TPW, pomysłodawca wąglańskich konkursów poezji i organizator 30 edycji, kronikarz, poeta czł. STL, SAP i Polish American Poets Academy im. Jana Pawła II w Wallington w USA.

Po wnikliwej analizie 900 wierszy 261 poetów z 25 krajów z całego świata - Jury przyznało w 4 całkowicie odrębnych kategoriach 22 nagrody i wyróżnienia pieniężne, książkowe i rzeczowe o łącznej wartości 7 tys. 750 zł.

 

 

 

XXX JUBILEUSZOWE „Szukamy talentów wsi”

 

 

Mistrz  - 350 zł.  Stanisław Salata - Stąporków - woj. świętokrzyskie

Srebro - 300 zł.  Danuta Krystyna Sikorska - Klawkowo - woj. kujawsko-pomorskie

Brąz - 250 zł.  Celina Oniszczuk - Boguchwały - woj. warmińsko-mazurskie

Wyróż. - 200 zł.  Józef Cupak - Wara  - woj. podkarpackie

Wyróż. - 200 zł.  Andrzej Gołębiewski - Rybina - woj. pomorskie

Wyróż. - 200 zł.  Franciszek Gulbinowicz - Zajączek - woj. lubuskie

Wyróż. - 200 zł.  Grażyna Zawadzka - Gawrony - woj. łódzkie

 

 

 

XVII POLONIJNE „Najdroższe gniazdo rodzinne”

 

 

Mistrz - 350 zł. Elżbieta Adamska-Mohos - Csatar - WĘGRY

Srebro - 300 zł. Joanna Duda-Murowski - Oberhausen - NIEMCY

Brąz - 250 zł. Regina Pszczołowska - Skirlany - LITWA

Wyróż. - 200 zł. Małgorzata Chaładus - Hasselby - SZWECJA

Wyróż. - 200 zł. Aleksander Śnieżko - Bukiszki - LITWA

 

 

XI „O złote gęsie pióro"

 

Mistrz - 350 zł. Mirosław Puszczykowski - Mogilno - woj. kujawsko-pomorskie

Srebro - 300 zł. Joanna Pisarska - Białystok - woj. podlaskie

Brąz - 250 zł. Henryka Łazaj - Żory - woj. śląskie

Wyróż. - 200 zł. Irena Plucińska - Opoczno - woj. łódzkie

Wyróż. - 200 zł. Tadeusz Wujek - Gostyń -  woj. wielkopolskie

Wyróż. - 200 zł. Anna Zieja - Tomaszów Mazowiecki - woj. łódzkie

 

 

IX „Dzieci i młodzież do lat 18”

 

Mistrz  - 350 zł. Nicola Leończyk - Słupsk - woj. pomorskie

Srebro - 300 zł. Karolina Milewska - Tuja - woj. pomorskie

Brąz - 250 zł. Weronika Wieteska - Cielądz - woj. łódzkie

Wyróż. - 200 zł. Urszula Wójcik - Skarżysko Kamienna - woj. świętokrzyskie

 

 

 

     W 30 Jubileuszowych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Poezji - tym razem do walki o zaszczytne tytuły wystartowało 261 uczestników z 25 krajów z całej kuli ziemskiej! Z Polski 220 poetów - z Polonii 41 (188 pań i 73 panów). Najliczniejsza stawka – to 95 rywalizujących - całkiem na przyzwoitym poziomie literackim - w  kategorii „Szukamy talentów wsi” i  mniej liczniejsza - 83 „O złote gęsie pióro”, 42 „Dzieci i młodzież do lat 18” i 41 w polonijnej o „Najdroższe gniazdo rodzinne”. Z Mazowieckiego 28, z Łódzkiego 26, ze Śląskiego 15 i z Wielkopolskiego 14 - z Polonii: 14 z Litwy, i po 2  z Austrii, Hiszpanii, Niemiec i USA. Najstarsza uczestniczka - 82 letnia (ur. 23.04.1928.) pani Regina Adamowicz z Koszalina woj. zachodnio-pomorskie, najmłodsza – 10 letnia (ur. 29.09.1999.) Weronika Łazaj z miejscowości Żory woj. śląskie.

     Wąglany (po 21 latach przymusowej banicji!?) będą – znowu u siebie świętowały  - już perłowe gody wąglańskiej miłości do poezji!  Najwyższy czas ku temu - by wszystko, co się wydarzyło w poprzednich chudych i tłustych latach, było rzetelnie wydobyte z bogatego archiwum koła Związku Młodzieży Wiejskiej i Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, żeby nie uległo żadnemu zapomnieniu i dewaluacji - trzeba wszystko podsumować cyframi i zapisać potomnym wielkimi złotymi literami!

     We wszystkich dotychczasowych 30 edycjach w latach 1983-2011 - w 4 całkowicie odrębnych kategoriach wystartowało już i aż 5 tys. 787 uczestników z 36 krajów z całego polskiego i polonijnego poetyckiego świata!!!  Z takich krajów jak: Anglia, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Brazylia, Chiny - Tybet, Czechy, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry i Włochy… Z Polski 5 tys. 290 poetów i z Polonii 497 - wśród nich 3 tys. 942 panie i 1 tys. 845 panów. W Wąglanach w każdym z 30 konkursów (licząc każdego uczestnika tylko jeden raz w historii wszystkich edycji!)) zadebiutowało średnio po 193 poetów. W Wąglanach organizatorzy we wszystkich 30 Konkursach i w Mistrzostwach Polski w Poezji - łącznie rozdali nagrody i wyróżnienia 928 uczestnikom, czyli co 12 uczestnik - w każdej z edycji był nagrodzony lub wyróżniony, niektórzy z nich mieli szczęście - nawet pięciokrotnie! A licząc jeszcze inaczej - spośród 5 tys. 787 poetów - co szósty z nich - w Wąglanach wywalczył nagrodę lub wyróżnienie!

     Od 17 grudnia 1982 roku do 7 stycznia 2011 roku - nadesłali do Wąglan już i aż 10 tys. 934 prace (zestawy wierszy!) - z Polski 9 tys. 314 prac i z Polonii 1 tys. 620 - poetki nadesłały 7 tys. 443 prace, a poeci 3 tys. 491 prac.

     W każdej z 30 edycji w Wąglanach startowało po około 364 uczestników (niektórzy startowali więcej niż jeden raz w historii wszystkich edycji! Absolutnym rekordzistą jest Tadeusz Wujek z miejscowości Gostyń z Wielkopolski - startował aż w 22 edycjach!

     Jeszcze okazalszy jest bilans nadesłanych wierszy - których do tej pory poeci nadesłali  w sumie - około 50 tys. 250 sztuk!

     Nam organizatorom z Wąglan - zależy również najbardziej na tym, aby zachować swoją niezależność w organizowaniu tego typu imprez poetyckich, co najmniej do ZŁOTYCH GODÓW!? -  I trzymać się również tego - o czym w Nr 79 Pisma Społeczno-Kulturalnego WŁASNYM GŁOSEM napisał świetny znawca słowa pisanego Leszek Żuliński w swoim artykule „Dekalog dobrego wiersza” - „Obowiązkiem” każdego pokolenia literackiego jest wniesienie do literatury własnego języka.” I dalej fragment „Prawdziwa sztuka poetycka bardziej musi przypominać budowanie zamków z piasku niż piaskowych babek - z foremek.”… I z pomocą Bożą - taką wytyczoną drogą -  jeszcze długo jak legendarny Syzyf - pewnie będziemy kroczyć!?...

 

Przewodniczący  Jury - Prof. dr hab. Paweł Soroka

 

Sekretarz - Stanisław Dominiak

 

Członek - Bożena Świątek-Mazur

 

Członek - Krystyna Jóźwik

 

Członek - Waldemar Jóźwik

 

 

 

S.D.

 

 



oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

XXX Jubileuszowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poezji

sobota, 12 marca 2011 12:25

 

 

 

 

Warszawa, 7 marca 2011 roku

 


 

XXX JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W POEZJI

Opoczno - Wąglany 7-8 maja 2011

 

 

 

JURY

 


 

 

Od lewej: prof. dr hab. Paweł Soroka, Stanisław Dominiak, Krystyna Jóźwik, Waldemar Jóźwik

 

 


S.D.

 

 


 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

"Piegi na słońcu" Łucja Fornalczyk-Fice

niedziela, 06 marca 2011 20:32

 

 

 

 

 

"Piegi na słońcu"

 

 

 

 

 

 

 

     „Piegi na słońcu” to drugi tomik wierszy Łucji Fornalczyk-Fice. Autorka należy do RSTK w Gorzowie Wielkopolskim. Zadebiutowała na łamach pisma literackiego „Własnym Głosem”.

     W 1997 r. opublikowała swój pierwszy tomik poezji „W moim śnie”. Drukuje wiersze w almanachach i antologiach, zdobywa nagrody na konkursach literackich. W zeszłym roku została laureatką w ogólnopolskim konkursie „Dać świadectwo”, który odbył się w Krakowie.

 

     W tomiku „Piegi na słońcu” autorka opisuje prawdziwe sytuacje, mocno podkreślone dramatyzmem, zwątpieniem, czasem pesymizmem. Łucja Fornalczyk-Fice poszukuje w wierszach własnego głosu. Szuka słów najbardziej właściwych dla wyrażenia swojej osobowości, zawikłań psychologicznych, emocjonalnych, środowiskowych: „Sama jestem raczej/nietoperzem, krążącym/po jaskiniach./Szukam skarbu słowa.”

 

     Wiersze zebrane w tomiku , choć dotykają spraw codziennych, mówią raczej o przeżyciach wewnętrznych z tym związanych i rozmyślaniach o własnych doznaniach. Przedmiotem fascynacji dla autorki jest Gorzów Wielkopolski, przejawy obyczajowości, konfrontacja przeszłości z teraźniejszością, marzeń z możliwościami: „Obsiałam pole./ pragnieniem./ Czekam na dobre żniwa./Pogoda nie sprzyjała./Zakwitły tylko emocje!” ( wiersz „Inwestycja”), „Doszłam do dna./Zostanę./Tu najbezpieczniej.” (wiersz „Droga”)

 

 

 

S.D.

 

 



oceń
2
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Czwartek 3 marca 2011 r.

czwartek, 03 marca 2011 21:28

 

 

 

 

 

 

Czwartek, 3 marca 2011 r.


 

 

     I znowu spotkaliśmy się roboczo, żeby posłuchać przy herbatce i tłustoczwartkowych pączkach, nowych wierszy i fraszek naszych koleżanek i kolegów. Wiersze swoje czytali Stanisław Dominiak, Ludwik Wambutt, Zbyszek Kurzyński, Marysia Białek, Krysia Woźniak, - która zaskoczyła nas miło swoim wierszem - i Marysia Bednarek która zaśpiewała nam swój wiersz do którego skomponowała melodię oraz nasz kolega Marek.

     Czytane wiersze były omawiane przez wszystkich, żeby wychwycić ewentualne błędy.

 

 

 

 

A teraz kilka  fotek

 

 

 

 

Zdjęcie ogólne uczestników spotkania

 

 

 

 

Staszek, Ludwik i Zbyszek

 

 

 

 

Marek, Ludwik i Zbyszek

 

 

 

S.D.



oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 21 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  157 292  

Kalendarz

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Galeria RSTK W-wa

O naszym bloogu

Prezentacja twórczości członków Grupy Literackiej Wena-RSTK Warszawa

Głosuj na bloog






zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 157292
Wpisy
  • liczba: 523
  • komentarze: 150
Galerie
  • liczba zdjęć: 43
  • komentarze: 3
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 2837 dni