Bloog Wirtualna Polska
Są 1 277 203 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


STAŁY FESTIWAL FRASZEK - INAUGURACJA

wtorek, 17 lutego 2015 15:49

 

 

 

 

STAŁY FESTIWAL FRASZEK

INAUGURACJA

 

 

 

Miniaturka.JPG

 

 

Strzałka w dół.GIF

 

 

 WARSZAWA, ul. Senatorska 3, Restauracja „Literatka”, w budynku Związku Literatów Polskich przy ruchomych schodach trasy W-Z.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. Ryszard Radwiłowicz, dr Maria Radwiłowicz, prof. Maria Szyszkowska (była senator, nominowana do Nagrody Nobla), Jan Stępień, pisarka Małgorzata Todd – Kabaret zielony śledź oraz oczywiście nasi literaci: Maria Bednarek, Jolanta Grotte, Mira Umiastowska, Wala Żukowska - muzyk, krytyk literacki i redaktor dodatku literackiego do gazety „Myśl Polska” Stanisław Stanik.


Wystąpili, pokazując swoje satyryczne oblicze, Bogumił Wtorkiewicz i Stanisław Dominiak oraz Stanisław Stanik, którego wiersze prezentowała Mira Umiastowska.


Muzycznie ozdobił spotkanie prof. Aleksander Żukowski, znany akompaniator z podwieczorków przy mikrofonie z Hanką Bielicką.


Stały Festiwal Fraszek zorganizowała i prowadzi nasza koleżanka literatka, członek Związku Literatów Polskich oraz Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, dr Felicja Borzyszkowska-Sękowska.

 


Stały Festiwal Fraszek trwa!!!


Spotkania będą odbywać się w Sali Różowej Restauracji „Literatka” w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.:16:00 oraz w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz.: 19:00, przy ul. Senatorskiej 3.

 

Aktor sie kłania.gif

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

Materiał przxygotował i zamieścił Stanisław Dominiak

 

.


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Art Passion Festival

niedziela, 08 lutego 2015 23:01

 

 

 

 

Art Passion Festival

 

 

W  maju 2015 Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego organizować będzie Art Passion Festival, który będzie drugim Międzynarodowym Zagłębiowskim Festiwalem Sztuki.

Art Passion Festival   adresowany jest do wszystkich twórców z kraju i zagranicy. Ma charakter otwarty, a tematyka prac jest dowolna. Artyści prezentują swoje dzieła w czterech kategoriach sztuki: malarstwo, fotografia artystyczna, rzeźba i haft artystyczny.

Uroczyste  otwarcie odbędzie się 21 maja 2015 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej i towarzyszyć mu będzie Dzień Zagłębiowski, który uświetnią występy regionalnych zespołów artystycznych, dzieci i młodzieży z zagłębiowskich szkół muzycznych oraz orkiestra dęta.

Od lipca 2015r. dzieła eksponowane będą w różnych muzeach na terenie Zagłębia min. Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum w Sosnowcu, Galeria Sztuki Współczesnej w Czeladzi.

Wystawy będą trwały do 30.08.2015 i zakończą się finisażami.

Dodatkowo wydany zostanie katalog festiwalowy Art Passion Festival 2015 .

 

Zagłębie Dąbrowskie to region o wyjątkowych tradycjach artystycznych. Walorami są liczne zabytki i bogate dziedzictwo kulturowe, ale również duży potencjał lokalnych artystów.

     

Realizacja Art Passion Festival została zaplanowana w oparciu o wieloletnie doświadczenia stowarzyszenia we współpracy z instytucjami kulturalnymi z terenu Zagłębia.

Stowarzyszenie dysponuje swoją siedzibą w Będzinie, w której prowadzone będą wszelkie prace administracyjno-organizacyjne związane z organizacją Art Passion Festival.

Festiwal przeznaczony jest dla tych, którzy się sztuką interesują i dla tych, którzy niekoniecznie się sztuką pasjonują, ale mogą zetknąć się z twórczością i poznać ciekawych ludzi. Chcemy by z naszej oferty skorzystali stali bywalcy wystaw, oraz ci, którzy rzadko korzystają z oferty kulturalnej miasta. Mamy nadzieję, że szeroko prowadzona akcja reklamowa zachęci nie tylko mieszkańców Zagłębia do udziału w festiwalu.

 

 

Jolanta Placzyńska

wiceprezes STKZD

 

 

 

 

 

EGULAMIN II ART PASSION FESTIVAL

 

Logo.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

ART PASSION FESTIVAL

II  MIĘDZYNARODOWY ZAGŁĘBIOWSKI FESTIWAL SZTUKI

 

 

CEL FESTIWALU  

 

Prezentacja dorobku artystycznego  środowiska twórców  bezpośrednio i pośrednio związanych z Zagłębiem Dąbrowskim.

 

Wymiana pomysłów i doświadczeń  artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem idei integracji europejskiej, tożsamości lokalnej i wielokulturowości w sztuce.

 

Integracja środowiska artystycznego Zagłębia Dąbrowskiego oraz miast i gmin partnerskich Zagłębia Dąbrowskiego.

 

Inspiracja i kształtowanie zainteresowania kulturą społeczności lokalnych, w szczególności  w miastach i gminach partnerskich Zagłębia Dąbrowskiego.

 

Wykreowanie stałej zagłębiowskiej przestrzeni artystycznej do konfrontacji sztuki artystów krajowych i zagranicznych, zdefiniowanej w kategoriach festiwalowych.

 

INFORMACJA OGÓLNA

 

Festiwal  adresowany jest do wszystkich twórców  z całego kraju oraz z zagranicy. Festiwal ma charakter otwarty. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba fizyczna , która ukończyła 18 lat. Tematyka prac dowolna.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

I. Organizator:

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie  ul. Małachowskiego 29.

www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org 

 

II. Kurator Festiwalu:

Powoływany każdorazowo przez Organizatora

 

III. Termin Festiwalu od  21.05.2015 do 31.08.2015

Uroczyste otwarcie Festiwalu odbędzie się  21 maja 2015 roku o godz. 11.00   w Pałacu Kultury Zagłębia  w Dąbrowie Górniczej, ul. Plac Wolności 1.  Prezentacja prac w Pałacu Kultury Zagłębia  do 30 czerwca  2015 roku.

Od 10 lipca do 31 sierpnia 2015 r. prace prezentowane będą w muzeach na terenie Zagłębia Dąbrowskiego (Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi)

 

 

 

IV. Kategorie Festiwalu:

1. Malarstwo

2. Haft artystyczny w formie obrazów

3. Fotografia artystyczna

4. Rzeźba

Rozmiar dla prac wymienionych w punktach 1,2,3 :

- minimalny wymiar krótszego boku  pracy  nie powinien być mniejszy  niż  25 cm, a  wymiar dłuższego boku nie może przekraczać 100 cm   łącznie z ramą.

 Dla rzeźby – wymiar podstawy nie może przekraczać  50 cm x 50 cm

Na Festiwal można zgłosić do 5 prac.

 

V. Dane szczegółowe 

Prace należy dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami (Zał. 1 i 2)  na własny koszt w terminie: od 01.02 – 31.03.2015 roku osobiście lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego ul. Małachowskiego 29, 42-500 Będzin.

 

Dołączyć wypełnioną drukowanymi literami i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA (Załącznik Nr 1.)  

 

Na odwrocie każdej z prac  oraz przy rzeźbie należy umieścić w sposób trwały METRYCZKĘ (Załącznik Nr 2)

 

Wzór KARTY  ZGŁOSZENIA  i METRYCZKI do pobrania na stronie internetowej Festiwalu:   

 

www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org 

www.facebook.com/stkzd 

 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności  za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu.

 

Lista prac zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu w dniu  15 kwietnia  2015 roku:

www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org 

www.facebook.com/stkzd 

 

Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.

Osobisty udział w Art Passion Festival  należy zgłosić do dnia 15.04.2015 r. telefonicznie lub e-mailem. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Przyjazd na własny koszt.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w  środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, kaset video oraz filmów w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego. Organizator zobowiązuje się do przekazywania zdjęć obrazów wraz informacją o autorach.

 

Festiwalowi towarzyszyć będzie katalog, w którym zostaną zamieszczone prace wybrane przez Organizatora.

 

Prace należy odebrać w terminie od 1.09.2015 do 30.09.2015 roku. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora. Prace przysłane drogą pocztową zostaną odesłane na koszt autora do 30.10.2015 roku.

 

 

VI. Jury

 

Do Jury Organizatorzy powołują artystów malarzy i krytyków sztuki. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

VII. Nagrody Festiwalu :

Grand Prix Art Passion Festival w każdej kategorii.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

Wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA ,METRYCZKA  do pobrania  na stronie festiwalowej.

Zgłoszenia oraz prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

IX. Załączniki:

Nr 1 - karta zgłoszenia

Nr 2 -  metryczka

 

 

X. Kontakt:

 

e-mail:  artpassionfestival@wp.pl 

 

strona: www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

              www.facebook.com/stkzd 

 

telefony:

w języku polskim:

Jolanta Placzyńska          +48 795 422 561  

Andrzej Musiał                +48 696 173 270

Henryka Janina Orzeł    +48 698 915 944

 

w języku angielskim:

Magdalena Mike  +48 602 502 478

 

 

Karta zgłoszeniowa i metryczka do pobrania:

 

http://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php?readmore=385

 

.

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Czwartek, 5 luty 2015 r.

piątek, 06 lutego 2015 11:23

 

 

 

Czwartek, 5 luty 2015 r.

 

 

Dzisiejsze spotkanie warsztatowe odbyło w nowym pomieszczeniu, dzielonym na zmianę z naszymi malarzami. Było ciaśniej, kameralniej i cieplej. Prezentowaliśmy i omawialiśmy swoje nowe wiersze a Jola Grotte przedstawiła nam humorystyczny fragment swojej nowo powstającej powieści, którym nas rozbawiła i który zainteresował naszego krytyka i jednocześnie redaktora dodatku literackiego „Myśli Polskiej” Stanisława Stanika, który postanowił zamieścić ten fragment w dodatku literackim do w/w gazety.

 

Zaskoczyła nas dzisiaj miło nasza nowa koleżanka, poetka, Małgosia Prusaczyk, prezentując nam swoje dodatkowe hobby. Są to jej śliczne rękodzieła, witraże z połączenia kolorowego szkła i metalu z motywami sakralnymi. Postanowiliśmy zorganizować ich pokaz w naszej Galerii.

 

Ponieważ zbliża się na jesieni jubileusz XXXV-lecia powstania naszego RSTK, chcemy wydać na tę okoliczność Almanach zawierający prace naszych twórców -  literatów i malarzy - oraz wystąpić do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie tego przedsięwzięcia i o odznaczenia dla wyróżniających się działaczy i twórców naszej organizacji. Planujemy też z tej okazji zorganizować w Domu Kultury na Pradze sceniczny występ naszych literatów oraz wystawę obrazów naszych malarzy.

 

Nasza koleżanka klubowa, dr Felicja Bożyszkowska-Sękowska, przypomniała nam, że 15 lutego w ZLP na Krakowskim Przedmieściu (w Literatce sala różowa) o godz.16:00, odbędzie się Festiwal Fraszek, z którego bezpośrednio udamy się na finisaż wystawy Jana Stępnia do Galerii Piecowej przy Nowogrodzkiej.

 

 

Strzałka w dół.GIF

 

 

 

1.jpg

 

Małgosia Prusaczyk i jej rękodzieła

 

 

 

2.jpg

 

 

 

3.jpg

 

 

 

4.JPG

 

 

 

5.jpg

 

 

 

6.JPG

 

 

 

7.jpg

 

 

 

8.jpg

 

 

 

9.jpg

 

 

 

Materiał przygotował i zamieścił Stanisław Dominiak

 

.


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

UWAGA - XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

wtorek, 03 lutego 2015 22:09

 

 

Aktor czytający.gif

 

Burmistrz Karczewa

Rada Miejska w Karczewie

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Redakcja "Głosu Karczewa"

 

 

ogłaszają

 

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Jana Krzewniaka

 

Regulamin Konkursu

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail oraz podpisane oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu.

5. Prace należy nadsyłać do 27 marca 2015 roku na adres: Redakcja "Głosu Karczewa"

05 - 480 Karczew ul. Warszawska 28 z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

                   Nagroda   I stopnia                                             2.500 złotych

                   Nagroda  II stopnia                                             2.000 złotych

                   Nagroda III stopnia                                             1.500 złotych

                   Nagroda MGOK                                                      500 złotych

                   Nagroda "Głosu Karczewa"                                   500 złotych

                   Nagroda Parafii Karczew                                       500 złotych

 

oraz  4 wyróżnienia.

 

8. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2015 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.

13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.

14. Koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy.

15.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

 

                                                                                  Organizatorzy

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak  tel. 505 409 078

 

.


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 21 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  157 257  

Kalendarz

« luty »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
232425262728 

Galeria RSTK W-wa

O naszym bloogu

Prezentacja twórczości członków Grupy Literackiej Wena-RSTK Warszawa

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 157257
Wpisy
  • liczba: 523
  • komentarze: 150
Galerie
  • liczba zdjęć: 43
  • komentarze: 3
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 2837 dni