Bloog Wirtualna Polska
Są 1 277 203 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Spotkanie z Zofią Mikułą w Rembertowie

poniedziałek, 27 lutego 2012 23:45

 

 

 

 

 

Spotkanie poetką Zofią Mikułą

 

29 lutego 2012 r.

środa, godz. 18.00

 

Dom Kultury "Rembertów"

Warszawa

Al. Komandosów 8


Spotkanie prowadzi Maria Żywicka-Luckner

 

 

 

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Ryszard Kossak

czwartek, 09 lutego 2012 0:48

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ryszard Kossak, urodził się w 1961 roku w Cieszanowie na Podkarpaciu. W latach osiemdziesiątych pracownik redakcji Głosu Ursusa. Wówczas w RSTK. Współzałożyciel Koła RSTK w Ursusie. Jest  Współzałożycielem Klubu Literackiego „Metafora” w Ośrodku Kultury Arsus. Autor licznych reportaży historycznych i społecznych, w których oddaje sugestywny obraz osób, miejsc i zdarzeń. Współpracownik „Twórczości Robotników”, „Nike”, „Radaru”, „Gazety Mazowieckiej”. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Za swoje publikacje był wielokrotnie wyróżniany, m.in. w 1988 roku przez Głównego Inspektora Pracy za cykl publikacji o ochronie człowieka w środowisku pracy. Wiersze publikował między innymi w almanachu „Wejść  jak słońce wschodzi”. W 2008 roku opublikował powieść „Kariera i czas Józefa Druzgi”, która ukazuje przejmowanie władzy przez „Solidarność” w zakładach pracy po wyborach 4 czerwca 1989 roku.

 

 

 

 

 

W I E R S Z E

 

 

 

 

WOLNOMYŚLICIEL

 

Do wielkich  wrót jego tajemnic
nie mogli  dotrzeć nawet jego uczniowie
Słuchali  codziennie słów i zazdrościli
że nie umieją myśleć pięknie tak samo jak ON
Definiował czym jest życie…
Sam  zresztą zbudowany był z tej  samej materii
l nie był wyjątkowym człowiekiem w sensie cielesnym
Budził się rankiem w szarej rzeczywistości

Jednak był wielkim nauczycielem jego jasność wymiar czasu
 jego głos wiara i pamięć

Istniała dla niego tylko materia
wszystko  inne było złudzeniem

A jednak ostateczną konsekwencją jego wiary
stała się śmierć

 

 

 

 

PUSZCZONO MECHANIZMY W RUCH

 

Wokół leżą połamane drzewa
wychodzę na puste ulice
świat wstrzymał oddech i ten zastygły krzyk
Cisza w Gmachu ktoś wzdycha za ścianą
mieszają się pojęcia i rzeczy, kim był ten człowiek?
obozy internowanych znów wielki krzyk i głos z eteru
spotykamy się na barykadach po przeciwnych stronach
karty historii
pokręcam gałką regulującą natężenie głosu i  słucham
Hymn zagłusza mówcę
łopocze sztandar rozwiany na wietrze
badam grunt na którym stoję
miłość
patriotyzm
naród
Ojczyzna
chyba tylko błogosławieństwo papieża zażegnało
rozmiary klęski
Trzeba być  chyba szaleńcem

żeby nie iść drogą własnego losu

 

13 grudzień 1981

 

 

 

 

EROTYK OSNUTY NA KANWIE
LASKI MOJŻESZATwoje płatki różowocyklamenowe
I monstrualne pałacowe łono
Szeroko rozwarte na moje gwałtowne wejście
ogarnia
dygocące ciało
gorące bez ognia
lepkie przenikające
z niebotyczną siłą wprowadzam lęk stłumiony
pomiędzy szeroko rozwartą przestrzeń to znaczy raczej
między tło tej wklęsłej bardziej czarne niż czerń
między przestrzeń i czas który
wraz z naszymi erekcyjnymi ruchami dotrze
do źródeł które podobnie
jak przy uderzeniu laską Mojżesza
bezdźwięcznie
wytryśnie ze skały: to Wielkie Dzieło
zapisane na tablicy cudów

                                                       

 

 

NAJWIĘKSZA TRUMNA CYWILIZACJI
W PRZEMIANIE CZASU

 

Przed wejściem – dzieci kwiaty bez pieniędzy
W bankach narkotyków czytają napis
- Arbeit macht frei!
Muzeum
eksponaty dziejów
To jest lekcja historii

To jest obłęd – niepojęty
Ułożone w szklanych gablotach włosy pachnące krwią

ściany
nasycone życiodajnym sokiem niewinnych istnień
stoją posępne na dziedzińcu zapach cyklonu

i bunkier z komorą głodowej śmierci
wokół zastyga cisza i wszelka myśl nieczysta
a my – rocznik 1961
urodzeni niemal dwadzieścia lat po wojnie
z kartami historii w rękach
w tym Muzeum nazywanym od pewnego czasu
NAJWIĘKSZĄ TRUMNĄ CYWILIZACJI

ściana śmierci jest miejscem
do składania wieńców przez tych
którzy pragną pokoju
a kochają wojnę
dobrze że kadry filmu
zatrzymują to wszystko
i nie umknie nam
obraz tamtych dni

brama taka jak wczoraj
tylko dym nie wzbija się w bezdenne niebo
tory przy pustej rampie
i refleksja nad koniecznością wyboru
też nie wypływa – już – dziś
z demagogicznej wizji przestrzeni

 

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Wieczorek poezji erotycznej Izabeli Moniki Bill

czwartek, 09 lutego 2012 0:03

 

 

 

 

 

Biblioteka Publiczna

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr. 80

ul. Redutowa 48

tel 22 836 77 44

Zaprasza

na wieczorek poezji erotycznej

Izabeli Moniki Bill

28 lutego o godz. 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Towarzystwo Przyjaciół Wąglan - REGULAMIN

poniedziałek, 06 lutego 2012 20:46

 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN
WĄGLANY 50 - 26-307 BIAŁACZÓW
Pow. Opoczno - Woj. Łódzkie
Tel. (44) 758-12-31
e-mail: tpw_jozwik@onet.pl

 

 


„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!”…
MIKOŁAJ REJ  1505-1569,  pierwszy wybitny
pisarz polski,  zwany ojcem literatury;  zwol-
ennik reformacji i programu egzekucji praw.

 

 

 

 „Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi
stworzonych na  „podobieństwo Boga”.  Z tychże ust wychodzi
błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, braciamoi.

Czy źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką
       wodę?” -  GRZECHY JĘZYKA - List św. Jakuba 3,9-12…
            

 

 

 

 

R E G U L A M I N
32 WĄGLAŃSKI MAJ POEZJI
OPOCZNO - WĄGLANY - 4-5 MAJA 2013 ROKU
ORGANIZATORZY: - TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN


 WSPÓŁORGANIZATORZY:


    URZĄD  GMINY  W  BIAŁACZOWIE
    URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI
   STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE
◊   STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
    URZĄD MIEJSKI W OPOCZNIE
◊   GRUPA PRZYJACIÓŁ:  STOWARZYSZENIA - FIRMY - URZĘDY i LUDZIE DOBREJ WOLI.


SZCZĘŚĆ BOŻE - wszystkim Poetom, Przyjaciołom, Darczyńcom, Dziennikarzom oraz Ludziom Dobrej Woli, Organizatorom, Współorganizatorom i Miłośnikom Polskiej Poezji! D Z I Ę K U J E M Y  wszystkim poetom!   -   którzy  kiedykolwiek w Wąglanach brali udział!   Z A P R A S Z A M Y wszystkich! - sercem otwartym na oścież  do udziału w kolejnej edycji!


Celem naszego zreformowanego - najnowszego konkursu jest skupienie wokół Opoczna i Wąglan - na naszej Ziemi Opoczyńskiej wszystkich poetów - kochających nasz piękny polski język literacki z całego świata! Bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki. Pielęgnacja i rozsławianie go na całym polonijnym świecie. Umożliwienie poetom i miłośnikom poezji  poznania się i wymiany doświadczeń. Wydanie drukiem - nagrodzonych i wyróżnionych wierszy we wspólnej książce pokonkursowej.
WĄGLAŃSKI MAJ POEZJI - to konkurs bez sztucznego podziału na dotychczasowe - już nie pasujące do dzisiejszych czasów kategorie. Postanowiliśmy zaryzykować i spróbować w dwóch zupełnie innych kategoriach. Wracamy do korzeni pięknej tradycyjnej polskiej poezji - klasycznej (rymowanej). Ale będziemy też nadal promować najnowszą poezję współczesną - białe wiersze (bez rymów). Nowość będzie polegała na tym, że każdy uczestnik - jeśli zechce będzie mógł brać udział równocześnie w obydwu kategoriach, ale  będą osobno oceniane.
W każdej kategorii przyznamy po 3 nagrody: I - 400 zł, II - 350 zł, III - 300 zł oraz po 7 równorzędnych wyróżnień po 250 zł każde. Pula nagród pieniężnych, rzeczowych i książkowych wynosi 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych).
Prosimy przysyłać po 3 wiersze do każdej kategorii ( tematyka dowolna! ) w 3 egzemplarzach maszynopisu, lub czytelnego rękopisu z dokładnymi danymi autora: data urodzenia, dokładny adres zamieszkania i numer telefonu. Wiersze powinny być opatrzone godłem autora - termin nadsyłania wierszy upływa 31 grudnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wiersze otrzymane po tym terminie - zostaną automatycznie włączone do kolejnej edycji. Prosimy o napisanie na kopercie kategorii - w której zamierzacie brać udział.: „Poezja rymowana” lub „Poezja biała”.Towarzystwo Przyjaciół Wąglan
Prezes Zarządu Krystyna Jóźwik
Wąglany 50
26-307 Białaczów
woj. Łódzkie
tel. (44) 758-12-31


Mile będą widziane zwrotne zaadresowane koperty z ważnym znaczkiem pocztowym, co ułatwi nam powiadomienie uczestników o wynikach konkursu i wysłanie regulaminu do udziału w kolejnej edycji.
Jury w styczniu 2013 roku dokona fachowej i wnikliwej oceny wierszy, Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczyste podsumowanie do Wąglan koło Opoczna do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - w dniach: 4-5 maja 2013 roku. Wąglany leżą przy trasie: Nr 726: Rawa Mazowiecka -Opoczno - Żarnów  (7 km od Opoczna na południe w stroną Żarnowa).
Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w książce pokonkursowej i w środkach masowego przekazu w Polsce i za granicą. Wierszy nadesłanych do Wąglan nie zwracamy!. Bardzo liczymy na pomoc i życzliwość środków masowego przekazu, byśmy mogli dotrzeć do poetów w kraju i za granicą.  Nasz konkurs to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów i podniesienie ich rangi i prestiżu wśród polskiego społeczeństwa!

       ŻYCZYMY - Wam samych sukcesów - zarówno w naszym konkursie i w innych również - w życiu osobistym, zawodowym i w szeroko rozumianej twórczości oraz spełnienia wszystkich marzeń!
D O  Z O B A C Z E N I A  W  W Ą G  L A N A C H !!!


ORGANIZATORZY


 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Konkurs - TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN

poniedziałek, 06 lutego 2012 20:15

 

 

 

 

„Stań wędrowcze i zadumaj się nad odwiecznymi prawami, co kierują ludzkim istnieniem: Bóg daje życie, On ma prawo je zabrać. Od Niego człowiek wychodzi, do Niego musi wrócić”

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN


Wąglany 50, 26-307 Białaczów, pow. Opoczno, woj. łódzkie
Telefon: (44) 758-12-31 – E-mail: tpw_jozwik@onet.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY OPOCZN0 - ODDZIAŁ W BIAŁACZOWIE 26-307 Białaczów Plac Wolności 13 Telefon: (44) 755-05-62  Nr rachunku bankowego: 19 8992 0000 0013 5337 2000 0010

XXXI  MIĘDZYNARODOWE  MISTRZOSTWA  POLSKI  W  POEZJI


- XXXI „Szukamy talentów wsi” - XVIII Polonijne: „Najdroższe gniazdo rodzinne” - XII „O złote gęsie pióro”        
 - X „Dzieci i młodzież do lat 18” - Opoczno - Wąglany 5-6.05.2012.Kielce - 6 lutego 2012 roku.

 PROTOKÓŁ JURY

XXXI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W POEZJI

Opoczno - Wąglany 5-6 maja 2012JURY w składzie: przew. Zdzisław Antolski - poeta, prozaik i wydawca, członek ZLP z Kielc.
Sekr. Waldemar Jóźwik wiceprezes TPW, pomysłodawca i organizator 31 edycji, kronikarz, poeta: czł. STL, SAP i Polish American Poets Academy im. Jana Pawła II w Wallington w USA.
Czł. Krystyna Jóźwik - prezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, Radna z Wąglan, organizator 31 edycji.
Po wnikliwej analizie 900 wierszy - 225 poetów z 11 krajów - Jury przyznało, ze względu na bardzo trudną sytuację finansową organizatorów - w 4 całkowicie odrębnych kategoriach tylko 16 nagród i wyróżnień pieniężnych, książkowych i rzeczowych o łącznej wartości  5750 zł (Pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)…


   
XXXI - „Szukamy talentów wsi”:

Mistrz -  350 zł - Barbara Brach - Lipinki  -  woj. małopolskie
Srebro -  300 zł - Danuta Ewa Skalska  - Borkowice - woj. mazowieckie
Brąz -      250 zł - Elżbieta Jach -  Skarżysko Kościelne - woj. świętokrzyskie
Wyróż. - 200 zł - Lech Borkowski - Bobrowa - woj. opolskie

XVIII - POLONIJNE „Najdroższe gniazdo rodzinne”:

Mistrz -     50 zł - Bożena Pawłowska-Kilanowski - Hafford, Saskatchewan -  KANADA                            -   
Srebro -  300 zł - Weronika Sieprawska - Holargos - Ateny - GRECJA
Brąz -      250 zł - Dariusz Pacak - Wiedeń - AUSTRIA
Wyróż. - 200 zł - Dariusz Kaplewski - Wilno - LITWA

XII - „O złote gęsie pióro:

Mistrz -  350 zł - Tadeusz Zawadowski - Zduńska Wola - woj. łódzkie
Srebro -  300 zł - Anna Smolenko - Gniezno - woj. wielkopolskie
Brąz -      250 zł - Zbigniew Jaskólski - Włocławek - woj. kujawsko-pomorskie
Wyróż. - 200 zł - Maria Marta Procyk - Bielsko Biała- woj. śląskie

X - „Dzieci i młodzież do lat 18”:

Mistrz -   350 zł - Kamila Stankiewicz - Radków - woj. dolnośląskie
Srebro -  300 zł - Urszula Wójcik - Skarżysko Kamienna - woj. świętokrzyskie
Brąz -      250 zł - Joanna Linkiewicz - Ratno Dolne - woj. dolnośląskie
Wyróż. - 200 zł - Kinga Kucypera  - Radków - woj. dolnośląskie
   Niestety, ale już po raz ostatni - w 31 Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Poezji - o zaszczytne laury wystartowało 225 uczestników z 11 krajów. Z Polski 205 poetów - i z Polonii 20 (w tym gronie 168 pań i 57 panów). Najliczniejszą grupę 71 poetów - stanowili najmłodsi w kategorii „Dzieci i młodzież do lat 18”. Troszkę mniejszą „Szukamy talentów wsi” - 60 ze wsi i małych miasteczek. Z dużych miast rywalizowało „ O złote gęsie pióro” 54 uczestników. Wyraźną mniejszość tym razem stanowili Polonusi - w kategorii „Najdroższe gniazdo rodzinne” - wystartowało zaledwie 20 poetów z 11 krajów. Tym razem najwięcej startujących było: 29 z Podlaskiego, 28 z Łódzkiego i 25 z Mazowieckiego, natomiast z zagranicy: 6 z Litwy i po 3 z Niemiec i z USA. Najstarszą uczestniczką była - 83 letnia (ur. 23.04.1928.) pani Regina Adamowicz z Koszalina woj. zachodnio-pomorskie, najmłodszym - 7 letni (ur. 25.02.2004 r.) Igor Zimowczyk - uczeń Kl I z Zespołu Szkół z DNJB im. Kostycewicza z Bielska Podlaskiego.
We wszystkich dotychczasowych 31 edycjach w latach 1983-2012 - w 4 całkowicie odrębnych kategoriach udział wzięło już i aż 5896 uczestników - (z Polski 5396 i 500 z Polonii, w tym 4030 pań i 1866 panów) z 36 krajów z całego polskiego i polonijnego poetyckiego świata!!!  Z takich krajów jak: Anglia, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Brazylia, Chiny - Tybet, Czechy, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry i Włochy. W Wąglanach w każdym z 31 Konkursów (licząc każdego uczestnika tylko jeden raz w historii wszystkich edycji!)) zadebiutowało średnio po 190 poetów. W Wąglanach organizatorzy we wszystkich 31 Konkursach i w Mistrzostwach Polski w Poezji - łącznie rozdali nagrody i wyróżnienia 948 poetom, czyli co szóstemu -  startującemu w Wąglanach dopisało szczęście i Jury przyznało nagrodę lub wyróżnienie.
Od 17 grudnia 1982 roku do 7 stycznia 2012 roku - wąglańscy organizatorzy podczas poetyckich żniw - zebrali okazałe plony, gdyż poeci nadesłali do Wąglan już i aż 11159 prac - zestawów wierszy. 11 tysięczną pracę nadesłał 14.10.2011 r. - nauczyciel i wielki miłośnik turystyki rowerowej Ryszard Kilar ze Złotowa woj. wielkopolskie. Pięknie potrafi łączyć poezję z jazdą na rowerze „Czym jest wiersz dla mej duszy, tym rower dla ciała”. Pięknym akcentem  żniwa 31 edycji zakończone - z Polski 9519 prac i z Polonii 1640 - (poetki nadesłały 7611 prac, a poeci 3548 prac).
W Wąglanach w każdej z 31 edycji - brało udział po około 359 poetów (niektórzy z nich - uczestniczyli więcej niż jeden raz, a nawet po kilkanaście razy!).
Ogromna okazała,  przepełniona dorodnymi snopami wierszy wąglańska stodoła - w swoich 20 kojcach wydanych książek  - pomieściła złote ziarno słów  wymłóconych  z około 51150 dorodnych snopów wierszy.
Organizatorzy z Wąglan odważnie zamierzają powrócić do korzeni dawnej pięknej poezji rymowanej i jednocześnie zachować pewien wysoki poziom literacki oraz swoją niezależność w organizowaniu tego typu imprez poetyckich.  - Z a p r a s z a j ą wszystkich poetów z Polski i z całego świata piszących po polsku - bez względu na wiek, miejsce zamieszka i dorobek literacki do udziału w 32 edycji. Nowa nazwa to - 32 WĄGLAŃSKI MAJ POEZJI - WĄGLANY 2013 i będzie to zreformowany, bez sztucznych podziałów w innej formie zorganizowany, Konkurs Poetycki z prawdziwego zdarzenia - oceniany tylko w 2 odrębnych kategoriach: tzw. poezji rymowanej i poezji białej bez rymów. Czas sam pokaże, czy Wąglany utrzymają się na mapie - w centrum prestiżowych imprez poetyckich.


Przewodniczący  Jury  -  Zdzisław Antolski

Sekretarz  -   Waldemar Jóźwik

Członek  -  Krystyna Jóźwik

 

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

2 luty 2012 r.

piątek, 03 lutego 2012 17:03

 

 

 

 

 

2 luty 2012 r.

 
    Czas biegnie jak z bata strzelił, już jedna szósta spotkań za nami. Dziś spotkanie rozpoczęliśmy od złożenia telefonicznych życzeń imieninowych naszej nieobecnej koleżance Marii Żywickiej-Luckner, oczywiście od nas wszystkich. W dalszej części wspomnieliśmy zmarłą poetkę Wisławę Szymborską i przeczytaliśmy wspólnie kilka jej wierszy.
   Następna część spotkania była typowo warsztatowa, poświęcona naszym nowym wierszom, które czytaliśmy kolejno i komentowaliśmy na bieżąco.
   Pod koniec spotkania padła propozycja od Stanisława Jerzego Dołżyka - malarza, stworzenia w lokalu, w którym się spotykamy, galerii artystycznej, gdzie razem z twórczością malarską prezentowana byłaby nasza, literacka. Nasz przewodniczący i szef RSTK, prof. Paweł Soroka, bardzo przychylnie odniósł się do tego ciekawego pomysłu i z całą pewnością włączymy się do jego realizacji jako grupa literacka warszawskiego RSTK.

 

 

Stanisław Dominiak

 

 

 

Poniżej zdjęcia ze spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Stanisław Dominiak i Ludwik Wambutt

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

RSTK w "Wesołej Chacie" Klubu "MIŚ"

środa, 01 lutego 2012 1:09

 

 

 

 

 

RSTK w "Wesołej Chacie"

Klubu "MIŚ"

 

 

 

     Poeci z RSTK - Warszawa, Jadwiga Pilińska i Stanisław Dominiak, gościli 28 stycznia 2012 r. w „Wesołej Chacie”, filii Domu Kultury „Miś” w URSUS-ie na Osiedlu Niedźwiadek, na wspólnym wieczorku autorskim, zaproszeni przez panią Zofię Staśkiewicz, prowadzącą spotkania w tym klubie. 

 

 

 

 

Prowadząca spotkanie, pani Zofia Staśkiewicz

 

 

 

Jadwiga Pilińska i Stanisław Dominiak podczas prezentacji

 

 

 

Część zaproszonych gości

 

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

RSTK gości w DK ARSUS w Ursusie

środa, 01 lutego 2012 0:35

 

 

 

 

URSUS

DOM KULTURY - ARSUS

 

 

      W sobotę, 27 stycznia 2012 r. Ośrodek Kultury ARSUS w URSUS-ie, zaprosił gości ze Stowarzyszenia Autorów Polskich na wieczorek autorski. Gośćmi tymi byli: Janina Wielogurska – prezes SAP O/ Żyrardów, Stanisław Dominiak - RSTK i  wiceprezes SAP O/Żyrardów oraz prezes Zarządu Głównego SAP, Eugeniusz Orłow.

   Spośród członków naszego RSTK byli obecni: Jadwiga Pilińska, Tadeusz Maryniak, Stanisław Stanik i Ryszard Kossak.

 

 

 

 

Janina Wielogurska, Stanisław Dominiak i Eugeniusz Orłow

 

 

 

Goście, a w dali nasz kolega Stanisław Stanik, Ryszard Kossak

i Tadzio Maryniak

 

 

 oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Stanisław Dominiak RSTK w Domu Kultury ZACISZE

środa, 01 lutego 2012 0:11

 

 

 

 

 

 

DOM ZACISZNEJ KULTURY

 

 

  W Domu Kultury Zacisze 14 grudnia 2011 r., w ramach IV giełdy osobowości i inicjatyw artystycznych prezentowali się:

-  Teatr Rampa i jego cztery sceny: Grzegorz Mrówczyński - szef sceny „Mrowisko” i   Agnieszka Wyszomirska - rzecznik prasowy Teatru Rampa.
- Prof. Grzegorz Nowik (historyk) autor książki „Wojna światów. 1920 Bitwa Warszawska”.
- Aktorka Anna Milewska (Julia ze „Złotopolskich”), autorka książki „Życie z Zawadą”.
-  Zuzanna Olbrychska - Łapicka - Fanklub Leopolda Tyrmanda.
-  Paulina Cysak - spektakl poetycki.

-  Stanisław Dominiak RSTK - fraszki.

 

Całość prowadził i reżyserował Bogdan Falicki

 

 

 

Zdjęcia


 

 

 

Prof. Grzegorz Nowik omawia swoją najnowszą książkę,

"Wojna Światów 1920 Bitwa warszawska"

 

 

 

Paulina Cysak recytuje swoje erotyki na scenie

 

 

 

Bogdan Falicki i Stanisław Dominiak


 

 oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 21 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  157 289  

Kalendarz

« luty »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
272829    

Galeria RSTK W-wa

O naszym bloogu

Prezentacja twórczości członków Grupy Literackiej Wena-RSTK Warszawa

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 157289
Wpisy
  • liczba: 523
  • komentarze: 150
Galerie
  • liczba zdjęć: 43
  • komentarze: 3
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 2837 dni