Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 205 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


WOLA Z WIERSZEM POD RĘKĘ

sobota, 22 listopada 2014 11:06

 

 

 

 

 

"WOLA Z WIERSZEM POD RĘKĘ"

 

ZAPRASZAMY

Jesień spadająca.gif

26,11,2014 WRSTK.jpg

 

 

 

 

Relacja filmowo zdjęciowa

 

 

Strzałka w dół.GIF

 

 

 

 

Stanisław Dominiak

 

 

.

 

 

 

.


oceń
6
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP

piątek, 21 listopada 2014 19:00

 

 

 

 

flagi003.gif

 

 

Ogólnopolska Konferencja  Naukowa

 

„Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”

 

 

 

93.jpg

 

Uczestnicy Konferencji przed budynkiem WAT

 

 

Strzałka w dół.GIF

 

 

 

 

19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Kubie WAT, odbyła się Ogólnopolska Konferencja  Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowana  przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Była ona kontynuacją wcześniejszych konferencji i seminariów organizowanych przez Polskie Lobby Przemysłowe, we współpracy  z uczelniami wojskowymi, tj.: 29 października 2008 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie pt. „Możliwości wyprodukowania polskiego samolotu szkolno-bojowego nowej generacji we współpracy międzynarodowej”; 20 października 2009 r. w Akademii Marynarki Wojennej pt. „Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężanie kryzysu gospodarczego w Polsce”; 26 maja 2011 r. w Wojskowej Akademii Technicznej pt. „Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki”; 24 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. „Wojska Specjalne w systemie obronnym RP, aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne”, oraz w dniach 14-15 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. „System Obrony Powietrznej Polski”.

W Konferencji w dniu 19 listopada 2014, oprócz niżej wymienionych dowódców i przedstawicieli Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wzięli udział m.in. : Poseł na Sejm RP, członek sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach, radcy ministra obrony narodowej - dr Janusz Onyszkiewicz i admirał floty Ryszard Łukasik, rektorzy- komendanci czterech wyższych uczelni wojskowych: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – rektor WAT, kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz – rektor Akademii Marynarki Wojennej, gen. bryg. dr hab. pil. Jan Rajchel – rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i płk prof. dr hab.  inż. Mariusz Wiatr – rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, oraz prof. dr hab. Romuald Szeremietiew – Szef Biura Inicjatyw Obronnych przy Akademii Obrony Narodowej.

Konferencja „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”stała sięokazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem modernizacji Sił Zbrojnych RP, jak również nad dalszymi kierunkami jej rozwoju w aspekcie nowych wyzwań, wynikających ze zmienionej sytuacji geopolitycznej wskutek  konfliktu między Rosją a Ukrainą. Zamiarem organizatorów było skoncentrowanie uwagi autorów referatów na przedsięwzięciach dotyczących modernizacji uzbrojenia, które może zaspokoić wspólne potrzeby różnych rodzajów sił zbrojnych. Takie wspólne podejście do zagadnień modernizacji wynika z wymagań współczesnego pola walki, którego istotną cechą są operacje połączone. Jak stwierdził w wygłoszonym podczas konferencji  referacie Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Gen. broni pil. Lech Majewski, zjawisko „połączoności” działań coraz silniej determinuje współczesne operacje i wymaga kompatybilności i interoperacyjności środków walki, a także harmonijnego współdziałania Sił Zbrojnych ze środowiskiem naukowo-przemysłowym. Stąd celem konferencji było także przeanalizowane korzyści dla polskiej gospodarki wynikających  z zaangażowania polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w procesy modernizacji Sił Zbrojnych, polonizacji uzbrojenia i sprzętu pozyskiwanego z zagranicy oraz wdrażania lub pozyskania z zagranicy nowoczesnych technologii, w tym zwłaszcza technologii podwójnego zastosowania, które unowocześnić mogą także przemysł cywilny.

Konferencja stanowiła forum do poznawania wzajemnych oczekiwań oraz prezentowania wizji i możliwości rozwoju Sił Zbrojnych RP w formie dialogu między przedstawicielami polskiej armii i przemysłu. Taki dialog jest bardzo potrzebny  szczególnie teraz,  kiedy z jednej strony dokonuje się na dużą skalę modernizacja Wojska Polskiego, a z drugiej - zmieniona sytuacja geopolityczna wymaga zmiany priorytetów i zaplanowania nowych perspektywicznych prac badawczo-rozwojowych. Jak słusznie podkreślił w swoim referacie kmdr por. Bogdan Tomaszycki z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: „Proces modernizacji technicznej SZ RP prowadzony musi być w ramach ścisłego współdziałania użytkownika i producenta. Sprzężenie zwrotne między potrzebami i wymaganiami wojska a możliwościami krajowego sektora przemysłu obronnego jest jednym z zasadniczych determinantów osiągnięcia oczekiwanych zdolności operacyjnych wojsk”.

Na konferencję wydana została monografia ( jej okładkę załączamy), w której zamieszczone zostały referaty Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Inspektorów: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych oraz Zespołu Oficerów Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także  przedstawicieli uczelni wojskowych będących współorganizatorami konferencji, w tym rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

Tematyka referatu I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP Gen. dyw. dr Anatola Wojtana nawiązywała do głównej idei konferencji i dotyczyła modernizacji połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem kwestii planowania i programowania. Z kolei referat Dowódcy Generalnego RSZ odnosił się do zagadnień modernizacji z punktu widzenia użytkownika uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Inspektorzy poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych przedstawili specyficzne wymagania stojące przed ich formacjami na współczesnym oraz perspektywicznym polu walki i wyrastające z tego potrzeby w zakresie uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. W monografii znalazły się również opracowania przedstawicieli niektórych uczelni wojskowych, w których m.in. dokonana została charakterystyka nowoczesnych, spójnych i efektywnych systemów dowodzenia i wspomagających je środków, a także pod tym kątem dokonana została analiza i ocena niedawno wprowadzonego w Polsce nowego systemu kierowania siłami zbrojnymi.

Referaty wygłoszone podczas Konferencji i opublikowane w monografii konferencyjnej przez przedstawicieli przemysłu ( ich autorami byli menedżerowie i konstruktorzy uzbrojenia z  firm skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej  i Polskim Holdingu Obronnym, a także z firm prywatnych) skoncentrowane były na perspektywicznych programach i przedsięwzięciach modernizacyjnych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które będą mogły zaspokajać potrzeby co najmniej kilku rodzajów sił zbrojnych. Takie holistyczne podejście do zagadnień modernizacji wynika z rosnącego znaczenia operacji połączonych na współczesnym polu walki. Większość tekstów napisanych i wygłoszonych przez przedstawicieli firm przemysłu obronnego to nie tylko prezentacja określonej oferty lecz problemowe zaprezentowanie możliwości naszego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Referaty te były sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby wojska w zakresie operacji połączonych. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że większość z nich uwzględnia wymagania sprzętowe przyszłościowych  systemów pola walki, które charakteryzuje się nie tylko operacjami połączonymi, lecz także sieciocentrycznością i działaniami w cyberprzestrzeni.

 

 

Prof. nadzw. dr  hab. Paweł Soroka

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

www.plp.info.pl

 

 

 

 

1.za Harmonogram Konferencji WAT&PLP 500px.jpg

 

 

 

Filmowy pokaz zdjęciowy wykonał i zamieścił:

Stanisław Dominiak

 

 

.


oceń
3
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Jak twórcy RSTK uczcili Święto Niepodległości

sobota, 15 listopada 2014 18:30

 

 

 

 

 

Jak twórcy RSTK uczcili Święto Niepodległości

 

 

flagi003.gif

 

 

W dniu 11 listopada, z okazji Święta niepodległości, w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego przy ul. Senatorskiej 31 w Warszawie, miał miejsce spektakl poetycko muzyczny zatytułowany DEO ET PATRIAE, w którym wystąpili twórcy RSTK z Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy prezentując swoje utwory.

 

Więcej informacji znajdziecie w pokazie filmowo zdjęciowym poniżej

 

 

Strzałka w dół.GIF

 

 

 

 

 

Wykonał i zamieścił Stanisław Dominiak

 

 

.


oceń
3
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Spotkanie cykliczne - Czwartek, 6 listopada 2014 r.

sobota, 08 listopada 2014 14:51

 

 

 

 

Czwartek, 6 listopada 2014 r.

 

 

Na dzisiejszym naszym cyklicznym spotkaniu warsztatowym, mieliśmy zaszczyt gościć Pana Mieczysława Bogdańskiego z Chicago, byłego pracownika wojskowości, Kaszuba, który powrócił na stałe do Polski i mieszka obecnie w Grudziądzu. Wyraził On chęć spotykania się z nami oraz przedstawił nam, na wstępie, część swojej twórczość w formie słownej i książkowej: Opowiadanie „CHAZIAJ” i „WIERSZE”, do których napisania skłoniły go liczne podróże w wiele miejsc pracy, zarówno w Ojczyźnie jak i poza jej granicami.

Pozwolę sobie przytoczyć jeden z jego wierszy, z tomiku pt.  WIERSZE

 

 

POLSKIE MORZE

 

Te brzegi za Piastów, w Polsce leżały

Kaszuby łowili, naszymi zostały

Niemcy mieszkańców za polskość opluwali

Lecz Oni sobą być, nigdy nie przestali

 

Kiedy Haller przyszedł, z wojskiem na Pomorze

Rybaków z nami, złączono i morze

Gdynię zbudowano, i jest do teraz

Na naszym Bałtyku, zakwitła bandera

 

Na tym akwenie, gdzie, piaszczyste wybrzeże

Dziś żołnierz, marynarz, granic naszych strzeże

Choć wody wzburzone, wiatr fale wzdyma

Na okręcie wojak, wachtę dzielnie trzyma.

 

 

Strzeż ojczyzny swej

Zostań włodarzem

Nie będziesz tułaczem

Lecz gospodarzem

 

W dalszej części spotkania prezentowaliśmy swoje nowe utwory i uzgadnialiśmy sprawy organizacyjne; jak nasz występ na Woli 26 listopada pt. „Wola z wierszem pod rękę” - zorganizowane przez naszą klubową koleżankę Jolę Grotte, Wigilię i inne… Dostarczono nam też w trakcie spotkania nowy, 90/91 numer naszej gazety (dwa numery w jednym) „Własnym Głosem”.

Następne nasze spotkanie warsztatowe będzie 4 grudnia Br.. Próba generalna przed naszym występem na Woli w dniu 24 listopada w poniedziałek o 16:30.

Nasza koleżanka Felicja Bożyszkowska-Sękowska zaprasza na swój wieczór autorski do Domu literatury w dniu 10.11.2014 na godzinę 17:00.

 

 

Stanisław Dominiak

 

 

Poniżej zdjęcia ze spotkania

 

 

Strzałka w dół.GIF

 

 

1.JPG

 

 

 

2.JPG

 

 

 

3.JPG

 

 

 

5.JPG

 

 

 

4.JPG

 

 

 

6.JPG

 

 

 

7.JPG

 

 

 

8.JPG

 

 

 

9.JPG

 

 

 

10.JPG

 

 

 

11.JPG

 

 

 

 

12.JPG

 

 

 

13.JPG

 

 

 

14.JPG

 

 

Zdjęcia: Maria Bednarek i Stanisław Dominiak

 

 

.


oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

WOLA Z WIERSZEM POD RĘKĘ - 26 listopada 2014 r. godz.: 18:00

wtorek, 04 listopada 2014 21:53

 

 

 

 

WOLA Z WIERSZEM POD RĘKĘ

26 listopada 2014 r., godz. 18:00

jesień Liście i kasztan.gif 

skanowanie0001.jpg

 

 

.


oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

IV Łochowska Jesień Poezji „Przystanek Norwid” 21.11.2014 r.

poniedziałek, 03 listopada 2014 19:35

 

 

 

IV Łochowska Jesień Poezji

„Przystanek Norwid”

21.11.2014 r. (piątek) miejsce Pałac Łochów, MiGOK Łochów

 

PROGRAM

 

21.11.2014r. Pałac Łochów

 

-       10.00 – Rejestracja uczestników konkursu w Pałacu

-       11.00 – 11.30 – Słowo wstępne – Małgorzata Szeja – na otwarcie IV Łochowskiej Jesieni Poezji „Przystanek Norwid”

-       11.30 – 12.30 – Prezentacja konkursowa laureatów konkursu – młodzież

-       12.30 – 13.30 – Prelekcja – Pelagia Bojko - „Norwid zwyczajny”

-       13.30 – Rozstrzygnięcie Konkursu – młodzież

 

 

21.11.2014r. MiGOK w Łochowie

 

-       16.00 – 17.00 – Rejestracja uczestników konkursu - dorośli

-       17.00 – 17.30 – Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1

-       17.30 – 17.45 – Wystawa - Adam Mickiewicz (1798-1855) – prezentacja wystawy planszowej

-       17.45 – 18.30 – Spotkanie autorskie z Marianem Bednarkiem „Sianoskręt – Zbiór Prozy i Wierszy”

-       18.30 – 19.30 –  Prezentacja laureatów Konkursu – dorośli

-       19.30 – 20.00 – Spotkanie autorskie z Andrzejem Tadeuszem Kijowskim Tetralogia –  „Opis Obyczajów w XV-leciu Międzysojuszniczym 1989-2004”

-       20.00 – Rozstrzygnięcie Konkursu - dorośli

-       20.15 – Koncert – Marka Gałązki „Ballady Edwarda Stachury śpiewa Marek Gałązka”

 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

 

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

zaprasza do

wzięcia udziału w Konkursie Literackim

„Przystanek Norwid”

organizowanym w ramach

Festiwalu Literackiego „Przystanek Norwid”

 

Cele konkursu:

-        zachęcenie miłośników  pisania do prezentowania własnych umiejętności i twórczości,

-        popularyzowanie twórczości literackiej wśród młodzieży,

-        rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

 

Adresaci konkursu:

-        Konkurs dla dorosłych: do konkursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat,

-        Konkurs dla młodzieży: uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych.

 

Zasady uczestnictwa:

-        Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora (Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul.1 Maja 22, 07-130 Łochów) utworu poetyckiego lub literackiego dotąd niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w formie pisemnej oraz odczyt (w przypadku utworu literackiego) lub recytacja (utwór poetycki) utworu podczas I (młodzież) lub II (dorośli) dnia Festiwalu Literackiego „Przystanek Norwid” odbywającego się w MiGOK Łochów.

-        Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór literacki, w przypadku utworów poetyckich maksymalnie 3 utwory.

-        Utwór w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres, PESEL, i - w przypadku konkursu dla młodzieży szkolnej – nazwa i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia).

-        Prezentacja swoich utwórów przed Jury nastąpi w dniu Konkursu - 21.11.2014 (piątek) -

- (w przypadku utworu poetyckiego – recytacja, w przypadku utworu literackiego - odczyt).

 

Termin składania prac:

Prace należy składać do 12.11.2014 roku (środa) osobiście w sekretariacie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie ul.1 Maja 22, 07-130 Łochów z dopiskiem „konkurs literacki” lub drogą pocztową – MiGOK Łochów, ul. 1 Maja 22, 07-130 Łochów.

 

Kryteria oceniania:

-        twórczy charakter utworu,

-        poprawność stylistyczna i językowa.

 

Przewidywane - NAGRODY RZECZOWE I PIENIĘŻNE

 

Konkurs odbędzie się dnia 21.11.2014 w:

-        Pałacu Łochów – w przypadku Konkursu dla młodzieży,

            (ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów);

-        Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie - w przypadku Konkursu dla dorosłych, ul. 1 Maja 22, 07-130 Łochów.

 

UWAGA!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! O UCZESTNICTWIE W KONKURSIE ZADECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW DO 12 OSÓB (w jednej grupie)!

Kontakt: Sekretariat MiGOK – tel:(25) 675-12-16, 512-100-354; e-mail: migok.lochow@wp.pl

 

 

 

Stanisław Dominiak

 

 

.


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 21 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  157 303  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Galeria RSTK W-wa

O naszym bloogu

Prezentacja twórczości członków Grupy Literackiej Wena-RSTK Warszawa

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 157303
Wpisy
  • liczba: 523
  • komentarze: 150
Galerie
  • liczba zdjęć: 43
  • komentarze: 3
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 2837 dni